< Powrót do wyboru języka

Rada Europejskich Pracowników z Wyższym Wykształceniem i Kadry Kierowniczej – EUROCADRES, jest uznanym ponadsektorowym partnerem społecznym. W całej Europie ma ponad 5 milionów członków - specjalistów i menadżerów wywodzących się z każdego sektora przemysłu, usług publicznych i komercyjnych oraz ze sfery administracji. EUROCADRES uczestniczy w europejskim dialogu społecznym i negocjacjach międzysektorowych. Jest organizacją związaną z EKZZ (Europejską Konfederacją Związków Zawodowych).

Aby dowiedzieć się więcej o EUROCADRES proszę kliknąć na link.

Niniejszy dysk USB zawiera wybór najważniejszych dokumentów opublikowanych przez EUROCADRES w latach 1993 - 2013. Cytowanie jest bezpłatne pod warunkiem podania źródła. Każde wykorzystanie komercyjne jest zależne od uzyskania wcześniejszej zgody EUROCADRES.

Wyszukiwanie dokumentów

Wybierz jeden lub więcej obszarów tematycznych    (Wybierz wszystko / Odznacz wszystko)

Wybierz dodatkowe filtry (opcjonalnie)

Tytuł Obszar Tematyczny Typ Dokumentu Autor/Sprawozdawca Data Publikacji Język Inny
Język
"EUROCADRES 20 years with European professionals and managers TA_SYNT TA_SODI TA_TRUN DT_HIST DT_BOOK INT_GENE Y_2013 Dokumenty syntetyczne, Dialog społeczny, Uzwiązkowienie Historia, Książki Ogólnodostępne 28/11/2013 EN FR
General Report for EUROCADRES’ Congress 2013: Professional and Managerial Staff taking responsibility for strengthening European integration TA_INNO TA_MOBI TA_FLEX TA_ANAR TA_MANA TA_WORK TA_EDUT TA_RESE TA_SODI TA_TIME TA_RECO TA_EURO TA_TRUN TA_SYNT DT_CORE INT_GENE Y_2013 Innowacje, Mobilność & MOBILNET, Flexicurity, Zarządzanie europejskie, Warunki pracy, Edukacja & szkolenie, Badania, Dialog społeczny, Czas pracy, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Europa, Uzwiązkowienie, Dokumenty syntetyczne Raporty kongresowe Ogólnodostępne 28/11/2013 EN FR
Newsletter 45 EP Elections 2014 October 2013 TA_EURO TA_SODI TA_WORK DT_NEWS INT_GENE Y_2013 Europa, Dialog społeczny, Warunki pracy Newsletter Ogólnodostępne 23/10/2013 EN
Professional and Managerial Staff competencies improving EWC´s effectiveness TA_CHAN TA_ANAR TA_TRUN TA_DAWO TA_SODI DT_BOOK INT_GENE Y_2013 Zmiana gospodarcza, Uzwiązkowienie, Dane & przetwarzanie, Dialog społeczny Książki Ogólnodostępne 01/09/2013 EN DE FR
Newsletter 44 Congress EN July 2013 TA_INNO TA_MOBI TA_FLEX TA_ANAR TA_MANA TA_WORK TA_EDUT TA_RESE TA_SODI TA_TIME TA_RECO TA_EURO TA_TRUN TA_SYNT DT_NEWS DT_COCO INT_GENE Y_2013 Innowacje, Mobilność & MOBILNET, Flexicurity, Zarządzanie europejskie, Warunki pracy, Edukacja & szkolenie, Badania, Dialog społeczny, Czas pracy, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Europa, Uzwiązkowienie, Dokumenty syntetyczne Newsletter, Konkluzje kongresowe Ogólnodostępne 01/07/2013 EN FR
P&MS in Europe 2012 TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2013 Dane & przetwarzanie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 01/07/2013 EN FR
FSLCPR asks support of EUROCADRES members for actions aimed at defending Romanian researchers' rights TA_EMPL TA_RESE DT_PRES INT_GENE Y_2013 Zatrudnienie, Badania Prasa Ogólnodostępne 26/06/2013 EN
Press release for a public service of information in Greece TA_EMPL TA_PUBL DT_PRES INT_GENE INT_COMM Y_2013 Zatrudnienie, Usługi publiczne Prasa Ogólnodostępne, Komisja Europejska 19/06/2013 EN
EUROCADRES welcoming Croatia 28th EU Member State TA_ENLA TA_MOBI DT_PRES INT_GENE INT_COMM Y_2013 Rozszerzenie, Mobilność & MOBILNET Prasa Ogólnodostępne, Komisja Europejska 18/06/2013 EN
Expression of solidarity with Turkish peaceful protesters TA_TRUN DT_PRES INT_GENE INT_COMM Y_2013 Uzwiązkowienie Prasa Ogólnodostępne, Komisja Europejska 17/06/2013 EN
Poprawa reprezentacji samozatrudnionych kobiet z wyższym wykształceniem i pełniących funkcje kierownicze TA_EQUA TA_TRUN TA_FAMI TA_SPRO DT_BOOK INT_GENE Y_2013 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Uzwiązkowienie, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Ochrona socjalna Książki Ogólnodostępne 01/06/2013 PL EN IT
Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej TA_TRUN TA_RESE TA_SODI DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_2013 Uzwiązkowienie, Badania, Dialog społeczny Książki, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 01/06/2013 PL BG CS DE EN ES FI FR HR HU IT NL RO SE
Framework of Actions on Youth Employment TA_YOUN TA_EMPL TA_SODI DT_AGRE INT_SOPA INT_LIAI Y_2013 Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Zatrudnienie, Dialog społeczny Porozumienia Europejscy partnerzy społeczni, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC 01/06/2013 EN
Joint statement ETUC, ETUCE, EPSU, CEPLIS and EUROCADRES on the Directive amending the Directive on recognition of professional qualifications 2005/36/EC TA_SODI TA_RECO DT_PRES DT_POSI INT_SOPA INT_PARL INT_COMM Y_2013 Dialog społeczny, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Prasa, Stanowiska Europejscy partnerzy społeczni, Parlament Europejski, Komisja Europejska 16/05/2013 EN
Joint Statement of ETUC, ETUCE, EPSU, EUROCADRES and CEPLIS on the Directive amending the Directive on professional qualifications (2005/36/EC) TA_RECO TA_EDUT TA_SODI DT_POSI INT_PARL Y_2013 Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Dialog społeczny Stanowiska Parlament Europejski 16/05/2013 EN
EUROCADRES in the Tripartite Social Summit for more EU investments on education and research TA_SODI TA_EURO TA_RECO TA_EDUT TA_MOBI TA_PENS TA_EQUA TA_MANA DT_PRES DT_SPEE INT_GENE INT_SOPA INT_COMM INT_COUN Y_2013 Dialog społeczny, Europa, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Mobilność & MOBILNET, Emerytury, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Zarządzanie europejskie Prasa, Przemówienia Ogólnodostępne, Europejscy partnerzy społeczni, Komisja Europejska, Rada Europejska i Rada UE 14/03/2013 EN
Newsletter 43 EN March 2013 TA_EQUA TA_SODI TA_RESE TA_SYNT DT_NEWS INT_GENE Y_2013 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny, Badania, Dokumenty syntetyczne Newsletter Ogólnodostępne 01/03/2013 EN
EUROCADRES-CEC renew their commitment in the ESD TA_SODI DT_PRES INT_LIAI INT_SOPA Y_2013 Dialog społeczny Prasa Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC, Europejscy partnerzy społeczni 06/02/2013 EN
EUROCADRES' Comments on the European Commission Communication on a "European Quality Framework for Traineeships" TA_SODI TA_EDUT TA_RECO TA_WORK TA_EMPL TA_SPRO TA_EPAY TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_2013 Dialog społeczny, Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Warunki pracy, Zatrudnienie, Ochrona socjalna, Równa płaca Stanowiska Komisja Europejska 04/02/2013 EN
Labour negotiations: for a new model of social policy at the local/regional level in Turkey TA_TRUN TA_ESPO TA_WORK TA_EQUA TA_ENLA DT_BOOK INT_GENE Y_2013 Uzwiązkowienie, Polityka społeczno-gospodarcza, Warunki pracy, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Rozszerzenie Książki Ogólnodostępne 01/02/2013 EN IT TR
Summary of the project: Facilitating more Professional and Managerial Staff competencies in EWCs TA_CHAN TA_ANAR TA_TRUN TA_SODI DT_SYMP INT_GENE Y_2013 Zmiana gospodarcza, Uzwiązkowienie, Dialog społeczny Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 29/01/2013 EN
Conference Agenda: Professional and Managerial Staff competencies improving EWC´s effectiveness TA_CHAN TA_ANAR TA_TRUN TA_MANA TA_SODI DT_SYMP INT_GENE Y_2013 Zmiana gospodarcza, Uzwiązkowienie, Zarządzanie europejskie, Dialog społeczny Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 29/01/2013 EN
Summary of the project: Improving the representation of self-employed women with professional and managerial tasks TA_EQUA TA_TRUN TA_FAMI TA_SPRO TA_MANA TA_EMPL DT_OREP INT_GENE Y_2013 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Uzwiązkowienie, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Ochrona socjalna, Zarządzanie europejskie, Zatrudnienie Inne raporty Ogólnodostępne 23/01/2013 EN ES FR IT SE
Conference Agenda: Improving the representation of self-employed women with professional and managerial tasks TA_EQUA TA_TRUN TA_FAMI TA_SPRO TA_SODI DT_SYMP INT_GENE Y_2013 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Uzwiązkowienie, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Ochrona socjalna, Dialog społeczny Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 22/01/2013 EN
EUROCADRES' Opinion for Promoting Health and Safety of P&MS in the forthcoming European Strategy on Safety and Health at Work 2013-2020 TA_WORK TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2012 Warunki pracy, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 23/12/2012 EN
Newsletter 42 EN December 2012 TA_RESE TA_SODI TA_SYNT DT_NEWS DT_GACO INT_GENE Y_2012 Badania, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne Newsletter, Konkluzje walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 01/12/2012 EN
Benchmark for best contracts' Conference TA_RESE TA_SODI DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_2012 Badania, Dialog społeczny Prasa, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 21/11/2012 EN
Conference Agenda 2012: Benchmarks for best contracts: towards excellence in the European Research Area TA_TRUN TA_RESE TA_SODI DT_SYMP INT_GENE Y_2012 Uzwiązkowienie, Badania, Dialog społeczny Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 21/11/2012 EN
Conference Speech: Benchmarks for best contracts, towards excellence in the European Research Area - ETUC, L. Visentini TA_SODI TA_RESE TA_TRUN DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2012 Dialog społeczny, Badania, Uzwiązkowienie Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 21/11/2012 EN
Conference presentation: Benchmarks for best contracts: towards excellence in the European Research Area - G. Musger TA_TRUN TA_RESE TA_SODI DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2012 Uzwiązkowienie, Badania, Dialog społeczny Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 21/11/2012 EN
Conference presentation: European Research Area, EC DG Research, O. Quintana TA_RECO TA_RESE TA_MOBI DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2012 Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Badania, Mobilność & MOBILNET Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 21/11/2012 EN
Activity Report 2012 TA_PENS TA_SODI TA_RECO TA_WORK TA_RESE TA_INNO TA_INSO TA_ANAR TA_BUDG TA_ANAR TA_YOUN TA_CHAN TA_ANAR TA_MANA TA_EQUA TA_PUBL TA_FIPA TA_ANAR TA_SYNT DT_GARE INT_GENE Y_2012 Emerytury, Dialog społeczny, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Warunki pracy, Badania, Innowacje, Społeczeństwo informacyjne, Budżet europejski - finansowanie, Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Zmiana gospodarcza, Zarządzanie europejskie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Usługi publiczne, Finansowa partycypacja pracowników, Dokumenty syntetyczne Raporty walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 21/11/2012 EN
EUROCADRES' emergency statement on EU budget TA_BUDG TA_ANAR TA_EURO TA_INNO TA_RESE DT_GARE INT_GENE Y_2012 Budżet europejski - finansowanie, Europa, Innowacje, Badania Raporty walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 21/11/2012 EN
Joint Letter to MEP Rapporteurs and Shadow-rapporteurs on the Proposed amendments of ETUC, ETUCE, EPSU, EUROCADRES and CEPLIS on Ms Vergnaud’s draft report on the Directive on Recognising Professional Qualifications (2005/36/EC) TA_RECO TA_EDUT TA_SODI DT_POSI INT_PARL Y_2012 Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Dialog społeczny Stanowiska Parlament Europejski 12/09/2012 EN
EUROCADRES' Position Paper on the White Paper on Pension COM (2012) 55 final TA_PENS TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2012 Emerytury, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 04/07/2012 EN
Proposed amendments by ETUC, ETUCE, EPSU, EUROCADRES, CEPLIS on the amendments on the Professional Qualification Directive (2005/36/EC) TA_RECO TA_EDUT TA_SODI DT_POSI INT_PARL Y_2012 Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Dialog społeczny Stanowiska Parlament Europejski 15/06/2012 EN
Joint Letter to MEPs on the Proposed amendments by ETUC, ETUCE, EPSU, EUROCADRES and CEPLIS on the Professional qualification Directive 2005/36/EC TA_RECO TA_EDUT TA_SODI DT_POSI INT_PARL Y_2012 Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Dialog społeczny Stanowiska Parlament Europejski 15/06/2012 EN
EAPM - Capitalent - Foreword by C. Parietti TA_INNO TA_MANA TA_WORK DT_SPEE DT_BOOK INT_GENE Y_2012 Innowacje, Zarządzanie europejskie, Warunki pracy Przemówienia, Książki Ogólnodostępne 01/06/2012 EN
Young professional and managerial staff facing changes in the work place TA_YOUN TA_CHAN TA_ANAR TA_INNO TA_TRUN TA_WORK TA_PUBL TA_EDUT DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_2012 Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Zmiana gospodarcza, Innowacje, Uzwiązkowienie, Warunki pracy, Usługi publiczne, Edukacja & szkolenie Książki, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 01/05/2012 EN DE FR
EUROCADRES’ Position on the European Commission’s proposal concerning research and innovation programme Horizon 2020 COM (2011) 808 final TA_SODI TA_INNO TA_RESE TA_INSO TA_ANAR TA_BUDG TA_ANAR TA_SIMP TA_ANAR TA_EURO DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_EUPR Y_2012 Dialog społeczny, Innowacje, Badania, Społeczeństwo informacyjne, Budżet europejski - finansowanie, Symplifikacja, Europa Stanowiska Komisja Europejska, Parlament Europejski, Prezydencja Unii Europejskiej 16/02/2012 EN
CEPLIS and EUROCADRES Joint Position on the Commission’s proposal for the modernization of Directive 2005/36/EC on the Recognition of Professional Qualifications and Regulation on administrative cooperation through the Internal Market Information System TA_RECO TA_EDUT TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2012 Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 01/02/2012 EN
EUROCADRES' Letter “EU Budget Proposal Excellent For Young Professionals” to the Commissioners Geoghegan-Quinn, Lewandowski and Vassiliou and the EP Standing Committees on Budgets and Culture and Education TA_BUDG TA_ANAR TA_EURO TA_YOUN TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2011 Budżet europejski - finansowanie, Europa, Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 01/12/2011 EN
Conference Agenda 2011: Young professionals and managers in the brave new word of change TA_YOUN TA_CHAN TA_ANAR TA_TRUN TA_WORK DT_SYMP INT_GENE Y_2011 Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Zmiana gospodarcza, Uzwiązkowienie, Warunki pracy Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 23/11/2011 EN
Conference presentation: Young Professionals and Managers in the brave new World of Change - CEEP, D. Anciaux TA_YOUN TA_CHAN TA_ANAR TA_WORK TA_PUBL DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2011 Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Zmiana gospodarcza, Warunki pracy, Usługi publiczne Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 23/11/2011 EN
Conference discussion document: Young professional and managerial staff facing changes in the work place TA_YOUN TA_CHAN TA_ANAR TA_INNO TA_TRUN TA_WORK TA_PUBL TA_EDUT DT_SYMP INT_GENE Y_2011 Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Zmiana gospodarcza, Innowacje, Uzwiązkowienie, Warunki pracy, Usługi publiczne, Edukacja & szkolenie Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 23/11/2011 EN
Conference project results' presentation: Young Professionals and Managers in the brave new World of Change - R. Rodriguez TA_YOUN TA_CHAN TA_ANAR TA_TRUN TA_WORK DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2011 Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Zmiana gospodarcza, Uzwiązkowienie, Warunki pracy Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 23/11/2011 EN
Activity Report 2011 TA_EDUT TA_RESE TA_BUDG TA_ANAR TA_TIME TA_MOBI TA_RECO TA_YOUN TA_EQUA TA_TRUN TA_PUBL TA_FIPA TA_ANAR TA_SODI TA_SYNT DT_GARE INT_GENE Y_2011 Edukacja & szkolenie, Badania, Budżet europejski - finansowanie, Czas pracy, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Uzwiązkowienie, Usługi publiczne, Finansowa partycypacja pracowników, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne Raporty walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 23/11/2011 EN
Agreement between ANSE and EUROCADRES on Representation in the Social Dialogue TA_SODI DT_AGRE INT_SOPA INT_COMM INT_GENE Y_2011 Dialog społeczny Porozumienia Europejscy partnerzy społeczni, Komisja Europejska, Ogólnodostępne 23/11/2011 EN
CEEP - Anticipation of Change in Public Services TA_PUBL TA_EMPL TA_INNO TA_SODI DT_BOOK DT_OREP INT_GENE Y_2011 Usługi publiczne, Zatrudnienie, Innowacje, Dialog społeczny Książki, Inne raporty Ogólnodostępne 03/11/2011 EN
EUROCADRES in Italy, Speech by Carlo Parietti TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE Y_2011 Uzwiązkowienie Przemówienia Ogólnodostępne 01/11/2011 EN FR
EUROCADRES-CEPLIS joint opinion on the recognition of professional qualifications Directive TA_SODI TA_MOBI TA_RECO DT_POSI INT_COMM INT_SOPA Y_2011 Dialog społeczny, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Stanowiska Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni 01/10/2011 EN
QUESTE SI - Quality system of S&T universities for sustainable industry, EFMD -The Management Education Network- TA_EDUT TA_ENGI TA_INNO TA_RESE DT_BOOK DT_OREP INT_GENE Y_2011 Edukacja & szkolenie, Inżynierowie, Innowacje, Badania Książki, Inne raporty Ogólnodostępne 30/09/2011 EN
Summary of the project: Young professional and managerial staff facing changes in the workplace TA_YOUN TA_CHAN TA_ANAR TA_TRUN DT_OREP INT_GENE Y_2011 Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Zmiana gospodarcza, Uzwiązkowienie Inne raporty Ogólnodostępne 01/09/2011 EN
EUROCADRES' Comments on EC Green Paper "From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation funding" TA_EDUT TA_SODI TA_INNO TA_RESE DT_POSI INT_COMM Y_2011 Edukacja & szkolenie, Dialog społeczny, Innowacje, Badania Stanowiska Komisja Europejska 28/06/2011 EN
Response from the ETUC and EUROCADRES on the Consultation on the Green Paper on Modernising the Professional Qualifications Directive by the European Commission TA_SODI TA_RECO TA_EDUT DT_POSI INT_COMM Y_2011 Dialog społeczny, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie Stanowiska Komisja Europejska 22/06/2011 EN
Professional and Managerial Staff: Social Responsibility for Innovation TA_TRUN TA_EMPL TA_INNO TA_MANA TA_WORK DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_2011 Uzwiązkowienie, Zatrudnienie, Innowacje, Zarządzanie europejskie, Warunki pracy Książki, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 01/05/2011 EN DE FR IT
EUROCADRES intervention at the EP Hearing on Intra-corporate Transfers: Conditions of Entry and Residence of Third Country Nationals TA_MOBI TA_EMPL DT_POSI DT_SPEE INT_PARL Y_2011 Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie Stanowiska, Przemówienia Parlament Europejski 20/04/2011 EN
ETUC and EUROCADRES Common Response to Public Consultation on the Recognition of Professional Qualifications Directive TA_SODI TA_RECO TA_MOBI TA_EDUT DT_POSI INT_COMM Y_2011 Dialog społeczny, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Edukacja & szkolenie Stanowiska Komisja Europejska 15/03/2011 EN
EUROCADRES' answer to the working time questions of the European Commission TA_TIME TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2011 Czas pracy, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 28/02/2011 EN
EUROCADRES intervention at the EESC's Hearing on "Intra-corporate transferees: conditions of entry and residence of third-country nationals" TA_MOBI TA_EMPL TA_SODI DT_POSI DT_SPEE INT_EESC INT_GENE Y_2011 Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie, Dialog społeczny Stanowiska, Przemówienia Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Ogólnodostępne 23/02/2011 EN
EUROCADRES' Letter to Commissioner Lewandowski: Doubling of research, education and innovation funds in EU budget TA_BUDG TA_ANAR TA_EURO TA_INNO TA_RESE TA_EDUT DT_POSI INT_COMM Y_2011 Budżet europejski - finansowanie, Europa, Innowacje, Badania, Edukacja & szkolenie Stanowiska Komisja Europejska 23/02/2011 EN
Conference Agenda: European professional qualifications as recognition of the EU society TA_RECO TA_ENGI TA_EDUT DT_SYMP INT_GENE Y_2011 Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Inżynierowie, Edukacja & szkolenie Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 18/01/2011 EN
European professional qualifications as recognition of the EU society TA_RECO TA_MOBI TA_EDUT DT_BOOK INT_GENE Y_2011 Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Edukacja & szkolenie Książki Ogólnodostępne 01/01/2011 EN DE FR IT
Mobil-net News Magazine 2010 TA_MOBI TA_SPRO TA_RECO TA_TRUN TA_SYNT DT_NEWS INT_GENE Y_2010 Mobilność & MOBILNET, Ochrona socjalna, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Uzwiązkowienie, Dokumenty syntetyczne Newsletter Ogólnodostępne 01/12/2010 EN
Project Executive summary: Professional and Managerial Staff taking the responsibility to develop competences and attitudes for innovation TA_INNO TA_MANA TA_TRUN TA_INSO TA_ANAR DT_SYMP INT_GENE Y_2010 Innowacje, Zarządzanie europejskie, Uzwiązkowienie, Społeczeństwo informacyjne Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 01/12/2010 EN
« Mobilité: dialogue pour la competitivité », Carlo Parietti pour "Confrontations Europe - La Revue" TA_MOBI TA_RECO DT_SPEE DT_PRES INT_GENE Y_2010 Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Przemówienia, Prasa Ogólnodostępne 01/12/2010 FR
Conference presentation: A trade union agenda for innovation - UNIONEN, H. Björkman TA_INNO TA_TRUN TA_MANA TA_SODI DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2010 Innowacje, Uzwiązkowienie, Zarządzanie europejskie, Dialog społeczny Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 30/11/2010 EN
Conference Agenda 2010: Innovative Europe to overcome the crisis TA_INNO TA_MANA TA_TRUN TA_ENGI DT_SYMP INT_GENE Y_2007 Innowacje, Zarządzanie europejskie, Uzwiązkowienie, Inżynierowie Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 29/11/2010 EN
Conference presentation: Innovative Europe to overcome the crisis - S. Uzelac TA_INNO TA_MANA TA_TRUN TA_SODI DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2010 Innowacje, Zarządzanie europejskie, Uzwiązkowienie, Dialog społeczny Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 29/11/2010 EN
Activity Report 2010 TA_EURO TA_TIME TA_ESPO TA_TRAD TA_MOBI TA_EDUT TA_YOUN TA_PUBL TA_EQUA TA_RESE TA_SODI TA_SYNT DT_GARE INT_GENE Y_2010 Europa, Czas pracy, Polityka społeczno-gospodarcza, Polityka handlowa, Mobilność & MOBILNET, Edukacja & szkolenie, Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Usługi publiczne, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Badania, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne Raporty walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 29/11/2010 EN
Conference presentation: Educating engineers to enhance innovation - ENAEE, G. Augusti TA_INNO TA_ENGI TA_EDUT DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2010 Innowacje, Inżynierowie, Edukacja & szkolenie Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 25/11/2010 EN
EUROCADRES' opinion of the Proposal for a directive on conditions of entry and residence of third-country nationals in the framework of an intra-corporate transfer [COM(2010) 378 final] TA_EURO TA_MOBI TA_EDUT DT_POSI INT_COMM INT_GENE Y_2010 Europa, Mobilność & MOBILNET, Edukacja & szkolenie Stanowiska Komisja Europejska, Ogólnodostępne 17/11/2010 EN
EUROCADRES' Opinion on EU 2020 TA_EURO TA_SODI TA_EMPL TA_EDUT TA_MOBI TA_INNO TA_FLEX TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_2010 Europa, Dialog społeczny, Zatrudnienie, Edukacja & szkolenie, Mobilność & MOBILNET, Innowacje, Flexicurity Stanowiska Komisja Europejska 01/10/2010 EN
EUROCADRES' Key messages concerning EU's trade policy - Reply to EC Consultation on future trade policy TA_EURO TA_TRAD TA_SODI DT_POSI INT_COMM INT_GENE Y_2010 Europa, Polityka handlowa, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska, Ogólnodostępne 23/07/2010 EN
Agreement between CEPLIS and EUROCADRES on Representation of Professions and Professionals in the European Social Dialogue TA_SODI DT_AGRE INT_SOPA INT_COMM INT_GENE Y_2010 Dialog społeczny Porozumienia Europejscy partnerzy społeczni, Komisja Europejska, Ogólnodostępne 22/07/2010 EN
EUROCADRES and CEPLIS on representation of professions and professionals TA_SODI DT_PRES INT_SOPA Y_2010 Dialog społeczny Prasa Europejscy partnerzy społeczni 25/06/2010 EN
EUROCADRES’ View of the EU’s Global Policy - More And Better Globalisation TA_EURO TA_ESPO TA_EMPL TA_WORK TA_MANA DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_GENE Y_2010 Europa, Polityka społeczno-gospodarcza, Zatrudnienie, Warunki pracy, Zarządzanie europejskie Stanowiska Komisja Europejska, Parlament Europejski, Ogólnodostępne 17/06/2010 EN
EUROCADRES’ opinion Mario Monti’s Single Market Report TA_EURO TA_ESPO TA_MOBI DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_GENE Y_2010 Europa, Polityka społeczno-gospodarcza, Mobilność & MOBILNET Stanowiska Komisja Europejska, Parlament Europejski, Ogólnodostępne 17/06/2010 EN
EUROCADRES Comments to the Commission’s new initiative concerning Working Time Directive TA_SODI TA_TIME DT_POSI INT_COMM INT_SOPA Y_2010 Dialog społeczny, Czas pracy Stanowiska Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni 19/05/2010 EN
Conference Agenda: Work Migration as Brain Gain Chance for Europe TA_MOBI TA_EMPL DT_SYMP INT_GENE Y_2010 Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 18/05/2010 EN
EUROCADRES' View on European Social Agenda in the field of labour market, social affairs and equality TA_SODI TA_SPRO TA_EQUA TA_WORK TA_MOBI TA_TRUN TA_EURO DT_POSI INT_COMM Y_2010 Dialog społeczny, Ochrona socjalna, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Warunki pracy, Mobilność & MOBILNET, Uzwiązkowienie, Europa Stanowiska Komisja Europejska 01/05/2010 EN
EUROCADRES' comments on Europe 2020 TA_EURO TA_RESE TA_EMPL TA_GREE TA_ANAR TA_ESPO TA_TRAD TA_SYNT DT_POSI INT_COMM INT_COUN Y_2010 Europa, Badania, Zatrudnienie, Zmiana środowiskowa, Polityka społeczno-gospodarcza, Polityka handlowa, Dokumenty syntetyczne Stanowiska Komisja Europejska, Rada Europejska i Rada UE 15/04/2010 EN
Agreement: inclusive labour markets TA_SODI TA_WORK TA_EMPL DT_AGRE INT_SOPA INT_LIAI Y_2010 Dialog społeczny, Warunki pracy, Zatrudnienie Porozumienia Europejscy partnerzy społeczni, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC 25/03/2010 EN FR
Intrapreneurship - A Trade Union strategy for innovation in European companies TA_TRUN TA_EMPL TA_INNO TA_MANA TA_CHAN TA_ANAR TA_YOUN DT_BOOK INT_GENE Y_2010 Uzwiązkowienie, Zatrudnienie, Innowacje, Zarządzanie europejskie, Zmiana gospodarcza, Młodzi profesjonaliści & START-PRO Książki Ogólnodostępne 01/03/2010 EN DE FR
Kobiece przywództwo - w Europejskim Modelu Odpowiedzialnego Zarządzania TA_TRUN TA_MANA TA_EQUA TA_WORK DT_BOOK INT_GENE Y_2010 Uzwiązkowienie, Zarządzanie europejskie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Warunki pracy Książki Ogólnodostępne 01/02/2010 PL EN ES FR
EUROCADRES’ Congress 2009 TA_EURO TA_MANA TA_SODI TA_RESE TA_INNO TA_EDUT TA_CHAN TA_ANAR TA_MOBI TA_RECO TA_WORK TA_TIME TA_SYNT TA_SODI DT_PRES DT_COCO INT_GENE Y_2009 Europa, Zarządzanie europejskie, Dialog społeczny, Badania, Innowacje, Edukacja & szkolenie, Zmiana gospodarcza, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Warunki pracy, Czas pracy, Dokumenty syntetyczne, Dialog społeczny Prasa, Konkluzje kongresowe Ogólnodostępne 18/11/2009 EN
Newsletter 41 Congress EN December 2009 TA_EURO TA_MANA TA_SODI TA_RESE TA_INNO TA_EDUT TA_CHAN TA_ANAR TA_MOBI TA_RECO TA_WORK TA_TIME TA_SYNT TA_SODI DT_COCO DT_CONS DT_NEWS INT_GENE Y_2009 Europa, Zarządzanie europejskie, Dialog społeczny, Badania, Innowacje, Edukacja & szkolenie, Zmiana gospodarcza, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Warunki pracy, Czas pracy, Dokumenty syntetyczne, Dialog społeczny Konkluzje kongresowe, Statut, Newsletter Ogólnodostępne 17/11/2009 EN FR
EUROCADRES' Team 2009-2013 TA_TRUN DT_TEAM INT_GENE INT_SOPA Y_2009 Uzwiązkowienie Zespół Ogólnodostępne, Europejscy partnerzy społeczni 17/11/2009 EN FR
Think European, Act responsibly, Manage diversity TA_MANA TA_DAWO TA_EURO TA_WORK TA_SODI TA_EMPL TA_EDUT TA_RESE TA_MOBI TA_EQUA TA_YOUN TA_SYNT DT_CORE INT_GENE Y_2009 Zarządzanie europejskie, Dane & przetwarzanie, Europa, Warunki pracy, Dialog społeczny, Zatrudnienie, Edukacja & szkolenie, Badania, Mobilność & MOBILNET, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Dokumenty syntetyczne Raporty kongresowe Ogólnodostępne 16/11/2009 EN FR
Note for interpreters and translators TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2009 Dane & przetwarzanie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 14/11/2009 EN FR
Project Executive summary: Implementing Cards for the recognition of European professional qualifications – A multi-stakeholder approach to enhance mobility TA_RECO TA_MOBI TA_SODI TA_EMPL DT_SYMP INT_GENE Y_2009 Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny, Zatrudnienie Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 01/11/2009 EN
Conference presentation: Innovation and Professionals - G. Van Hootegem TA_INNO TA_YOUN TA_MANA TA_WORK DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Innowacje, Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Zarządzanie europejskie, Warunki pracy Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 29/09/2009 EN
Conference presentation: Intrapreneurship in European companies - T. Vandenbrande TA_MANA TA_WORK TA_CHAN TA_ANAR DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Zarządzanie europejskie, Warunki pracy, Zmiana gospodarcza Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 29/09/2009 EN
Conference Agenda: Intrapreneurship - Young professionals starting innovation TA_TRUN TA_EMPL TA_INNO TA_MANA TA_CHAN TA_ANAR TA_YOUN DT_SYMP INT_GENE Y_2009 Uzwiązkowienie, Zatrudnienie, Innowacje, Zarządzanie europejskie, Zmiana gospodarcza, Młodzi profesjonaliści & START-PRO Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 28/09/2009 EN
Conference presentation: Intrapreneurship – «Young professionals starting innovation» TA_INNO TA_YOUN TA_MANA TA_WORK DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Innowacje, Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Zarządzanie europejskie, Warunki pracy Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 28/09/2009 EN
Conference presentation: Intrapreneurship -Young professionals starting innovation, Company Case –Nokia Siemens Networks - J. Nummikoski TA_YOUN TA_INNO TA_WORK TA_CHAN TA_ANAR DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Innowacje, Warunki pracy, Zmiana gospodarcza Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 28/09/2009 EN
The contribution of middle managers for the improvement of transnational participation, information and consultation in EWC TA_MANA TA_CHAN TA_ANAR TA_TRUN DT_BOOK INT_GENE Y_2009 Zarządzanie europejskie, Zmiana gospodarcza, Uzwiązkowienie Książki Ogólnodostępne 01/09/2009 EN FR IT
Are you a professional or manager going to work abroad? TA_MOBI TA_EMPL TA_TRUN DT_LEAF INT_GENE Y_2009 Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie, Uzwiązkowienie Broszury Ogólnodostępne 01/08/2009 EN DE FR
Women in decision making positions 2009 TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2009 Dane & przetwarzanie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 14/07/2009 EN
GPA-djp - Dobrodošli - Układy zbiorowe pracy na miarę Europy! TA_MOBI TA_RECO TA_SODI TA_EURO DT_BOOK DT_OREP INT_GENE Y_2009 Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Dialog społeczny, Europa Książki, Inne raporty Ogólnodostępne 22/06/2009 PL CZ DE EN FR HU
Agreement: parental leave (revised) TA_SODI TA_FAMI TA_EQUA TA_WORK DT_AGRE INT_SOPA INT_LIAI Y_2009 Dialog społeczny, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Warunki pracy Porozumienia Europejscy partnerzy społeczni, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC 18/06/2009 EN FR
Conference conlusion: P&MS in Europe and their Trade Unions in the 21st Century - D. Ameel TA_TRUN TA_SODI TA_WORK DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Uzwiązkowienie, Dialog społeczny, Warunki pracy Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 12/05/2009 EN
Conference agenda: Professional and Managerial Staff (P&MS) in Europe and their Trade Unions in the 21st Century TA_TRUN TA_SODI TA_WORK DT_SYMP INT_GENE Y_2009 Uzwiązkowienie, Dialog społeczny, Warunki pracy Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 12/05/2009 EN
Conference presentation: Managerial and professional staff, Fourth European Working Conditions Survey results - Eurofound, G. Van de Gyes TA_DAWO TA_MANA TA_EMPL TA_WORK TA_EQUA DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Dane & przetwarzanie, Zarządzanie europejskie, Zatrudnienie, Warunki pracy, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 12/05/2009 EN
Conference presentation: Organisations de cadres en Europe - M. Rousselot TA_DAWO TA_MANA TA_TRUN TA_DEMO TA_ANAR DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Dane & przetwarzanie, Zarządzanie europejskie, Uzwiązkowienie, Demografia Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 12/05/2009 FR
Presentation: Unions & PM&S in Germany - R. Schmidt TA_TRUN DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Uzwiązkowienie Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 12/05/2009 EN
Newsletter 39 EN May 2009 TA_SYNT TA_TRUN TA_EURO DT_NEWS INT_GENE Y_2009 Dokumenty syntetyczne, Uzwiązkowienie, Europa Newsletter Ogólnodostępne 01/05/2009 EN FR
Professional and Managerial Staff in Europe and their Trade Unions in the 21st Century - 2nd edition TA_TRUN TA_SODI TA_DAWO DT_BOOK INT_GENE Y_2009 Uzwiązkowienie, Dialog społeczny, Dane & przetwarzanie Książki Ogólnodostępne 01/05/2009 EN DE FR
Newsletter 40 FR May 2009 TA_SYNT TA_TRUN TA_EURO DT_NEWS DT_COCO INT_GENE Y_2009 Dokumenty syntetyczne, Uzwiązkowienie, Europa Newsletter, Konkluzje kongresowe Ogólnodostępne 01/05/2009 EN FR
Conference Agenda: Female Leadership for a Responsible European Model of Management TA_TRUN TA_MANA TA_EQUA TA_WORK DT_SYMP INT_GENE Y_2009 Uzwiązkowienie, Zarządzanie europejskie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Warunki pracy Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 23/04/2009 EN
Workshop presentation: Gender Balances for Tomorrow’s Management - C. Planthaber TA_EQUA TA_MANA DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Zarządzanie europejskie Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 23/04/2009 EN
Conference presentation: Female leadership for a European Model of Responsible Management - S. Uzelac TA_EQUA TA_MANA DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Zarządzanie europejskie Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 23/04/2009 EN
Skills and competences for mobility in a competitive Europe TA_MOBI TA_EDUT TA_RECO DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_2009 Mobilność & MOBILNET, Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Książki, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 01/04/2009 EN FR IT
Project Conclusions: skills and competencies for mobility in a competitive Europe TA_EDUT TA_MOBI TA_RECO DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Edukacja & szkolenie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 01/04/2009 FR
Swedish unions at the beginning of EUROCADRES (Bertil Blomqvist) TA_SYNT TA_SODI TA_TRUN DT_HIST INT_GENE Y_2009 Dokumenty syntetyczne, Dialog społeczny, Uzwiązkowienie Historia Ogólnodostępne 01/04/2009 EN FR
NAR: The Nordic professional council & EUROCADRES (Mona Hemmer) TA_SYNT TA_SODI TA_TRUN DT_HIST INT_GENE Y_2009 Dokumenty syntetyczne, Dialog społeczny, Uzwiązkowienie Historia Ogólnodostępne 01/03/2009 EN FR
Conference Agenda: Making job mobility a voluntary, pro-active and beneficial choice in all European Countries TA_MOBI TA_YOUN DT_SYMP INT_GENE Y_2009 Mobilność & MOBILNET, Młodzi profesjonaliści & START-PRO Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 16/02/2009 EN
Mobil-net Seminar presentation: The concept of “Fair Mobility” - M. Pahlman TA_MOBI TA_EMPL DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 16/02/2009 EN
EUROCADRES' Letter of support for the conciliation talks on the Working Time Directive TA_TIME TA_SODI DT_POSI INT_PARL Y_2009 Czas pracy, Dialog społeczny Stanowiska Parlament Europejski 09/02/2009 EN
The Gender Floor Model: Gender Floor a transnational path toward reconciliation for managerial women TA_EQUA TA_MANA TA_FAMI TA_WORK TA_TIME TA_TRUN DT_BOOK INT_GENE Y_2009 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Zarządzanie europejskie, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Warunki pracy, Czas pracy, Uzwiązkowienie Książki Ogólnodostępne 20/01/2009 EN ES HU IT SL
Usually weekly working hours of managers 2007 TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2009 Dane & przetwarzanie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 15/01/2009 EN
P&MS in Europe 2007 TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2009 Dane & przetwarzanie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 15/01/2009 EN
Women professionals and managers 2007 TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2009 Dane & przetwarzanie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 15/01/2009 EN
EUROCADRES 15 years TA_SYNT TA_SODI TA_TRUN DT_HIST DT_LEAF INT_GENE Y_2008 Dokumenty syntetyczne, Dialog społeczny, Uzwiązkowienie Historia, Broszury Ogólnodostępne 11/12/2008 EN FR
Conference presentation: Humanistic and scientific cultures in European engineering education - F. Maffioli TA_MOBI TA_EDUT TA_RECO TA_ENGI DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2008 Mobilność & MOBILNET, Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Inżynierowie Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 28/11/2008 EN
Project presentation: Skills and competences for mobility in a competitive Europe - InSociety P. Tratsaaert TA_ENGI TA_EDUT TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Inżynierowie, Edukacja & szkolenie, Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 27/11/2008 EN
Conference Agenda 2008: Skills and competences for mobility in a competitive Europe TA_ENGI TA_EDUT TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO DT_SYMP INT_GENE Y_2008 Inżynierowie, Edukacja & szkolenie, Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 27/11/2008 EN
Conference presentation: Skills and competencies for mobility in a competitive Europe - S. Uzelac TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_WORK DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2008 Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Warunki pracy Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 27/11/2008 EN
Background paper for conference: Skills and competences for mobility in a competitive Europe TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_WORK TA_TRUN DT_OREP DT_SYMP INT_GENE Y_2008 Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Warunki pracy, Uzwiązkowienie Inne raporty, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 27/11/2008 EN
Activity Report 2008 TA_EMPL TA_EDUT TA_RECO TA_RESE TA_MOBI TA_WORK TA_FLEX TA_ANAR TA_EQUA TA_TIME TA_YOUN TA_SYNT DT_GARE INT_GENE Y_2008 Zatrudnienie, Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Badania, Mobilność & MOBILNET, Warunki pracy, Flexicurity, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Czas pracy, Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Dokumenty syntetyczne Raporty walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 27/11/2008 EN FR
Are EUROCADRES predictions coming to fruition ? (Peter Lamb) TA_SYNT TA_SODI TA_TRUN DT_HIST INT_GENE Y_2008 Dokumenty syntetyczne, Dialog społeczny, Uzwiązkowienie Historia Ogólnodostępne 01/10/2008 EN FR
ENGCARD - European Engineering Professional Card for facilitating mobility TA_ENGI TA_MOBI TA_RECO DT_BOOK INT_GENE Y_2008 Inżynierowie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Książki Ogólnodostępne 01/04/2008 EN
Conference Agenda: The competition for young professionals – mobility and migration of graduates TA_MOBI TA_YOUN TA_TRUN DT_SYMP INT_GENE Y_2008 Mobilność & MOBILNET, Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Uzwiązkowienie Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 17/03/2008 EN
Presentation: EUROCADRES Mobil-net -Mobility information for professionals and managers - G. Musger, D. Ameel TA_YOUN TA_MOBI TA_TRUN DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2008 Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Mobilność & MOBILNET, Uzwiązkowienie Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 17/03/2008 EN
Presentation: Startpro, Successes and challenges - E. Westerberg TA_YOUN TA_EDUT TA_EMPL DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2008 Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Edukacja & szkolenie, Zatrudnienie Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 17/03/2008 EN
Summary of the project: Female Leadership for a sustainable European Management Model (EMM) TA_EQUA TA_MANA DT_OREP INT_GENE Y_2008 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Zarządzanie europejskie Inne raporty Ogólnodostępne 11/03/2008 EN
Newsletter 38 EN February 2008 TA_EQUA TA_FLEX TA_ANAR TA_MOBI TA_ENGI TA_WORK TA_TRUN TA_SYNT DT_NEWS INT_GENE Y_2008 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Flexicurity, Mobilność & MOBILNET, Inżynierowie, Warunki pracy, Uzwiązkowienie, Dokumenty syntetyczne Newsletter Ogólnodostępne 01/02/2008 EN DE FR
Conference presentation: European Framework of Actions on Gender Equality - L. van Embden Andres TA_EQUA TA_MANA TA_DEMO TA_ANAR DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2008 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Zarządzanie europejskie, Demografia Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 22/01/2008 EN
Conference presentation: Women in decision-making – Norwegian Paradoxes - N. Teigen TA_EQUA TA_MANA DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2008 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Zarządzanie europejskie Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 22/01/2008 EN
Conference speech: Women in decision-making - From Europe to the Company" - R. Gurmai TA_EQUA TA_MANA TA_CHAN TA_ANAR DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2008 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Zarządzanie europejskie, Zmiana gospodarcza Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 22/01/2008 EN
Conference Agenda: Women in decision-making - From Europe to the Company TA_EQUA TA_CHAN TA_ANAR TA_MANA DT_SYMP INT_GENE Y_2008 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Zmiana gospodarcza, Zarządzanie europejskie Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 21/01/2008 EN FR
Conference presentation: La base de données de la Commission européenne sur les femmes et les hommes dans la prise de décision - EC DG Empl, L. Aujean TA_EQUA TA_MANA DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2008 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Zarządzanie europejskie Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 21/01/2008 FR
Seminar presentation femanet: Les accords égalité en France, R. Silvera - Matisse TA_TRUN TA_EQUA DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2008 Uzwiązkowienie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 21/01/2008 FR
Report from seminar presentation: Beyond the glass ceiling - women leadership- S. Udsen TA_EQUA TA_MANA DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2008 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Zarządzanie europejskie Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 21/01/2008 EN
Managing Change through Diversity - Executive Summary TA_MANA TA_TRUN TA_WORK TA_CHAN TA_ANAR DT_LEAF DT_SYMP INT_GENE Y_2007 Zarządzanie europejskie, Uzwiązkowienie, Warunki pracy, Zmiana gospodarcza Broszury, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 01/12/2007 EN DE FR
EUROCADRES for diversity management - UNI P&MS article TA_MANA TA_WORK TA_EQUA DT_PRES INT_GENE Y_2007 Zarządzanie europejskie, Warunki pracy, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET Prasa Ogólnodostępne 30/11/2007 EN
Article de presse: Gérer le Changement par la Diversité TA_INNO TA_MANA TA_TRUN TA_WORK TA_INSO TA_ANAR TA_CHAN TA_ANAR DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_2007 Innowacje, Zarządzanie europejskie, Uzwiązkowienie, Warunki pracy, Społeczeństwo informacyjne, Zmiana gospodarcza Prasa, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 29/11/2007 FR
Presentation of the Conference: Managing change through diversity TA_INNO TA_MANA TA_TRUN TA_WORK TA_INSO TA_ANAR TA_CHAN TA_ANAR DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Innowacje, Zarządzanie europejskie, Uzwiązkowienie, Warunki pracy, Społeczeństwo informacyjne, Zmiana gospodarcza Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 28/11/2007 EN
Diversity: What it is - Conference presentation by Kevät Nousiainen TA_INNO TA_MANA TA_WORK TA_CHAN TA_ANAR DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Innowacje, Zarządzanie europejskie, Warunki pracy, Zmiana gospodarcza Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 28/11/2007 EN
Conference Agenda 2007: Managing Change through Diversity TA_INNO TA_MANA TA_TRUN TA_WORK TA_INSO TA_ANAR TA_CHAN TA_ANAR DT_SYMP INT_GENE Y_2007 Innowacje, Zarządzanie europejskie, Uzwiązkowienie, Warunki pracy, Społeczeństwo informacyjne, Zmiana gospodarcza Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 28/11/2007 EN
Conference summary presentation: Diversity management and future role of EUROCADRES and P&MS TA_INNO TA_MANA TA_TRUN TA_WORK TA_INSO TA_ANAR TA_CHAN TA_ANAR DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Innowacje, Zarządzanie europejskie, Uzwiązkowienie, Warunki pracy, Społeczeństwo informacyjne, Zmiana gospodarcza Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 28/11/2007 EN
Conference presentation: Diversity, What is it? - K. Nousiainen TA_MANA TA_TRUN TA_WORK DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Zarządzanie europejskie, Uzwiązkowienie, Warunki pracy Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 28/11/2007 EN
Activity Report 2007 TA_EMPL TA_EURO TA_MOBI TA_EQUA TA_WORK TA_FLEX TA_ANAR TA_TIME TA_YOUN TA_MANA TA_RESE TA_RECO TA_ENGI TA_SYNT DT_GARE INT_GENE Y_2007 Zatrudnienie, Europa, Mobilność & MOBILNET, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Warunki pracy, Flexicurity, Czas pracy, Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Zarządzanie europejskie, Badania, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Inżynierowie, Dokumenty syntetyczne Raporty walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 28/11/2007 EN FR
Young professionals: Europe's resource and opportunity TA_YOUN TA_FLEX TA_ANAR TA_EMPL TA_EDUT DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_2007 Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Flexicurity, Zatrudnienie, Edukacja & szkolenie Książki, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 01/11/2007 EN DE FR
Managing Change through Diversity TA_INNO TA_MANA TA_TRUN TA_WORK TA_INSO TA_ANAR TA_CHAN TA_ANAR DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_2007 Innowacje, Zarządzanie europejskie, Uzwiązkowienie, Warunki pracy, Społeczeństwo informacyjne, Zmiana gospodarcza Książki, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 01/11/2007 EN DE FR
Conference presentation: Mobility and career development of professionals and managers - L. Coppin, T. Vandenbrande TA_MOBI TA_EDUT TA_EMPL DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Mobilność & MOBILNET, Edukacja & szkolenie, Zatrudnienie Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 05/10/2007 EN
Seminar conlcusions' presentation: Mobility and career development of professionals and managers - D. Ameel TA_TRUN TA_MOBI TA_EMPL DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Uzwiązkowienie, Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 05/10/2007 EN
Workshop presentation: Companies and mobility - T. Vandenbrande TA_MOBI TA_RECO TA_YOUN TA_EDUT TA_CHAN TA_ANAR DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Edukacja & szkolenie, Zmiana gospodarcza Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 04/10/2007 EN
Conference prestentation: Mobility, an instrument for more and better jobs - EURES, L. Kleinmann TA_MOBI TA_EMPL DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 04/10/2007 EN
Study presentation: Career paths – How to successfully manage the critical first post-graduate years - R. Conradsen TA_YOUN TA_EDUT TA_EMPL TA_MOBI TA_FLEX TA_ANAR DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Edukacja & szkolenie, Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Flexicurity Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 04/10/2007 EN
Conference presentation: Diversity in the future.. - S. Scheinberg, J. Akhter TA_DAWO DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Dane & przetwarzanie Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 28/09/2007 EN
Conference presentation: Diversity Management - Sweden 2000 Institute TA_DAWO TA_INNO TA_TRUN DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Dane & przetwarzanie, Innowacje, Uzwiązkowienie Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 28/09/2007 EN
Conference presentation: Role of P&MS in Diversity Management TA_TRUN TA_INNO TA_MANA DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Uzwiązkowienie, Innowacje, Zarządzanie europejskie Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 28/09/2007 EN
Newsletter 37 EN August 2007 TA_EURO TA_YOUN TA_ENGI TA_EMPL TA_TRUN TA_EQUA TA_EDUT TA_FLEX TA_ANAR TA_SYNT DT_NEWS INT_GENE Y_2007 Europa, Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Inżynierowie, Zatrudnienie, Uzwiązkowienie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Edukacja & szkolenie, Flexicurity, Dokumenty syntetyczne Newsletter Ogólnodostępne 01/08/2007 EN DE FR
EUROCADRES network for researchers, European research area new perspectives TA_RESE TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL DT_WOPA INT_GENE INT_COMM Y_2007 Badania, Dialog społeczny, Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie Dokumenty robocze Ogólnodostępne, Komisja Europejska 01/07/2007 EN
Message à la 4ème conférence mondiale des ingénieurs et scientifiques (Rio de Janeiro) C. Parietti TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN TA_EDUT DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Inżynierowie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Uzwiązkowienie, Edukacja & szkolenie Przemówienia Ogólnodostępne 15/05/2007 FR
Introduction / Presentation EUROCADRES TA_SYNT TA_SODI TA_TRUN DT_LEAF INT_GENE Y_2007 Dokumenty syntetyczne, Dialog społeczny, Uzwiązkowienie Broszury Ogólnodostępne 09/05/2007 EN FR
Femanet Kit - Poradnik Femanet dla kobiet sukcesu TA_EQUA TA_EMPL TA_EDUT TA_MANA TA_FAMI TA_SPRO DT_BOOK INT_GENE Y_2007 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Zatrudnienie, Edukacja & szkolenie, Zarządzanie europejskie, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Ochrona socjalna Książki Ogólnodostępne 01/05/2007 PL DE DK EN FR IT NL
Agreement: harassment and violence at work TA_SODI TA_WORK DT_AGRE INT_SOPA INT_LIAI Y_2007 Dialog społeczny, Warunki pracy Porozumienia Europejscy partnerzy społeczni, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC 26/04/2007 EN FR
Mobility and career development of professionals and managers TA_MOBI TA_EMPL TA_MANA DT_BOOK INT_GENE Y_2007 Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie, Zarządzanie europejskie Książki Ogólnodostępne 01/03/2007 EN FR NL SE
Mobility of professional and managerial staff at different ages TA_MOBI TA_DEMO TA_ANAR DT_LEAF INT_GENE Y_2007 Mobilność & MOBILNET, Demografia Broszury Ogólnodostępne 13/02/2007 EN DE FR
Newsletter 36 EN February 2007 TA_YOUN TA_MANA TA_EQUA TA_MOBI TA_ENGI TA_SEXH TA_ANAR TA_SYNT DT_NEWS INT_GENE Y_2007 Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Zarządzanie europejskie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Mobilność & MOBILNET, Inżynierowie, Molestowanie seksualne, Dokumenty syntetyczne Newsletter Ogólnodostępne 01/02/2007 EN DE FR
Professional and Managerial Staff in the Knowledge Based Society TA_TRUN TA_MANA TA_INNO DT_BOOK INT_GENE Y_2007 Uzwiązkowienie, Zarządzanie europejskie, Innowacje Książki Ogólnodostępne 01/02/2007 EN DE FR
Quality and recognition of qualifications, higher education : M. Rousselot TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI TA_EMPL TA_SYNT DT_POSI INT_GENE Y_2007 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny, Zatrudnienie, Dokumenty syntetyczne Stanowiska Ogólnodostępne 30/01/2007 EN
Promowanie równości płci dla kobiet fachowców TA_EQUA TA_SODI TA_TRUN TA_SPRO TA_FAMI DT_LEAF INT_GENE Y_2006 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny, Uzwiązkowienie, Ochrona socjalna, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym Broszury Ogólnodostępne 01/12/2006 PL DE DK EN FR IT NL
General Assembly expresses solidarity with VW Vorst plant TA_CHAN TA_ANAR TA_EMPL DT_PRES INT_GENE Y_2006 Zmiana gospodarcza, Zatrudnienie Prasa Ogólnodostępne 28/11/2006 EN FR
Conference Agenda 2006: Young professionals Europe's resource and opportunity TA_YOUN TA_FLEX TA_ANAR TA_EMPL TA_EDUT DT_SYMP INT_GENE Y_2008 Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Flexicurity, Zatrudnienie, Edukacja & szkolenie Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 28/11/2006 EN
Conference summary presentation: Young professionals: Europe's resource and opportunity - D. Ameel TA_YOUN TA_FLEX TA_ANAR TA_EMPL TA_EDUT DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2006 Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Flexicurity, Zatrudnienie, Edukacja & szkolenie Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 28/11/2006 EN
Activity Report 2006 TA_EMPL TA_EDUT TA_RECO TA_RESE TA_MOBI TA_WORK TA_EQUA TA_SODI TA_YOUN TA_MANA TA_ENLA TA_SYNT DT_GARE INT_GENE Y_2006 Zatrudnienie, Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Badania, Mobilność & MOBILNET, Warunki pracy, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny, Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Zarządzanie europejskie, Rozszerzenie, Dokumenty syntetyczne Raporty walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 28/11/2006 EN FR
Newsletter 35 EN August 2006 TA_EURO TA_MANA TA_EQUA TA_TIME TA_SYNT DT_NEWS INT_GENE Y_2006 Europa, Zarządzanie europejskie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Czas pracy, Dokumenty syntetyczne Newsletter Ogólnodostępne 01/08/2006 EN DE FR
Presentation, Lyon Seminar, M. Rousselot TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN TA_EDUT DT_SPEE INT_GENE Y_2006 Inżynierowie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Uzwiązkowienie, Edukacja & szkolenie Przemówienia Ogólnodostępne 21/06/2006 EN
EUROCADRES network for researchers, additional information TA_RESE TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL DT_WOPA INT_GENE INT_COMM Y_2006 Badania, Dialog społeczny, Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie Dokumenty robocze Ogólnodostępne, Komisja Europejska 05/06/2006 EN
A Curriculum for Responsible European Management (REM) TA_MANA TA_CHAN TA_ANAR DT_BOOK INT_GENE Y_2006 Zarządzanie europejskie, Zmiana gospodarcza Książki Ogólnodostępne 01/02/2006 EN DE FR
adhésion d'EUROCADRES à ENAEE TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN TA_EDUT DT_MINU INT_GENE Y_2006 Inżynierowie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Uzwiązkowienie, Edukacja & szkolenie Protokoły Ogólnodostępne 24/01/2006 FR
EUROCADRES network for enginers,recent activities TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN TA_EDUT DT_WOPA INT_GENE Y_2006 Inżynierowie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Uzwiązkowienie, Edukacja & szkolenie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 10/01/2006 EN
New President and Vice-presidents elected 2005 TA_TRUN DT_PRES DT_TEAM INT_GENE Y_2005 Uzwiązkowienie Prasa, Zespół Ogólnodostępne 05/12/2005 EN FR
Resolution A, EUROCADRES Congress 2005 TA_EURO TA_EMPL TA_EDUT TA_MOBI TA_RECO TA_PENS TA_EQUA TA_FAMI TA_WORK TA_TIME TA_MANA TA_PUBL TA_SODI TA_SYNT DT_COCO INT_GENE Y_2005 Europa, Zatrudnienie, Edukacja & szkolenie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Emerytury, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Warunki pracy, Czas pracy, Zarządzanie europejskie, Usługi publiczne, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne Konkluzje kongresowe Ogólnodostępne 24/11/2005 EN FR
Resolution B, EUROCADRES Congress 2005 TA_TRUN DT_COCO INT_GENE Y_2005 Uzwiązkowienie Konkluzje kongresowe Ogólnodostępne 24/11/2005 EN FR
Link between student and professional live, START-PRO TA_YOUN DT_PRES INT_GENE Y_2005 Młodzi profesjonaliści & START-PRO Prasa Ogólnodostępne 24/11/2005 EN FR
EUROCADRES' Team 2005-2009 TA_TRUN DT_TEAM INT_GENE INT_SOPA Y_2005 Uzwiązkowienie Zespół Ogólnodostępne, Europejscy partnerzy społeczni 24/11/2005 EN FR
M. Rousselot: Congrès EUROCADRES 2005 TA_EMPL TA_MOBI TA_PENS TA_RECO TA_EDUT TA_ENGI TA_EQUA TA_TIME TA_EURO TA_SODI TA_SYNT DT_SPEE INT_GENE Y_2005 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Emerytury, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Inżynierowie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Czas pracy, Europa, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne Przemówienia Ogólnodostępne 23/11/2005 FR
Agenda Congress 2005 TA_TRUN TA_SYNT DT_WOPA INT_GENE Y_2005 Uzwiązkowienie, Dokumenty syntetyczne Dokumenty robocze Ogólnodostępne 23/11/2005 EN FR
Lettre conjointe d'EUROCADRESet de la CEC à la Commission européenne à propos du forum des pensions TA_PENS TA_SODI DT_POSI INT_COMM INT_GENE INT_LIAI INT_SOPA Y_2005 Emerytury, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska, Ogólnodostępne, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC, Europejscy partnerzy społeczni 21/11/2005 FR
Sortir l'Europe de l'immobilisme (M. Rousselot) TA_SYNT TA_EURO DT_PRES INT_GENE Y_2005 Dokumenty syntetyczne, Europa Prasa Ogólnodostępne 15/11/2005 FR
Congrès d'EUROCADRES 2005 TA_SYNT DT_PRES INT_GENE Y_2005 Dokumenty syntetyczne Prasa Ogólnodostępne 14/11/2005 EN FR
Meeting of the pensions forum TA_PENS TA_SODI DT_WOPA INT_COMM INT_GENE Y_2005 Emerytury, Dialog społeczny Dokumenty robocze Komisja Europejska, Ogólnodostępne 07/11/2005 EN
Management of Public services: EUROCADRES Working paper to CEC and CEEP TA_PUBL TA_SODI DT_WOPA INT_SOPA INT_LIAI Y_2005 Usługi publiczne, Dialog społeczny Dokumenty robocze Europejscy partnerzy społeczni, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC 02/11/2005 EN
Newsletter 34 EN December 2005 TA_SYNT TA_YOUN TA_TRUN DT_NEWS DT_COCO INT_GENE Y_2005 Dokumenty syntetyczne, Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Uzwiązkowienie Newsletter, Konkluzje kongresowe Ogólnodostępne 01/11/2005 EN DE FR
EUROCADRES network for enginers, recent developments: EUR-ACE and ENAEE TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN TA_EDUT DT_WOPA INT_GENE Y_2005 Inżynierowie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Uzwiązkowienie, Edukacja & szkolenie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 01/11/2005 EN
EUROCADRES Flash 33 TA_SYNT TA_EURO TA_ESPO TA_EDUT TA_MOBI TA_SODI TA_TIME TA_ENGI TA_YOUN TA_DAWO DT_NEWS INT_GENE INT_SOPA INT_COMM INT_EUPR INT_PARL Y_2005 Dokumenty syntetyczne, Europa, Polityka społeczno-gospodarcza, Edukacja & szkolenie, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny, Czas pracy, Inżynierowie, Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Dane & przetwarzanie Newsletter Ogólnodostępne, Europejscy partnerzy społeczni, Komisja Europejska, Prezydencja Unii Europejskiej, Parlament Europejski 01/11/2005 EN DE FR
Portability supplementary pension rights TA_PENS TA_MOBI DT_PRES INT_GENE INT_COMM Y_2005 Emerytury, Mobilność & MOBILNET Prasa Ogólnodostępne, Komisja Europejska 25/10/2005 EN FR
Meeting: EUROCADRES and the British presidency of the EU TA_ESPO TA_EDUT TA_MOBI TA_RECO TA_TIME DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_2005 Polityka społeczno-gospodarcza, Edukacja & szkolenie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Czas pracy Prasa Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej 12/10/2005 EN FR
Meeting Bologna process TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA INT_EUPR INT_COUN INT_SOPA Y_2005 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Dokumenty robocze Prezydencja Unii Europejskiej, Rada Europejska i Rada UE, Europejscy partnerzy społeczni 06/10/2005 EN
EUROCADRES Memorandum to the British Presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_SODI TA_SYNT TA_TIME TA_PENS TA_MANA DT_MEMO INT_EUPR Y_2005 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne, Czas pracy, Emerytury, Zarządzanie europejskie Notatki Prezydencja Unii Europejskiej 01/10/2005 EN
Transition from student to professional live, START-PRO TA_SODI TA_EMPL TA_YOUN TA_DAWO DT_BOOK INT_GENE Y_2005 Dialog społeczny, Zatrudnienie, Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Dane & przetwarzanie Książki Ogólnodostępne 30/09/2005 EN DE FR
M. Rousselot: sommet du dialogue social 2005 TA_SODI TA_EDUT TA_MOBI TA_MANA DT_SPEE INT_GENE INT_COMM INT_SOPA INT_LIAI Y_2005 Dialog społeczny, Edukacja & szkolenie, Mobilność & MOBILNET, Zarządzanie europejskie Przemówienia Ogólnodostępne, Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC 29/09/2005 FR
EUROCADRES social dialogue background TA_SODI DT_WOPA INT_SOPA INT_ETUC Y_2005 Dialog społeczny Dokumenty robocze Europejscy partnerzy społeczni, EKZZ 28/09/2005 EN
Poster EUROCADRES 2005 (Sandra Cousin, Arrosoir) TA_SYNT DT_POST INT_GENE Y_2005 Dokumenty syntetyczne Plakaty Ogólnodostępne 28/09/2005 EN DE FR
Message to the EUROCADRES network for engineers: EUR-ACE project TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN TA_EDUT DT_WOPA INT_GENE Y_2005 Inżynierowie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Uzwiązkowienie, Edukacja & szkolenie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 15/09/2005 EN
EUROCADRES' reply to the consultation on corporate restructuring and European works councils TA_CHAN TA_ANAR TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2005 Zmiana gospodarcza, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 13/09/2005 EN
Research on the legal and tax situation of P&MS TA_MOBI TA_MANA TA_TRUN DT_OREP INT_GENE Y_2005 Mobilność & MOBILNET, Zarządzanie europejskie, Uzwiązkowienie Inne raporty Ogólnodostępne 01/09/2005 EN FR IT
EUROCADRES' opinion on the Green paper demographic change TA_DEMO TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_2005 Demografia Stanowiska Komisja Europejska 30/08/2005 EN
EUROCADRES reply to the consultation on corporate restructuring and on European works councils TA_SODI TA_CHAN TA_ANAR DT_POSI INT_COMM INT_SOPA Y_2005 Dialog społeczny, Zmiana gospodarcza Stanowiska Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni 05/08/2005 EN
Poster EUROCADRES TA_SYNT TA_TRUN DT_POST INT_GENE INT_ETUC Y_2005 Dokumenty syntetyczne, Uzwiązkowienie Plakaty Ogólnodostępne, EKZZ 08/07/2005 EN DE FR
Poster EUROCADRES TA_SYNT TA_TRUN TA_MOBI TA_EQUA DT_POST INT_GENE Y_2005 Dokumenty syntetyczne, Uzwiązkowienie, Mobilność & MOBILNET, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET Plakaty Ogólnodostępne 08/07/2005 EN DE FR
Report Conference 2004 "Organising P&MS" TA_SODI TA_TRUN DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_2005 Dialog społeczny, Uzwiązkowienie Książki, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 01/07/2005 EN DE FR
General Report: P&MS key players for an active and open Europe TA_EDUT TA_EMPL TA_ENGI TA_EQUA TA_EURO TA_FAMI TA_INNO TA_MANA TA_MOBI TA_PENS TA_PUBL TA_RECO TA_RESE TA_SODI TA_ESPO TA_SPRO TA_SYNT TA_TIME TA_TRUN TA_WORK TA_YOUN DT_CORE INT_GENE Y_2005 Edukacja & szkolenie, Zatrudnienie, Inżynierowie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Europa, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Innowacje, Zarządzanie europejskie, Mobilność & MOBILNET, Emerytury, Usługi publiczne, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Badania, Dialog społeczny, Polityka społeczno-gospodarcza, Ochrona socjalna, Dokumenty syntetyczne, Czas pracy, Uzwiązkowienie, Warunki pracy, Młodzi profesjonaliści & START-PRO Raporty kongresowe Ogólnodostępne 01/07/2005 EN DE FR
START-PRO: lien EUROCADRES étudiants vie professionnelle TA_YOUN TA_EDUT TA_EMPL TA_MOBI DT_WOPA INT_GENE Y_2005 Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Edukacja & szkolenie, Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET Dokumenty robocze Ogólnodostępne 10/06/2005 EN FR
M. Rousselot: Congrès CFDT Cadres (Nantes) TA_EURO TA_TRUN TA_EMPL TA_MOBI TA_ENGI TA_TIME TA_EQUA TA_MANA TA_SYNT DT_SPEE INT_GENE Y_2005 Europa, Uzwiązkowienie, Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Inżynierowie, Czas pracy, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Zarządzanie europejskie, Dokumenty syntetyczne Przemówienia Ogólnodostępne 03/06/2005 FR
EUROCADRES Memorandum (summary) to the British Presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_SODI TA_SYNT TA_TIME TA_PENS DT_MEMO INT_EUPR Y_2005 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne, Czas pracy, Emerytury Notatki Prezydencja Unii Europejskiej 01/06/2005 EN
EUROCADRES report on P&MS employment in Europe TA_EMPL TA_TRUN TA_DAWO DT_OREP INT_GENE Y_2005 Zatrudnienie, Uzwiązkowienie, Dane & przetwarzanie Inne raporty Ogólnodostępne 01/06/2005 EN
Réponse d'EUROCADRES à la consultation sur la simplification des directives santé et sécurité au travail TA_WORK TA_SODI TA_SIMP TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_2005 Warunki pracy, Dialog społeczny, Symplifikacja Stanowiska Komisja Europejska 20/05/2005 FR
EUROCADRES letter to the European Commission concerning the working time directive TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_POSI INT_COMM Y_2005 Czas pracy, Dialog społeczny, Warunki pracy Stanowiska Komisja Europejska 12/05/2005 FR
EUROCADRES letter to the EU Presidency, concerning the working time directive TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_POSI INT_EUPR INT_COUN Y_2005 Czas pracy, Dialog społeczny, Warunki pracy Stanowiska Prezydencja Unii Europejskiej, Rada Europejska i Rada UE 12/05/2005 EN
Progress at the European Parliament on working time directive TA_TIME TA_WORK DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_PARL Y_2005 Czas pracy, Warunki pracy Prasa, Stanowiska Ogólnodostępne, Parlament Europejski 11/05/2005 EN FR
Vote du Parlement européen pour une meilleure protection du temps de travail TA_EURO TA_TIME TA_WORK DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_PARL Y_2005 Europa, Czas pracy, Warunki pracy Prasa, Stanowiska Ogólnodostępne, Parlament Europejski 21/04/2005 FR
EUROCADRES network for researchers, charter and code of conduct TA_RESE TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL DT_WOPA INT_GENE INT_COMM Y_2005 Badania, Dialog społeczny, Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie Dokumenty robocze Ogólnodostępne, Komisja Europejska 08/04/2005 EN
EUROCADRES partner in the Bologna process TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_EUPR INT_COUN INT_SOPA Y_2005 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Stanowiska Prezydencja Unii Europejskiej, Rada Europejska i Rada UE, Europejscy partnerzy społeczni 07/04/2005 EN
EUROCADRES Flash 32 TA_SYNT TA_EMPL TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_MOBI TA_WORK TA_SODI TA_RESE TA_TIME TA_DAWO DT_NEWS INT_GENE INT_COUN INT_LIAI INT_EUPR INT_PARL Y_2005 Dokumenty syntetyczne, Zatrudnienie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Mobilność & MOBILNET, Warunki pracy, Dialog społeczny, Badania, Czas pracy, Dane & przetwarzanie Newsletter Ogólnodostępne, Rada Europejska i Rada UE, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC, Prezydencja Unii Europejskiej, Parlament Europejski 01/04/2005 EN DE FR
Une étape décisive pour l'Europe (M. Rousselot) TA_EURO DT_PRES INT_GENE Y_2005 Europa Prasa Ogólnodostępne 01/04/2005 FR
EUROCADRES partner in the Bologna process TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_EUPR INT_COUN INT_SOPA Y_2005 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Stanowiska Prezydencja Unii Europejskiej, Rada Europejska i Rada UE, Europejscy partnerzy społeczni 24/03/2005 EN
M. Rousselot: Sommet social tripartite 2005 TA_EMPL TA_INNO DT_SPEE INT_GENE INT_COUN INT_LIAI INT_SOPA Y_2005 Zatrudnienie, Innowacje Przemówienia Ogólnodostępne, Rada Europejska i Rada UE, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC, Europejscy partnerzy społeczni 22/03/2005 FR
EUROCADRES position paper: Higher education, Bologna process TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_EUPR INT_COUN INT_SOPA INT_GENE Y_2005 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Stanowiska Prezydencja Unii Europejskiej, Rada Europejska i Rada UE, Europejscy partnerzy społeczni, Ogólnodostępne 01/03/2005 EN
Framework of actions: gender equality TA_SODI TA_EQUA DT_AGRE INT_SOPA INT_LIAI Y_2005 Dialog społeczny, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET Porozumienia Europejscy partnerzy społeczni, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC 01/03/2005 EN FR
Managers and professionals and the Lisbon strategy, joint contribution EUROCADRES - CEC TA_ESPO TA_EMPL TA_EDUT DT_PRES INT_GENE INT_LIAI INT_COUN Y_2005 Polityka społeczno-gospodarcza, Zatrudnienie, Edukacja & szkolenie Prasa Ogólnodostępne, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC, Rada Europejska i Rada UE 01/03/2005 EN
EUROCADRES reply to the consultation on violence at work TA_WORK TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2005 Warunki pracy, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 15/02/2005 EN
Meeting: EUROCADRES and the Luxembourg presidency of the EU TA_EDUT TA_RECO TA_TIME DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_2005 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Czas pracy Prasa Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej 08/02/2005 EN FR
EUROCADRES' comments on Assurance quality in higher education TA_EDUT TA_RECO DT_POSI INT_COMM Y_2005 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Stanowiska Komisja Europejska 01/02/2005 EN
EUR-ACE (accreditation of engineering programmes) leaflet TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN TA_EDUT DT_LEAF INT_GENE Y_2005 Inżynierowie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Uzwiązkowienie, Edukacja & szkolenie Broszury Ogólnodostępne 01/02/2005 EN
EUROCADRES contribution to the European year of mobility for workers TA_MOBI TA_SODI TA_RECO DT_POSI INT_COMM Y_2005 Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Stanowiska Komisja Europejska 01/02/2005 EN
Mémorandum d'EUROCADRES à la Présidence luxembourgeoise de l'UE TA_INNO TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_EURO TA_SODI TA_SYNT TA_TIME TA_PENS DT_MEMO INT_EUPR Y_2005 Innowacje, Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Europa, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne, Czas pracy, Emerytury Notatki Prezydencja Unii Europejskiej 01/02/2005 FR
EUROCADRES' opinion on Education, training and recognition of qualifications TA_EDUT TA_RECO DT_POSI INT_GENE INT_COMM INT_PARL Y_2005 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Stanowiska Ogólnodostępne, Komisja Europejska, Parlament Europejski 04/01/2005 EN
EUROCADRES letter to the European Parliament rapporteur (A. Cercas), concerning the working time directive TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_POSI INT_PARL Y_2005 Czas pracy, Dialog społeczny, Warunki pracy Stanowiska Parlament Europejski 04/01/2005 EN
EUROCADRES letters to members of the European Parliament and to the EU Prsidency concerning the working time directive TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_POSI INT_PARL INT_COUN INT_EUPR Y_2005 Czas pracy, Dialog społeczny, Warunki pracy Stanowiska Parlament Europejski, Rada Europejska i Rada UE, Prezydencja Unii Europejskiej 04/01/2005 EN
introduction to the EUROCADRES network for engineers TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN TA_EDUT DT_WOPA INT_GENE Y_2005 Inżynierowie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Uzwiązkowienie, Edukacja & szkolenie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 01/01/2005 EN
EUROCADRES Flash 31 TA_SYNT TA_TIME TA_EURO TA_RESE TA_ENGI TA_EMPL TA_EQUA TA_DAWO DT_NEWS INT_GENE Y_2004 Dokumenty syntetyczne, Czas pracy, Europa, Badania, Inżynierowie, Zatrudnienie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dane & przetwarzanie Newsletter Ogólnodostępne 01/12/2004 EN DE FR
EUROCADRES' Report on Energy and transport forum TA_SODI DT_WOPA INT_COMM Y_2004 Dialog społeczny Dokumenty robocze Komisja Europejska 30/11/2004 EN
EUROCADRES CEC joint proposal in the negotiation on gender equality TA_EQUA TA_SODI DT_WOPA INT_SOPA INT_LIAI Y_2004 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny Dokumenty robocze Europejscy partnerzy społeczni, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC 30/11/2004 EN
Activity report EUROCADRES 2004 TA_EDUT TA_EMPL TA_ENGI TA_EQUA TA_EURO TA_FAMI TA_INNO TA_MANA TA_MOBI TA_PENS TA_PUBL TA_RECO TA_SODI TA_ESPO TA_SPRO TA_SYNT TA_TIME TA_RESE TA_TRUN TA_WORK DT_GARE INT_GENE Y_2004 Edukacja & szkolenie, Zatrudnienie, Inżynierowie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Europa, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Innowacje, Zarządzanie europejskie, Mobilność & MOBILNET, Emerytury, Usługi publiczne, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Dialog społeczny, Polityka społeczno-gospodarcza, Ochrona socjalna, Dokumenty syntetyczne, Czas pracy, Badania, Uzwiązkowienie, Warunki pracy Raporty walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 25/11/2004 EN DE FR
M. Rousselot: conférence 2004 "syndicalisation des cadres" TA_TRUN DT_SPEE DT_SYMP INT_GENE Y_2004 Uzwiązkowienie Przemówienia, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 25/11/2004 FR
Agenda Conference "Organising P&MS" 2004 TA_TRUN DT_SYMP INT_GENE Y_2004 Uzwiązkowienie Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 25/11/2004 EN DE FR
EUROCADRES proposal for European researchers (summary) TA_RESE TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL DT_POSI INT_COMM Y_2004 Badania, Dialog społeczny, Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie Stanowiska Komisja Europejska 01/11/2004 EN FR
EUROCADRES involvement in the Bologna process: to Mr. Clemet TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_EUPR INT_COUN Y_2004 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Stanowiska Prezydencja Unii Europejskiej, Rada Europejska i Rada UE 14/10/2004 EN
EUROCADRES involvement in the Bologna process: to Mr. Van der Hoeven TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_EUPR INT_COUN Y_2004 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Stanowiska Prezydencja Unii Europejskiej, Rada Europejska i Rada UE 14/10/2004 EN
Agreement: work-related stress TA_SODI TA_WORK DT_AGRE INT_SOPA INT_LIAI Y_2004 Dialog społeczny, Warunki pracy Porozumienia Europejscy partnerzy społeczni, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC 08/10/2004 EN FR
EUROCADRES network for enginer: for a framework for accreditation in higher engineering education TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN TA_EDUT DT_WOPA INT_GENE Y_2004 Inżynierowie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Uzwiązkowienie, Edukacja & szkolenie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 01/10/2004 EN
EUROCADRES report on P&MS employment in Europe TA_EMPL TA_TRUN TA_DAWO DT_OREP INT_GENE Y_2004 Zatrudnienie, Uzwiązkowienie, Dane & przetwarzanie Inne raporty Ogólnodostępne 01/10/2004 EN
Working time: inadequate proposal of the European Commission TA_TIME DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_COMM Y_2004 Czas pracy Prasa, Stanowiska Ogólnodostępne, Komisja Europejska 27/09/2004 EN FR
EUROCADRES CEC joint letter to the President of the European Commission on the working time directive TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_POSI INT_COMM INT_LIAI INT_SOPA Y_2004 Czas pracy, Dialog społeczny, Warunki pracy Stanowiska Komisja Europejska, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC, Europejscy partnerzy społeczni 15/09/2004 EN
EUROCADRES network for enginers, recent developments TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN TA_EDUT DT_WOPA INT_GENE Y_2004 Inżynierowie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Uzwiązkowienie, Edukacja & szkolenie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 01/09/2004 EN
EUROCADRES reply to the consultation concerning the working time directive (2nd stage) TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_POSI INT_COMM Y_2004 Czas pracy, Dialog społeczny, Warunki pracy Stanowiska Komisja Europejska 02/07/2004 EN
EUROCADRES Flash 30 TA_SYNT TA_SODI TA_TIME TA_WORK TA_RESE TA_ENLA TA_EURO TA_MOBI TA_EQUA TA_DAWO DT_NEWS DT_AGRE INT_GENE INT_SOPA Y_2004 Dokumenty syntetyczne, Dialog społeczny, Czas pracy, Warunki pracy, Badania, Rozszerzenie, Europa, Mobilność & MOBILNET, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dane & przetwarzanie Newsletter, Porozumienia Ogólnodostępne, Europejscy partnerzy społeczni 01/07/2004 EN DE FR
EUROCADRES CEC : Working time directive TA_TIME TA_WORK DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_LIAI INT_COMM INT_SOPA INT_PARL Y_2004 Czas pracy, Warunki pracy Prasa, Stanowiska Ogólnodostępne, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC, Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni, Parlament Europejski 23/06/2004 EN FR
Bologna process: ETUC to Mr. Clemet TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_ETUC INT_SOPA INT_EUPR INT_COUN Y_2004 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Stanowiska EKZZ, Europejscy partnerzy społeczni, Prezydencja Unii Europejskiej, Rada Europejska i Rada UE 20/06/2004 EN
Bologna process: ETUC to Mr. Van der Hoeven TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_ETUC INT_SOPA INT_EUPR INT_COUN Y_2004 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Stanowiska EKZZ, Europejscy partnerzy społeczni, Prezydencja Unii Europejskiej, Rada Europejska i Rada UE 20/06/2004 EN
Definition of P&MS TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2004 Dane & przetwarzanie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 08/06/2004 EN FR
P&MS and national action plans for employment TA_EMPL DT_WOPA INT_GENE Y_2004 Zatrudnienie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 01/06/2004 EN
EUROCADRES reply to the consultation on European works councils TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2004 Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 26/05/2004 EN
Recognition of professional qualifications TA_EDUT TA_RECO DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_SOPA INT_COMM INT_PARL Y_2004 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Prasa, Stanowiska Ogólnodostępne, Europejscy partnerzy społeczni, Komisja Europejska, Parlament Europejski 12/05/2004 EN
EUROCADRES network for enginers, recent developments TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN DT_WOPA INT_GENE Y_2004 Inżynierowie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Uzwiązkowienie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 01/05/2004 EN
EUROCADRES proposal for European researchers TA_RESE TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL DT_POSI INT_COMM INT_GENE Y_2004 Badania, Dialog społeczny, Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie Stanowiska Komisja Europejska, Ogólnodostępne 01/05/2004 EN FR
Messages related to the working time directive send by EUROCADRES national members to the European Commission TA_TIME TA_SODI DT_WOPA INT_GENE Y_2004 Czas pracy, Dialog społeczny Dokumenty robocze Ogólnodostępne 01/05/2004 EN
Meeting: EUROCADRES and the Irish presidency of the EU TA_EMPL TA_MANA TA_TIME TA_RECO DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_2004 Zatrudnienie, Zarządzanie europejskie, Czas pracy, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Prasa Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej 08/04/2004 EN FR
EUROCADRES letter on the communication concerning the working time directive TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_POSI INT_COMM Y_2004 Czas pracy, Dialog społeczny, Warunki pracy Stanowiska Komisja Europejska 26/03/2004 EN FR
M. Rousselot: Sommet social tripartite 2004 TA_EMPL TA_ENLA TA_RECO TA_RESE TA_EQUA DT_SPEE INT_GENE INT_COUN INT_LIAI INT_SOPA Y_2004 Zatrudnienie, Rozszerzenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Badania, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET Przemówienia Ogólnodostępne, Rada Europejska i Rada UE, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC, Europejscy partnerzy społeczni 25/03/2004 FR
EUROCADRES proposal for the article 17.1 of the working time directive TA_TIME TA_SODI DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_COUN Y_2004 Czas pracy, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska i Rada UE 22/03/2004 EN FR
EUROCADRES network for researchers, recent developments TA_RESE TA_MOBI DT_WOPA INT_GENE Y_2004 Badania, Mobilność & MOBILNET Dokumenty robocze Ogólnodostępne 01/03/2004 EN
EUROCADRES Memorandum to the Irish Presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_SODI TA_SYNT TA_TIME DT_MEMO INT_EUPR Y_2004 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne, Czas pracy Notatki Prezydencja Unii Europejskiej 01/03/2004 EN
EUROCADRES comments on the communication concerning the working time directive TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_POSI INT_COMM Y_2004 Czas pracy, Dialog społeczny, Warunki pracy Stanowiska Komisja Europejska 01/03/2004 EN FR
EUROCADRES Flash 29 TA_SYNT TA_TRUN TA_MANA TA_TIME TA_DAWO DT_NEWS DT_HIST INT_GENE Y_2004 Dokumenty syntetyczne, Uzwiązkowienie, Zarządzanie europejskie, Czas pracy, Dane & przetwarzanie Newsletter, Historia Ogólnodostępne 01/03/2004 EN DE FR
EUROCADRES seminar on P&MS employment in Europe (Runö, Sweden) TA_EMPL TA_TRUN DT_WOPA INT_GENE Y_2004 Zatrudnienie, Uzwiązkowienie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 24/02/2004 EN
Management européen responsable (Michel Rousselot) TA_MANA DT_PRES DT_POSI INT_GENE Y_2004 Zarządzanie europejskie Prasa, Stanowiska Ogólnodostępne 17/02/2004 FR
Working time directive TA_TIME DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_COMM INT_PARL INT_COUN Y_2004 Czas pracy Prasa, Stanowiska Ogólnodostępne, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska i Rada UE 09/01/2004 EN FR
Evaluation of the implementation of the EUROCADRES - CEC protocol TA_SODI DT_AGRE INT_SOPA INT_LIAI Y_2004 Dialog społeczny Porozumienia Europejscy partnerzy społeczni, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC 07/01/2004 EN FR
Report Conference 2003 "Responsible European management" TA_SODI TA_TRUN TA_MANA DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_2003 Dialog społeczny, Uzwiązkowienie, Zarządzanie europejskie Książki, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 30/12/2003 EN DE FR
M. Rousselot: acords européens, colloque Europe et société, Paris TA_SODI DT_SPEE DT_AGRE INT_GENE Y_2003 Dialog społeczny Przemówienia, Porozumienia Ogólnodostępne 02/12/2003 FR
EUROCADRES Memorandum (summary) to the Irish Presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_SODI TA_SYNT TA_TIME DT_MEMO INT_EUPR Y_2003 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne, Czas pracy Notatki Prezydencja Unii Europejskiej 01/12/2003 EN
M. Rousselot: la seconde décennie TA_SYNT DT_PRES DT_HIST INT_GENE Y_2003 Dokumenty syntetyczne Prasa, Historia Ogólnodostępne 01/12/2003 FR
O. Quintin (Commission européenne) conférence EUROCADRES 2003 "management européen responsable" TA_SODI TA_MANA DT_SPEE DT_SYMP INT_GENE INT_COMM Y_2003 Dialog społeczny, Zarządzanie europejskie Przemówienia, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne, Komisja Europejska 25/11/2003 FR
Activity report EUROCADRES 2003 TA_EDUT TA_EMPL TA_ENGI TA_EQUA TA_EURO TA_FAMI TA_INNO TA_MANA TA_MOBI TA_PENS TA_PUBL TA_RECO TA_SODI TA_ESPO TA_SPRO TA_SYNT TA_TIME TA_TRUN TA_WORK DT_GARE INT_GENE Y_2003 Edukacja & szkolenie, Zatrudnienie, Inżynierowie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Europa, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Innowacje, Zarządzanie europejskie, Mobilność & MOBILNET, Emerytury, Usługi publiczne, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Dialog społeczny, Polityka społeczno-gospodarcza, Ochrona socjalna, Dokumenty syntetyczne, Czas pracy, Uzwiązkowienie, Warunki pracy Raporty walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 24/11/2003 EN DE FR
Manifesto responsible European management TA_MANA TA_TRUN TA_SODI DT_POSI DT_SYMP INT_COMM INT_GENE INT_SOPA Y_2003 Zarządzanie europejskie, Uzwiązkowienie, Dialog społeczny Stanowiska, Seminaria i konferencje Komisja Europejska, Ogólnodostępne, Europejscy partnerzy społeczni 24/11/2003 EN FR
EUROCADRES 10 years, 10 founding steps TA_SYNT TA_SODI TA_TRUN DT_HIST DT_BOOK INT_GENE Y_2003 Dokumenty syntetyczne, Dialog społeczny, Uzwiązkowienie Historia, Książki Ogólnodostępne 24/11/2003 EN FR
invitation EUROCADRES 10 years TA_SYNT TA_SODI TA_TRUN DT_HIST INT_GENE Y_2003 Dokumenty syntetyczne, Dialog społeczny, Uzwiązkowienie Historia Ogólnodostępne 24/11/2003 EN FR
Message from President Prodi to EUROCADRES TA_SYNT TA_SODI TA_TRUN DT_HIST DT_SPEE INT_GENE INT_COMM Y_2003 Dokumenty syntetyczne, Dialog społeczny, Uzwiązkowienie Historia, Przemówienia Ogólnodostępne, Komisja Europejska 24/11/2003 EN FR
Results EUROCADRES surveys on working time TA_TIME TA_DAWO DT_PRES DT_POSI INT_GENE Y_2003 Czas pracy, Dane & przetwarzanie Prasa, Stanowiska Ogólnodostępne 24/11/2003 EN FR
Agenda Conference "Responsible European management" 2003 TA_MANA DT_SYMP INT_GENE Y_2003 Zarządzanie europejskie Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 24/11/2003 EN DE FR
10ème anniversaire d'EUROCADRES: liste des intervenants + Conclusions M. Rousselot TA_SYNT DT_SPEE INT_GENE INT_SOPA INT_PARL INT_COMM Y_2003 Dokumenty syntetyczne Przemówienia Ogólnodostępne, Europejscy partnerzy społeczni, Parlament Europejski, Komisja Europejska 23/11/2003 FR
Introduction / Presentation EUROCADRES TA_SYNT TA_SODI TA_TRUN DT_LEAF INT_GENE Y_2003 Dokumenty syntetyczne, Dialog społeczny, Uzwiązkowienie Broszury Ogólnodostępne 15/11/2003 PL BG CZ DE DK EE EL EN ES FI FR HU IT LV NL NO RO SE
Recognition of qualifications, recognition of experience TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT DT_LEAF INT_GENE Y_2003 Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie Broszury Ogólnodostępne 15/11/2003 EN FR IT
EUROCADRES' reply to the second stage consultation on portability of supplementary pensions rights TA_PENS TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2003 Emerytury, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 10/11/2003 EN
Innovate Change (T. Vandenbrande, G. van Gyes) TA_SODI TA_TRUN TA_CHAN TA_ANAR TA_INNO DT_BOOK DT_OREP INT_GENE Y_2003 Dialog społeczny, Uzwiązkowienie, Zmiana gospodarcza, Innowacje Książki, Inne raporty Ogólnodostępne 03/11/2003 EN DE
Results of EUROCADRES surveys on working time of P&MS TA_TIME TA_SODI TA_WORK TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2003 Czas pracy, Dialog społeczny, Warunki pracy, Dane & przetwarzanie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 01/11/2003 EN FR
EUROCADRES Flash 28 TA_SYNT TA_TRUN TA_EMPL TA_MOBI TA_SODI TA_PUBL TA_EDUT TA_WORK TA_DAWO DT_NEWS DT_AGRE INT_GENE INT_ETUC INT_SOPA Y_2003 Dokumenty syntetyczne, Uzwiązkowienie, Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny, Usługi publiczne, Edukacja & szkolenie, Warunki pracy, Dane & przetwarzanie Newsletter, Porozumienia Ogólnodostępne, EKZZ, Europejscy partnerzy społeczni 01/11/2003 EN DE FR
P&MS and employment TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO DT_WOPA INT_GENE Y_2003 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Dokumenty robocze Ogólnodostępne 01/09/2003 EN
EUROCADRES proposals to the employment task force TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO DT_POSI INT_GENE INT_COMM Y_2003 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Stanowiska Ogólnodostępne, Komisja Europejska 01/09/2003 EN
Meeting of the pensions forum TA_PENS TA_SODI DT_WOPA INT_COMM INT_GENE Y_2003 Emerytury, Dialog społeczny Dokumenty robocze Komisja Europejska, Ogólnodostępne 01/09/2003 EN
EUROCADRES comments on the European Commission green paper on services of general interests TA_PUBL TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2003 Usługi publiczne, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 01/09/2003 EN FR
P&MS in Europe 2002 TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2003 Dane & przetwarzanie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 15/07/2003 EN
Recognition of qualifications: to Mrs Harney (EU Presidency) TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_EUPR INT_COUN Y_2003 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Stanowiska Prezydencja Unii Europejskiej, Rada Europejska i Rada UE 03/07/2003 EN
M. Rousselot: Management européen responsable, colloque CEPL, Luxembourg TA_MANA TA_SODI DT_SPEE INT_GENE Y_2003 Zarządzanie europejskie, Dialog społeczny Przemówienia Ogólnodostępne 03/07/2003 FR
M. Rousselot: Congrès de la CES 2003 Prague TA_EDUT TA_RECO TA_ENLA TA_PUBL TA_MANA TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_2003 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Rozszerzenie, Usługi publiczne, Zarządzanie europejskie, Uzwiązkowienie Przemówienia Ogólnodostępne, EKZZ 27/05/2003 FR
M. Rousselot: AKAVA Congress, Helsinki, 2003 TA_SYNT TA_MANA TA_EMPL TA_RESE TA_MOBI TA_EDUT TA_RECO TA_EQUA TA_SODI DT_SPEE INT_GENE Y_2003 Dokumenty syntetyczne, Zarządzanie europejskie, Zatrudnienie, Badania, Mobilność & MOBILNET, Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny Przemówienia Ogólnodostępne 20/05/2003 EN
Meeting: EUROCADRES and the Greek presidency of the EU TA_MOBI TA_EMPL TA_RECO DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_2003 Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Prasa Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej 12/05/2003 EN FR
EUROCADRES' comments on the Role of universities TA_EDUT TA_RECO DT_POSI INT_COMM Y_2003 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Stanowiska Komisja Europejska 01/05/2003 EN
Mémorandum d'EUROCADRES à la Présidence grecque de l'UE TA_INNO TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_EURO TA_SODI TA_SYNT TA_ENLA DT_MEMO INT_EUPR Y_2003 Innowacje, Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Europa, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne, Rozszerzenie Notatki Prezydencja Unii Europejskiej 01/05/2003 FR
EUROCADRES Flash 27 TA_SYNT TA_MOBI TA_RECO TA_RESE TA_INNO TA_ENLA TA_EMPL TA_DAWO DT_NEWS INT_GENE Y_2003 Dokumenty syntetyczne, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Badania, Innowacje, Rozszerzenie, Zatrudnienie, Dane & przetwarzanie Newsletter Ogólnodostępne 01/05/2003 PL DE EN FR HU
Sending EUROCADRES CEPLIS proposals TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA INT_COMM INT_SOPA INT_PARL Y_2003 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Dokumenty robocze Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni, Parlament Europejski 17/04/2003 EN FR
Common proposal EUROCADRES - CEPLIS on recognition qualifications of regulated professions TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA INT_COMM INT_SOPA INT_PARL Y_2003 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Dokumenty robocze Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni, Parlament Europejski 16/04/2003 EN FR
Presentation, Leuven Seminar, M. Rousselot TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN TA_EDUT DT_SPEE INT_GENE Y_2003 Inżynierowie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Uzwiązkowienie, Edukacja & szkolenie Przemówienia Ogólnodostępne 11/04/2003 EN
Skills and mobility in acceding and applicant countries TA_MOBI TA_ENLA DT_PRES DT_POSI INT_GENE Y_2003 Mobilność & MOBILNET, Rozszerzenie Prasa, Stanowiska Ogólnodostępne 22/03/2003 EN FR
Poster EUROCADRES TA_SYNT TA_SODI DT_POST INT_GENE INT_SOPA Y_2003 Dokumenty syntetyczne, Dialog społeczny Plakaty Ogólnodostępne, Europejscy partnerzy społeczni 14/03/2003 EN DE FR
Background report "skills, mobility, enlargement" for the EUROCADRES seminar (Yuliya Simeonova) TA_EDUT TA_ENLA TA_MOBI TA_RECO TA_TRUN TA_EMPL TA_SODI TA_DAWO DT_OREP INT_GENE Y_2003 Edukacja & szkolenie, Rozszerzenie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Uzwiązkowienie, Zatrudnienie, Dialog społeczny, Dane & przetwarzanie Inne raporty Ogólnodostępne 13/03/2003 EN
Lettre d'EUROCADRES à la Commission européenne sur la stratégie européenne pour l'emploi TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO DT_POSI INT_GENE INT_COMM Y_2003 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Stanowiska Ogólnodostępne, Komisja Europejska 04/03/2003 FR
Réponse d'EUROCADRES à la consultation de la Commission européenne sur le charte EURES TA_MOBI DT_POSI INT_COMM Y_2003 Mobilność & MOBILNET Stanowiska Komisja Europejska 25/02/2003 FR
EUROCADRES organigramme TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2003 Dane & przetwarzanie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 23/02/2003 EN
P&MS in 23 languages TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2003 Dane & przetwarzanie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 23/02/2003 EN FR
EUROCADRES logo in various languages TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2003 Dane & przetwarzanie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 23/02/2003 EN FR
EUROCADRES reply to the consultation on stress TA_WORK TA_SODI DT_POSI DT_AGRE INT_COMM Y_2003 Warunki pracy, Dialog społeczny Stanowiska, Porozumienia Komisja Europejska 06/02/2003 EN
EUROCADRES' comments on Education, training and youth programmes TA_EDUT DT_POSI INT_COMM Y_2003 Edukacja & szkolenie Stanowiska Komisja Europejska 01/02/2003 EN FR
EUROCADRES contribution to the consultation on protection of personal data (2nd stage) TA_WORK TA_SODI TA_INSO TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_2003 Warunki pracy, Dialog społeczny, Społeczeństwo informacyjne Stanowiska Komisja Europejska 21/01/2003 EN
Minutes of meeting of European professional organisations TA_MOBI TA_RECO DT_MINU INT_GENE Y_2003 Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Protokoły Ogólnodostępne 16/01/2003 EN
Rapport d'EUROCADRES pour le Congrès de la CES TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_EURO TA_SODI TA_SYNT TA_TIME TA_FAMI TA_PENS TA_ENLA TA_MANA TA_TRUN DT_MEMO INT_ETUC Y_2003 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Europa, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne, Czas pracy, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Emerytury, Rozszerzenie, Zarządzanie europejskie, Uzwiązkowienie Notatki EKZZ 15/01/2003 FR
EUROCADRES Flash 26 TA_SYNT TA_RECO TA_EDUT TA_PENS TA_WORK TA_ENGI TA_MANA TA_DAWO DT_NEWS INT_GENE INT_COUN Y_2003 Dokumenty syntetyczne, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Emerytury, Warunki pracy, Inżynierowie, Zarządzanie europejskie, Dane & przetwarzanie Newsletter Ogólnodostępne, Rada Europejska i Rada UE 01/01/2003 EN DE FR
Report Symposium 2002 "Responsible European management" TA_SODI TA_TRUN TA_MANA DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_2002 Dialog społeczny, Uzwiązkowienie, Zarządzanie europejskie Książki, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 30/12/2002 EN DE FR
Common proposal EUROCADRES - CEPLIS on recognition qualifications of regulated professions TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA INT_COMM INT_SOPA INT_PARL Y_2002 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Dokumenty robocze Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni, Parlament Europejski 18/12/2002 EN FR
Activity report EUROCADRES 2002 TA_EDUT TA_EMPL TA_ENGI TA_EQUA TA_EURO TA_FAMI TA_INNO TA_MANA TA_MOBI TA_PENS TA_PUBL TA_RECO TA_SODI TA_ESPO TA_SPRO TA_SYNT TA_TIME TA_TRUN TA_WORK DT_GARE INT_GENE Y_2002 Edukacja & szkolenie, Zatrudnienie, Inżynierowie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Europa, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Innowacje, Zarządzanie europejskie, Mobilność & MOBILNET, Emerytury, Usługi publiczne, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Dialog społeczny, Polityka społeczno-gospodarcza, Ochrona socjalna, Dokumenty syntetyczne, Czas pracy, Uzwiązkowienie, Warunki pracy Raporty walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 04/12/2002 EN FR
M. Rousselot: ouverture symposium 2002 "management européen responsable" TA_MANA DT_SPEE DT_SYMP INT_GENE Y_2002 Zarządzanie europejskie Przemówienia, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 04/12/2002 FR
Agenda Symposium "Responsible European management" 2002 TA_MANA DT_SYMP INT_GENE Y_2002 Zarządzanie europejskie Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 04/12/2002 EN DE FR
Preparatory report symposium "Responsible European management" 2002 (M. Janssens) TA_MANA DT_SYMP INT_GENE Y_2002 Zarządzanie europejskie Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 01/12/2002 EN
Programmme de travail des partenairessociaux TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL TA_ENLA DT_AGRE INT_SOPA INT_LIAI INT_ETUC Y_2002 Dialog społeczny, Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie, Rozszerzenie Porozumienia Europejscy partnerzy społeczni, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC, EKZZ 28/11/2002 FR
M. Rousselot: sommet du dialogue social TA_SODI TA_EQUA TA_CHAN TA_ANAR TA_MOBI DT_SPEE INT_GENE INT_COMM INT_SOPA INT_LIAI Y_2002 Dialog społeczny, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Zmiana gospodarcza, Mobilność & MOBILNET Przemówienia Ogólnodostępne, Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC 27/11/2002 FR
Minutes EUROCADRES engineers working group TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN DT_MINU INT_GENE Y_2002 Inżynierowie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Uzwiązkowienie Protokoły Ogólnodostępne 21/11/2002 EN
Lettre d'EUROCADRES à la Commission européenne: Education, formation, reconnaissance des qualifications TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2002 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 06/11/2002 FR
Recognition of professionnal qualifications for regulated professions TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_SOPA Y_2002 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska, Parlament Europejski, Europejscy partnerzy społeczni 01/11/2002 EN FR
Reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_SOPA Y_2002 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska, Parlament Europejski, Europejscy partnerzy społeczni 01/11/2002 FR
Meeting: EUROCADRES and the Danish presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT DT_PRES INT_GENE INT_EUPR INT_SOPA Y_2002 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie Prasa Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej, Europejscy partnerzy społeczni 25/10/2002 EN FR
EUROCADRES' contribution to the future of Europe TA_EURO TA_SODI TA_MOBI TA_RECO TA_EQUA TA_SYNT DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_COUN INT_SOPA Y_2002 Europa, Dialog społeczny, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dokumenty syntetyczne Stanowiska Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska i Rada UE, Europejscy partnerzy społeczni 01/10/2002 EN FR
Audition Parlement européen projet directive professions réglementées, EUROCADRES: Michel Roussselot TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_SPEE DT_POSI INT_PARL INT_SOPA Y_2002 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Przemówienia, Stanowiska Parlament Europejski, Europejscy partnerzy społeczni 01/10/2002 FR
EUROCADRES MOBILNET TA_MOBI TA_TRUN DT_LEAF INT_GENE Y_2002 Mobilność & MOBILNET, Uzwiązkowienie Broszury Ogólnodostępne 01/10/2002 EN DE FR
Summary EUROCADRES gudelines on education, training and recognition of qualifications TA_EDUT TA_RECO DT_POSI INT_GENE INT_COMM INT_PARL Y_2002 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Stanowiska Ogólnodostępne, Komisja Europejska, Parlament Europejski 01/09/2002 EN FR
EUROCADRES Memorandum to the Danish Presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EQUA TA_EURO TA_SODI TA_SYNT TA_TIME TA_FAMI TA_PENS DT_MEMO INT_EUPR Y_2002 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Europa, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne, Czas pracy, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Emerytury Notatki Prezydencja Unii Europejskiej 01/09/2002 EN
Poster EUROCADRES (Meo Carbone) TA_SYNT DT_POST INT_GENE Y_2002 Dokumenty syntetyczne Plakaty Ogólnodostępne 02/08/2002 EN DE FR
Agreement: telework TA_WORK TA_INSO TA_ANAR TA_SODI DT_AGRE INT_SOPA INT_LIAI Y_2002 Warunki pracy, Społeczeństwo informacyjne, Dialog społeczny Porozumienia Europejscy partnerzy społeczni, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC 16/07/2002 EN FR
EUROCADRES' reply to theconsultation on portability of supplementary pensions rights TA_PENS TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2002 Emerytury, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 01/07/2002 EN
EUROCADRES Flash 25 TA_SYNT TA_EURO TA_WORK TA_RECO TA_CHAN TA_ANAR TA_EQUA TA_DAWO DT_NEWS DT_AGRE INT_GENE INT_EUPR INT_SOPA Y_2002 Dokumenty syntetyczne, Europa, Warunki pracy, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Zmiana gospodarcza, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dane & przetwarzanie Newsletter, Porozumienia Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej, Europejscy partnerzy społeczni 01/07/2002 EN DE FR
Liste des partenaires sociaux européens TA_SODI TA_ESPO DT_OREP INT_COMM INT_SOPA Y_2002 Dialog społeczny, Polityka społeczno-gospodarcza Inne raporty Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni 26/06/2002 FR
EUROCADRES comments on the draft directive on recignition of professional qualifications TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA INT_COMM Y_2002 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Dokumenty robocze Komisja Europejska 01/06/2002 EN FR IT
Closing the gender gap in management TA_SODI TA_TRUN TA_EQUA TA_FAMI TA_MANA DT_BOOK INT_GENE Y_2002 Dialog społeczny, Uzwiązkowienie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Zarządzanie europejskie Książki Ogólnodostępne 01/06/2002 EN DE FR
Meeting: EUROCADRES and the Spanish presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_2002 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Prasa Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej 16/05/2002 EN FR
European Commision action plan for mobility TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_PENS TA_SODI DT_WOPA INT_GENE INT_SOPA INT_COMM Y_2002 Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Emerytury, Dialog społeczny Dokumenty robocze Ogólnodostępne, Europejscy partnerzy społeczni, Komisja Europejska 01/05/2002 EN
Mémorandum d'EUROCADRES à la Présidence espagnole de l'UE TA_INNO TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EQUA TA_EURO TA_ENLA TA_SODI TA_SYNT TA_TIME DT_MEMO INT_EUPR Y_2002 Innowacje, Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Europa, Rozszerzenie, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne, Czas pracy Notatki Prezydencja Unii Europejskiej 01/05/2002 FR
Meeting of the pensions forum TA_PENS TA_SODI DT_WOPA INT_COMM INT_GENE Y_2002 Emerytury, Dialog społeczny Dokumenty robocze Komisja Europejska, Ogólnodostępne 17/04/2002 EN
EUROCADRES CEC opinion for the Barcelona summit TA_MOBI TA_EDUT TA_RECO DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_LIAI Y_2002 Mobilność & MOBILNET, Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Prasa, Stanowiska Ogólnodostępne, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC 11/03/2002 EN FR
EUROCADRES' answer to consultation on corprorate restructuring TA_CHAN TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_2002 Zmiana gospodarcza Stanowiska Komisja Europejska 05/03/2002 EN
EUROCADRES' reply to the consultation on corporate restructuring TA_CHAN TA_ANAR TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2002 Zmiana gospodarcza, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 01/03/2002 EN
EUROCADRES Flash 24 TA_SYNT TA_MOBI TA_EURO TA_EDUT TA_MANA TA_ENGI TA_PENS DT_NEWS DT_AGRE INT_GENE INT_COMM INT_SOPA Y_2002 Dokumenty syntetyczne, Mobilność & MOBILNET, Europa, Edukacja & szkolenie, Zarządzanie europejskie, Inżynierowie, Emerytury Newsletter, Porozumienia Ogólnodostępne, Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni 01/03/2002 EN DE FR
Framework of actions: lifelong development of competences and qualifications TA_SODI TA_EDUT TA_RECO DT_AGRE INT_SOPA INT_LIAI Y_2002 Dialog społeczny, Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Porozumienia Europejscy partnerzy społeczni, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC 28/02/2002 EN FR
CEDEFOP reaction to EUROCADRES press release TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA INT_COMM INT_SOPA Y_2002 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Dokumenty robocze Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni 19/02/2002 EN
A European platform for recognition of qualifications TA_MOBI TA_RECO DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_COMM Y_2002 Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Prasa, Stanowiska Ogólnodostępne, Komisja Europejska 14/02/2002 EN FR
Comparison between the high level task force report and the Commission's action plan for mobility TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_PENS TA_SODI DT_WOPA INT_GENE INT_SOPA INT_COMM Y_2002 Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Emerytury, Dialog społeczny Dokumenty robocze Ogólnodostępne, Europejscy partnerzy społeczni, Komisja Europejska 01/02/2002 EN
Qualifications en Europe TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA INT_GENE Y_2002 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Dokumenty robocze Ogólnodostępne 18/01/2002 FR
EUROCADRES calls the Commission for an integrated response on skills and mobility TA_MOBI TA_EDUT TA_RECO DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_COMM Y_2002 Mobilność & MOBILNET, Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Prasa, Stanowiska Ogólnodostępne, Komisja Europejska 10/01/2002 EN FR
Lettre de la Présidence belge de l'UE à la Commission européenne sur les cadres et la directive temps de travail TA_TIME TA_SODI DT_OREP DT_POSI INT_EUPR INT_COMM Y_2002 Czas pracy, Dialog społeczny Inne raporty, Stanowiska Prezydencja Unii Europejskiej, Komisja Europejska 07/01/2002 FR
Message d'EUROCADRES au groupe de haut niveau sur les relations industrielles TA_CHAN TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_2001 Zmiana gospodarcza Stanowiska Komisja Europejska 14/12/2001 FR
Hearing, EUROCADRES, House of Lords, London, M. Rousselot (Free movement of people) TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_PENS DT_SPEE DT_MINU INT_GENE Y_2001 Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Emerytury Przemówienia, Protokoły Ogólnodostępne 05/12/2001 EN
M. Rousselot: Evidence to House of Lords, London TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_PENS DT_SPEE INT_GENE Y_2001 Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Emerytury Przemówienia Ogólnodostępne 01/11/2001 EN
EUROCADRES' contribution to the EC consultation on Financial participation of employees TA_FIPA TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_2001 Finansowa partycypacja pracowników Stanowiska Komisja Europejska 29/10/2001 EN
EUROCADRES' contibution to the consultation on financial participation of employees TA_FIPA TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_2001 Finansowa partycypacja pracowników Stanowiska Komisja Europejska 29/10/2001 EN
EUROCADRES contribution to the consultation on protection of personal data TA_WORK TA_INSO TA_ANAR TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2001 Warunki pracy, Społeczeństwo informacyjne, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 15/10/2001 EN
EUROCADRES Flash 23 TA_SYNT TA_RECO TA_MOBI TA_ENGI TA_EMPL DT_NEWS INT_GENE INT_EUPR Y_2001 Dokumenty syntetyczne, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Inżynierowie, Zatrudnienie Newsletter Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej 01/10/2001 EN DE FR
EUROCADRES rencontre laPrésidence belge de l'UE TA_RECO DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_2001 Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Prasa Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej 11/09/2001 EN FR
EUROCADRES comments on professional recognition TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2001 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 01/09/2001 EN
Mémorandum d'EUROCADRES à la Présidence belge de l'UE TA_INNO TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EQUA TA_EURO TA_ENLA TA_SODI TA_SYNT DT_MEMO INT_EUPR Y_2001 Innowacje, Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Europa, Rozszerzenie, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne Notatki Prezydencja Unii Europejskiej 01/09/2001 FR
EUROCADRES reply to the consultation on self-employed people (2nd stage) TA_WORK TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2001 Warunki pracy, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 01/09/2001 EN FR
EUROCADRES Congress 2001: FEMANET the way forward TA_SODI TA_EQUA TA_FAMI DT_COCO INT_GENE Y_2001 Dialog społeczny, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym Konkluzje kongresowe Ogólnodostępne 08/06/2001 EN FR
EUROCADRES Congress 2001:conclusions TA_ENLA TA_EURO TA_EMPL TA_MANA TA_EDUT TA_MOBI TA_EQUA TA_WORK TA_TIME TA_RECO TA_TRUN TA_SODI TA_SYNT DT_COCO INT_GENE Y_2001 Rozszerzenie, Europa, Zatrudnienie, Zarządzanie europejskie, Edukacja & szkolenie, Mobilność & MOBILNET, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Warunki pracy, Czas pracy, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Uzwiązkowienie, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne Konkluzje kongresowe Ogólnodostępne 08/06/2001 EN DE FR
Congrès d'EUROCADRES 2001 TA_SYNT TA_EMPL TA_MOBI TA_EDUT TA_RECO TA_MANA TA_EQUA DT_PRES DT_COCO INT_GENE Y_2001 Dokumenty syntetyczne, Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Zarządzanie europejskie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET Prasa, Konkluzje kongresowe Ogólnodostępne 08/06/2001 EN FR
L. Volozinskis (UEAPME): Congrès d'EUROCADRES 2001 TA_EMPL TA_FLEX TA_ANAR TA_EDUT TA_SODI DT_SPEE INT_GENE INT_SOPA Y_2001 Zatrudnienie, Flexicurity, Edukacja & szkolenie, Dialog społeczny Przemówienia Ogólnodostępne, Europejscy partnerzy społeczni 08/06/2001 FR
M. Rousselot: congrès d'EUROCADRES 2001 TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE Y_2001 Uzwiązkowienie Przemówienia Ogólnodostępne 08/06/2001 FR
EUROCADRES' Team 2001-2005 TA_TRUN DT_TEAM INT_GENE INT_SOPA Y_2001 Uzwiązkowienie Zespół Ogólnodostępne, Europejscy partnerzy społeczni 08/06/2001 EN FR
European Professional and Managerial Staff for economic and social innovation for progress in Europe TA_EURO TA_EMPL TA_TRUN TA_DAWO TA_MOBI TA_RECO TA_PENS TA_EQUA TA_SODI TA_WORK TA_TIME TA_SYNT DT_CORE INT_GENE Y_2001 Europa, Zatrudnienie, Uzwiązkowienie, Dane & przetwarzanie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Emerytury, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny, Warunki pracy, Czas pracy, Dokumenty syntetyczne Raporty kongresowe Ogólnodostępne 07/06/2001 EN DE FR
A. Diamantopoulou (European Commission): EUROCADRES Congress 2001 TA_WORK TA_SODI TA_ESPO TA_MOBI TA_MANA TA_EQUA DT_SPEE INT_GENE INT_COMM Y_2001 Warunki pracy, Dialog społeczny, Polityka społeczno-gospodarcza, Mobilność & MOBILNET, Zarządzanie europejskie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET Przemówienia Ogólnodostępne, Komisja Europejska 07/06/2001 EN
E. Gabaglio: congrès d'EUROCADRES 2001 TA_EMPL TA_EDUT TA_MOBI TA_MANA TA_EQUA TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_2001 Zatrudnienie, Edukacja & szkolenie, Mobilność & MOBILNET, Zarządzanie europejskie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Uzwiązkowienie Przemówienia Ogólnodostępne, EKZZ 07/06/2001 FR
Agenda Congrès 2001 TA_TRUN TA_SYNT DT_WOPA INT_GENE Y_2001 Uzwiązkowienie, Dokumenty syntetyczne Dokumenty robocze Ogólnodostępne 07/06/2001 FR
M. Rousselot, Congrès d'EUROCADRES 2001: ouverture TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE Y_2001 Uzwiązkowienie Przemówienia Ogólnodostępne 07/06/2001 FR
Rapport au Comité exécutif de la CES sur le Congrès d'EUROCADRES TA_SYNT TA_TRUN DT_MEMO INT_ETUC Y_2001 Dokumenty syntetyczne, Uzwiązkowienie Notatki EKZZ 01/06/2001 FR
Congrès d'EUROCADRES 2001 TA_SYNT DT_PRES INT_GENE Y_2001 Dokumenty syntetyczne Prasa Ogólnodostępne 29/05/2001 EN FR
EUROCADRES reply to the consultation on employment relations (2nd Stage) TA_WORK TA_MANA TA_SODI TA_EDUT DT_POSI INT_COMM Y_2001 Warunki pracy, Zarządzanie europejskie, Dialog społeczny, Edukacja & szkolenie Stanowiska Komisja Europejska 24/05/2001 EN
M. Rousselot: congrès APQ - CISL (Florence) TA_TRUN TA_EURO TA_EMPL TA_EDUT TA_MOBI TA_EQUA TA_WORK TA_MANA DT_SPEE INT_GENE Y_2001 Uzwiązkowienie, Europa, Zatrudnienie, Edukacja & szkolenie, Mobilność & MOBILNET, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Warunki pracy, Zarządzanie europejskie Przemówienia Ogólnodostępne 22/05/2001 FR
Report Symposium 2000 "Mergers, takeovers, privatisations" TA_CHAN TA_ANAR TA_SODI DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_2001 Zmiana gospodarcza, Dialog społeczny Książki, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 01/05/2001 EN DE FR
EUROCADRES Memorandum to the Swedish Presidency of the EU TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_SYNT TA_ENLA DT_MEMO INT_EUPR Y_2001 Dialog społeczny, Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dokumenty syntetyczne, Rozszerzenie Notatki Prezydencja Unii Europejskiej 01/03/2001 EN
EUROCADRES Flash 22 TA_SYNT TA_INNO TA_ESPO TA_EMPL TA_MOBI TA_WORK TA_INSO TA_ANAR TA_CHAN TA_ANAR TA_EDUT TA_DAWO DT_NEWS DT_AGRE INT_GENE INT_SOPA INT_COUN Y_2001 Dokumenty syntetyczne, Innowacje, Polityka społeczno-gospodarcza, Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Warunki pracy, Społeczeństwo informacyjne, Zmiana gospodarcza, Edukacja & szkolenie, Dane & przetwarzanie Newsletter, Porozumienia Ogólnodostępne, Europejscy partnerzy społeczni, Rada Europejska i Rada UE 01/03/2001 EN DE FR
Les cadres européens rencontrent la commissaire Diamantopoulou TA_EDUT TA_RECO TA_RESE TA_EQUA TA_SODI DT_PRES INT_GENE INT_COMM INT_LIAI INT_SOPA Y_2001 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Badania, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny Prasa Ogólnodostępne, Komisja Europejska, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC, Europejscy partnerzy społeczni 22/02/2001 FR
Joint EUROCADRES CEC Memo to the European Commission (meeting with Mrs Diamantopoulou) TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL TA_PENS TA_RECO TA_EDUT TA_SPRO TA_EQUA TA_SYNT TA_ENLA DT_MEMO INT_COMM INT_LIAI INT_SOPA Y_2001 Dialog społeczny, Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie, Emerytury, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Ochrona socjalna, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dokumenty syntetyczne, Rozszerzenie Notatki Komisja Europejska, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC, Europejscy partnerzy społeczni 21/02/2001 EN
Negotiations on temporary agency work TA_WORK TA_EMPL TA_SODI DT_WOPA DT_AGRE INT_GENE INT_SOPA INT_LIAI Y_2001 Warunki pracy, Zatrudnienie, Dialog społeczny Dokumenty robocze, Porozumienia Ogólnodostępne, Europejscy partnerzy społeczni, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC 15/01/2001 EN
P&MS in Europe (draft of the 1st edition 2991) TA_SODI TA_TRUN TA_DAWO DT_BOOK INT_GENE Y_2001 Dialog społeczny, Uzwiązkowienie, Dane & przetwarzanie Książki Ogólnodostępne 06/01/2001 EN DE FR
EUROCADRES' information note on Negotiation on temprary agency work TA_TEMP TA_ANAR DT_WOPA INT_SOPA Y_2001 Praca tymczasowa Dokumenty robocze Europejscy partnerzy społeczni 01/01/2001 EN
CSR and European management, EUROCADRES' contribution to the European Commission green paper TA_MANA TA_TRUN TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2001 Zarządzanie europejskie, Uzwiązkowienie, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 01/01/2001 EN FR
Everywhere in Europe TA_MOBI TA_MANA TA_TRUN DT_LEAF INT_GENE Y_2001 Mobilność & MOBILNET, Zarządzanie europejskie, Uzwiązkowienie Broszury Ogólnodostępne 01/01/2001 EN DE ES FR IT
Conclusions symposium "Mergers, takeovers, privatisations" 2000 TA_CHAN TA_ANAR DT_SYMP INT_GENE Y_2000 Zmiana gospodarcza Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 21/11/2000 EN DE FR
M. Rousselot: Symposium 2000 "fusions , restructurations, privatisations" TA_SODI TA_MANA TA_TRUN TA_CHAN TA_ANAR DT_SPEE DT_SYMP INT_GENE Y_2000 Dialog społeczny, Zarządzanie europejskie, Uzwiązkowienie, Zmiana gospodarcza Przemówienia, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 20/11/2000 FR
M.H.André (CES)AG EUROCADRES 2000 TA_RECO TA_SODI TA_EMPL TA_EQUA DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_2000 Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Dialog społeczny, Zatrudnienie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET Przemówienia Ogólnodostępne, EKZZ 20/11/2000 FR
Rapport préparatoire symposium "Fusions, rachats, privatisations" 2000 (T. Edwards) TA_CHAN TA_ANAR DT_SYMP INT_GENE Y_2000 Zmiana gospodarcza Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 20/11/2000 FR
Agenda Symposium "Fusions, rachats, privatisations" 2000 TA_CHAN TA_ANAR DT_SYMP INT_GENE Y_2000 Zmiana gospodarcza Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 20/11/2000 EN DE FR
EUROCADRES rencontre laPrésidence française de l'UE TA_EMPL TA_RECO TA_EQUA DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_2000 Zatrudnienie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET Prasa Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej 14/11/2000 FR
Mergers: EUROCADRES symposium TA_CHAN TA_ANAR TA_EMPL DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_2000 Zmiana gospodarcza, Zatrudnienie Prasa, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 13/11/2000 EN FR
Mémorandum d'EUROCADRES à la Présidence française de l'UE TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_SYNT TA_ENLA TA_INNO DT_MEMO INT_EUPR Y_2000 Dialog społeczny, Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dokumenty syntetyczne, Rozszerzenie, Innowacje Notatki Prezydencja Unii Europejskiej 10/11/2000 FR
EUROCADRES reply to the consultation on self-employed people TA_WORK TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2000 Warunki pracy, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 10/10/2000 EN FR
EUROCADRES reply to the consultation on employment relations TA_WORK TA_MANA TA_SODI TA_EDUT DT_POSI INT_COMM Y_2000 Warunki pracy, Zarządzanie europejskie, Dialog społeczny, Edukacja & szkolenie Stanowiska Komisja Europejska 09/10/2000 EN FR
EUROCADRES reply to the consultation on employment relations (Appendix 1: Telework) TA_WORK TA_INSO TA_ANAR TA_SODI DT_WOPA INT_COMM Y_2000 Warunki pracy, Społeczeństwo informacyjne, Dialog społeczny Dokumenty robocze Komisja Europejska 09/10/2000 EN FR
EUROCADRES reply to the consultation on employment relations (Appendix 2: economically dependent workers) TA_WORK TA_SODI DT_WOPA INT_COMM Y_2000 Warunki pracy, Dialog społeczny Dokumenty robocze Komisja Europejska 09/10/2000 EN FR
EUROCADRES Flash 21 TA_SYNT TA_CHAN TA_ANAR TA_SODI TA_EQUA TA_EMPL TA_MOBI TA_ENGI TA_FAMI TA_DAWO DT_NEWS DT_AGRE INT_GENE INT_SOPA INT_COUN Y_2000 Dokumenty syntetyczne, Zmiana gospodarcza, Dialog społeczny, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Inżynierowie, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Dane & przetwarzanie Newsletter, Porozumienia Ogólnodostępne, Europejscy partnerzy społeczni, Rada Europejska i Rada UE 01/10/2000 EN DE FR
Activity Report 2000 TA_EMPL TA_EDUT TA_WORK TA_RECO TA_ESPO TA_SYNT DT_GARE INT_GENE Y_2000 Zatrudnienie, Edukacja & szkolenie, Warunki pracy, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Polityka społeczno-gospodarcza, Dokumenty syntetyczne Raporty walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 01/09/2000 EN DE FR
Common paper CEC and EUROCADRES on lifelong training and learning TA_EDUT TA_RECO DT_POSI INT_LIAI INT_COMM INT_SOPA Y_2000 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Stanowiska Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC, Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni 28/07/2000 EN
Cadres en Europe 1999 TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2000 Dane & przetwarzanie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 15/07/2000 FR
Lettre d'EUROCADRES à la Commission européenne: reconnaissance des qualifications et diplômes TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI DT_POSI INT_COMM Y_2000 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET Stanowiska Komisja Europejska 11/07/2000 FR
Brian Bercusson (Netlex) legal opinion on P&MS in the working time directive TA_TIME TA_SODI DT_WOPA INT_GENE Y_2000 Czas pracy, Dialog społeczny Dokumenty robocze Ogólnodostępne 15/06/2000 EN
EUROCADRES opinion on the proposal for a recommandation on mobility of students, teachers etc TA_RECO TA_MOBI TA_YOUN TA_EDUT DT_POSI INT_COMM Y_2000 Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Młodzi profesjonaliści & START-PRO, Edukacja & szkolenie Stanowiska Komisja Europejska 01/05/2000 EN
EUROCADRES contribution to the new social agenda TA_SODI TA_EMPL TA_EQUA TA_MOBI TA_WORK TA_ESPO DT_POSI INT_COMM Y_2000 Dialog społeczny, Zatrudnienie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Mobilność & MOBILNET, Warunki pracy, Polityka społeczno-gospodarcza Stanowiska Komisja Europejska 01/05/2000 EN FR
EUROCADRES response to the programme on gender equality TA_EQUA TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2000 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 11/04/2000 EN
EUROCADRES Flash 20 TA_SYNT TA_INNO TA_RESE TA_PENS TA_TIME TA_SIMP TA_ANAR TA_EDUT TA_MOBI DT_NEWS INT_GENE INT_EUPR INT_COMM INT_COUN Y_2000 Dokumenty syntetyczne, Innowacje, Badania, Emerytury, Czas pracy, Symplifikacja, Edukacja & szkolenie, Mobilność & MOBILNET Newsletter Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Rada Europejska i Rada UE 01/04/2000 EN DE FR
EUROCADRES response to the report on the implementation of the working time directive TA_TIME TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2000 Czas pracy, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 28/03/2000 EN
M. Rousselot: Comité permanent de l'emploi TA_EMPL TA_RECO TA_RESE TA_SODI DT_SPEE INT_GENE INT_COUN INT_LIAI INT_PARL Y_2000 Zatrudnienie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Badania, Dialog społeczny Przemówienia Ogólnodostępne, Rada Europejska i Rada UE, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC, Parlament Europejski 13/03/2000 FR
Meeting: EUROCADRES and the Portuguese presidency of the EU TA_RECO TA_EMPL TA_EDUT DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_2000 Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Zatrudnienie, Edukacja & szkolenie Prasa Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej 08/03/2000 EN FR
Conclusions of the FORHINV project (Investment in human ressources training) TA_EDUT TA_SODI DT_WOPA INT_GENE Y_2000 Edukacja & szkolenie, Dialog społeczny Dokumenty robocze Ogólnodostępne 01/03/2000 EN
Final report (1) of the FORHINV project (Investment in human ressources training) TA_EDUT TA_SODI DT_BOOK INT_GENE Y_2000 Edukacja & szkolenie, Dialog społeczny Książki Ogólnodostępne 01/03/2000 EN FR
Final report (2) of the FORHINV project (Investment in human ressources training) TA_EDUT TA_SODI DT_BOOK INT_GENE Y_2000 Edukacja & szkolenie, Dialog społeczny Książki Ogólnodostępne 01/03/2000 EN FR
Rapport final (3) de FORHINV (investissement dans la formation des ressources humaines) TA_EDUT TA_SODI DT_BOOK INT_GENE Y_2000 Edukacja & szkolenie, Dialog społeczny Książki Ogólnodostępne 01/03/2000 FR
Introduction to the EUROCADRES network for female managers TA_EQUA DT_WOPA INT_GENE Y_2000 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET Dokumenty robocze Ogólnodostępne 02/02/2000 EN DE FR
Mémorandum d'EUROCADRES à la Présidence portugaise de l'UE TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_SYNT TA_ENLA TA_INNO DT_MEMO INT_EUPR Y_2000 Dialog społeczny, Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dokumenty syntetyczne, Rozszerzenie, Innowacje Notatki Prezydencja Unii Europejskiej 01/02/2000 FR
M. Rousselot: Congrès UGICT-CGT (Paris) TA_SYNT TA_EURO TA_EMPL TA_TIME TA_MOBI TA_EDUT TA_EQUA TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE Y_2000 Dokumenty syntetyczne, Europa, Zatrudnienie, Czas pracy, Mobilność & MOBILNET, Edukacja & szkolenie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Uzwiązkowienie Przemówienia Ogólnodostępne 01/02/2000 FR
Usually weekly working hours of managers 1998 TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2000 Dane & przetwarzanie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 15/01/2000 EN
First meeting of the pension forum TA_PENS TA_SODI DT_WOPA INT_COMM INT_GENE Y_2000 Emerytury, Dialog społeczny Dokumenty robocze Komisja Europejska, Ogólnodostępne 13/01/2000 EN
EUROCADRES for a European area of mutual recognition of qualifications and diplomas TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA INT_GENE INT_COMM Y_2000 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Dokumenty robocze Ogólnodostępne, Komisja Europejska 01/01/2000 EN FR
Charter EUROCADRES MOBILNET TA_SODI TA_MOBI TA_TRUN DT_AGRE DT_GACO INT_GENE Y_1999 Dialog społeczny, Mobilność & MOBILNET, Uzwiązkowienie Porozumienia, Konkluzje walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 16/12/1999 EN DE FR
Conclusions du séminaire EUROCADRES sur le temps de travail TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_SPEE DT_WOPA INT_GENE Y_1999 Czas pracy, Dialog społeczny, Warunki pracy Przemówienia, Dokumenty robocze Ogólnodostępne 11/12/1999 EN
Séminaire EUROCADRES sur le temps de travail, document préparatoire (Jean Yves Boulin) TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_WOPA INT_GENE Y_1999 Czas pracy, Dialog społeczny, Warunki pracy Dokumenty robocze Ogólnodostępne 08/12/1999 FR
EUROCADRES MOBILNET TA_TRUN TA_MOBI DT_PRES INT_GENE Y_1999 Uzwiązkowienie, Mobilność & MOBILNET Prasa Ogólnodostępne 01/12/1999 EN FR
J. Lapeyre: AG 1999 TA_EURO TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_1999 Europa, Uzwiązkowienie Przemówienia Ogólnodostępne, EKZZ 30/11/1999 FR
Final declaration symposium"Lifelong learning" 1999 TA_EDUT DT_SYMP INT_GENE Y_1999 Edukacja & szkolenie Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 30/11/1999 EN DE FR
Activity report EUROCADRES 1999 TA_TRUN TA_SYNT TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_PENS TA_EQUA TA_SODI TA_ENGI TA_EURO TA_WORK DT_GARE INT_GENE Y_1999 Uzwiązkowienie, Dokumenty syntetyczne, Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Emerytury, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny, Inżynierowie, Europa, Warunki pracy Raporty walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 30/11/1999 EN DE FR
Report Symposium 1999 "Lifelong learning for the 21st century" TA_SODI TA_TRUN TA_EDUT TA_RECO DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_1999 Dialog społeczny, Uzwiązkowienie, Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Książki, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 30/11/1999 EN DE FR
M. Rousselot: symposium 1999 "cadres et formation permanente" TA_EDUT TA_MANA DT_SPEE DT_SYMP INT_GENE Y_1999 Edukacja & szkolenie, Zarządzanie europejskie Przemówienia, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 29/11/1999 FR
M. Rousselot: Assemblée générale CEC, 1999 TA_SODI TA_EURO TA_MANA TA_MOBI TA_EQUA DT_SPEE INT_GENE INT_LIAI Y_1999 Dialog społeczny, Europa, Zarządzanie europejskie, Mobilność & MOBILNET, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET Przemówienia Ogólnodostępne, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC 29/11/1999 FR
Background report, Symposium "Lifelong learning" 1999, C. Zeuner TA_EDUT TA_TRUN DT_SYMP INT_GENE Y_1999 Edukacja & szkolenie, Uzwiązkowienie Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 29/11/1999 EN FR
Agenda Symposium"Lifelong learning" 1999 TA_EDUT TA_TRUN DT_SYMP INT_GENE Y_1999 Edukacja & szkolenie, Uzwiązkowienie Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 29/11/1999 EN DE FR
P&MS and lifelong learning TA_EDUT DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_1999 Edukacja & szkolenie Prasa, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 18/11/1999 EN FR
D. Ameel: congrès UCI-FO, Paris 1999 TA_EURO TA_TIME TA_MOBI TA_EMPL TA_EDUT DT_SPEE INT_GENE Y_1999 Europa, Czas pracy, Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie, Edukacja & szkolenie Przemówienia Ogólnodostępne 18/11/1999 FR
European P&MS favour a supplementary pension forum TA_SODI TA_PENS DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_LIAI INT_COMM Y_1999 Dialog społeczny, Emerytury Prasa, Stanowiska Ogólnodostępne, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC, Komisja Europejska 12/11/1999 EN FR
Agenda EUROCADRES engineers Working group TA_ENGI DT_WOPA INT_GENE Y_1999 Inżynierowie Dokumenty robocze Ogólnodostępne 11/10/1999 EN
Summary EURORECORD project: record of achievement for engineers TA_ENGI TA_RECO DT_WOPA INT_GENE Y_1999 Inżynierowie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Dokumenty robocze Ogólnodostępne 07/10/1999 EN
EUROCADRES Flash 19 TA_SYNT TA_SODI TA_TIME TA_ENGI TA_EQUA TA_DAWO DT_NEWS DT_AGRE INT_GENE INT_SOPA INT_COMM Y_1999 Dokumenty syntetyczne, Dialog społeczny, Czas pracy, Inżynierowie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dane & przetwarzanie Newsletter, Porozumienia Ogólnodostępne, Europejscy partnerzy społeczni, Komisja Europejska 01/10/1999 EN DE FR
Social security and supplementary pensions TA_PENS TA_SODI TA_SPRO TA_MOBI DT_WOPA INT_COMM INT_GENE Y_1999 Emerytury, Dialog społeczny, Ochrona socjalna, Mobilność & MOBILNET Dokumenty robocze Komisja Europejska, Ogólnodostępne 13/09/1999 EN
EUROCADRES - CEC protocol TA_SODI DT_AGRE INT_SOPA INT_LIAI Y_1999 Dialog społeczny Porozumienia Europejscy partnerzy społeczni, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC 08/07/1999 EN FR
EUROCADRES-CECprotocol TA_SODI DT_PRES DT_AGRE INT_GENE INT_LIAI INT_SOPA Y_1999 Dialog społeczny Prasa, Porozumienia Ogólnodostępne, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC, Europejscy partnerzy społeczni 08/07/1999 EN FR
M. Rousselot: Congrès CES, Helsinki, 1999 TA_EURO TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_1999 Europa, Uzwiązkowienie Przemówienia Ogólnodostępne, EKZZ 01/07/1999 FR
EUROCADRES Memorandum to the Finnish Presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_SODI TA_SYNT TA_PENS TA_ESPO TA_TIME DT_MEMO INT_EUPR Y_1999 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne, Emerytury, Polityka społeczno-gospodarcza, Czas pracy Notatki Prezydencja Unii Europejskiej 30/06/1999 EN
Mobility: Guarantees for supplementary pensions TA_MOBI TA_PENS TA_SODI DT_BOOK INT_GENE Y_1999 Mobilność & MOBILNET, Emerytury, Dialog społeczny Książki Ogólnodostępne 02/06/1999 EN DE FR
EUROCADRES Flash 18 TA_SYNT TA_EURO TA_EDUT TA_EMPL TA_ENGI TA_RESE TA_DAWO DT_NEWS INT_GENE INT_EUPR INT_COUN Y_1999 Dokumenty syntetyczne, Europa, Edukacja & szkolenie, Zatrudnienie, Inżynierowie, Badania, Dane & przetwarzanie Newsletter Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej, Rada Europejska i Rada UE 01/06/1999 EN DE FR
Elections for the European parliament TA_EURO TA_ESPO TA_MOBI TA_MANA DT_PRES INT_GENE INT_PARL Y_1999 Europa, Polityka społeczno-gospodarcza, Mobilność & MOBILNET, Zarządzanie europejskie Prasa Ogólnodostępne, Parlament Europejski 14/05/1999 EN FR
EUROCADRES Memorandum to the German Presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_SODI TA_SYNT TA_PENS TA_ESPO DT_MEMO INT_EUPR Y_1999 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne, Emerytury, Polityka społeczno-gospodarcza Notatki Prezydencja Unii Europejskiej 01/05/1999 EN
Cadres européens pour maitriser la mondialisation (M. Rousselot) TA_EURO TA_MANA TA_MOBI TA_RECO DT_PRES INT_GENE Y_1999 Europa, Zarządzanie europejskie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Prasa Ogólnodostępne 01/04/1999 FR
Agreement: fixed-term work TA_SODI TA_TIME TA_WORK TA_EMPL DT_AGRE INT_SOPA Y_1999 Dialog społeczny, Czas pracy, Warunki pracy, Zatrudnienie Porozumienia Europejscy partnerzy społeczni 18/03/1999 EN FR
EUROCADRES Flash 17 TA_SYNT TA_EMPL TA_TIME TA_TRUN TA_MOBI TA_EDUT TA_WORK DT_NEWS INT_GENE Y_1999 Dokumenty syntetyczne, Zatrudnienie, Czas pracy, Uzwiązkowienie, Mobilność & MOBILNET, Edukacja & szkolenie, Warunki pracy Newsletter Ogólnodostępne 01/01/1999 EN DE FR
Modernising work organisation through collective bargaining TA_WORK TA_FLEX TA_ANAR TA_SODI DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_1998 Warunki pracy, Flexicurity, Dialog społeczny Prasa, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 30/10/1998 EN FR
Conclusions Symposium "Renewing the organisation of work" 1998 TA_WORK TA_MANA TA_FLEX TA_ANAR TA_INSO TA_ANAR DT_SYMP INT_GENE Y_1998 Warunki pracy, Zarządzanie europejskie, Flexicurity, Społeczeństwo informacyjne Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 30/10/1998 EN FR
P. Lamb: Conclusions Symposium 1998 TA_WORK TA_MANA TA_FLEX TA_ANAR TA_SODI DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_1998 Warunki pracy, Zarządzanie europejskie, Flexicurity, Dialog społeczny Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 30/10/1998 EN
Summary of survey findings on Flexibility, Symposium 1998, T.U. Qvale TA_FLEX TA_ANAR TA_TRUN TA_WORK TA_TIME DT_SYMP INT_GENE Y_1998 Flexicurity, Uzwiązkowienie, Warunki pracy, Czas pracy Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 30/10/1998 EN
Report Symposium 1998 "Renewing the organisation of work" TA_WORK TA_MANA TA_FLEX TA_ANAR TA_INSO TA_ANAR TA_TIME DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_1998 Warunki pracy, Zarządzanie europejskie, Flexicurity, Społeczeństwo informacyjne, Czas pracy Książki, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 30/10/1998 EN DE FR
M. Rousselot: symposium 1998 "organisation du travail, nouvelles technologies, flexibilité" TA_WORK TA_FLEX TA_ANAR TA_INSO TA_ANAR DT_SPEE DT_SYMP INT_GENE Y_1998 Warunki pracy, Flexicurity, Społeczeństwo informacyjne Przemówienia, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 29/10/1998 FR
Agenda Symposium "Renewing the organisation of work" 1998 TA_WORK TA_MANA TA_FLEX TA_ANAR TA_INSO TA_ANAR DT_SYMP INT_GENE Y_1998 Warunki pracy, Zarządzanie europejskie, Flexicurity, Społeczeństwo informacyjne Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 29/10/1998 EN DE FR
EUROCADRES 1998 GA: resolution TA_EMPL TA_PUBL TA_TIME TA_WORK TA_EQUA TA_SODI DT_GACO INT_GENE Y_1998 Zatrudnienie, Usługi publiczne, Czas pracy, Warunki pracy, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny Konkluzje walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 28/10/1998 EN FR
M. Rousselot: AG 1998 TA_SODI TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE Y_1998 Dialog społeczny, Uzwiązkowienie Przemówienia Ogólnodostępne 28/10/1998 FR
Activity report EUROCADRES 1998 TA_TRUN TA_SYNT TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_PENS TA_EQUA TA_EDUT TA_SODI TA_WORK TA_TIME TA_INSO TA_ANAR DT_GARE INT_GENE Y_1998 Uzwiązkowienie, Dokumenty syntetyczne, Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Emerytury, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Edukacja & szkolenie, Dialog społeczny, Warunki pracy, Czas pracy, Społeczeństwo informacyjne Raporty walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 28/10/1998 EN DE FR
Work organisation and flexibility TA_WORK TA_FLEX TA_ANAR DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_1998 Warunki pracy, Flexicurity Prasa, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 22/10/1998 EN FR
EUROCADRES letter to the European Commission on communication on social dialogue: representation of P&MS TA_SODI TA_EMPL DT_POSI INT_COMM INT_SOPA INT_COUN Y_1998 Dialog społeczny, Zatrudnienie Stanowiska Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni, Rada Europejska i Rada UE 13/10/1998 EN
EUROCADRES message on communication on social dialogue: representation of P&MS TA_SODI TA_EMPL DT_WOPA INT_COMM INT_SOPA INT_COUN Y_1998 Dialog społeczny, Zatrudnienie Dokumenty robocze Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni, Rada Europejska i Rada UE 12/10/1998 EN
EUROCADRES letter to the European Commission on ermployment guidelines TA_EMPL TA_SODI TA_MOBI TA_EQUA TA_TIME DT_POSI INT_COMM Y_1998 Zatrudnienie, Dialog społeczny, Mobilność & MOBILNET, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Czas pracy Stanowiska Komisja Europejska 07/10/1998 EN
Audition d'EUROCADRES au Comité économique et social: libre circulation des personnes TA_MOBI TA_SODI TA_RECO TA_PENS DT_POSI INT_EESC Y_1998 Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Emerytury Stanowiska Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 15/09/1998 FR
EUROCADRES Flash 16 TA_SYNT TA_WORK TA_FLEX TA_ANAR TA_PENS TA_RECO TA_TRUN TA_FAMI TA_DAWO DT_NEWS INT_GENE INT_EUPR Y_1998 Dokumenty syntetyczne, Warunki pracy, Flexicurity, Emerytury, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Uzwiązkowienie, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Dane & przetwarzanie Newsletter Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej 01/09/1998 EN DE FR
EUROCADRES response to Commission's proposal on sectors not covered by the working time directive TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_POSI INT_COMM Y_1998 Czas pracy, Dialog społeczny, Warunki pracy Stanowiska Komisja Europejska 28/08/1998 EN
EUROCADRES comments on simplification of social security rules TA_SPRO TA_SIMP TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_1998 Ochrona socjalna, Symplifikacja Stanowiska Komisja Europejska 01/08/1998 EN
EUROCADRES message on communication on social dialogue: representation of P&MS TA_SODI TA_EMPL DT_WOPA INT_COMM INT_SOPA INT_COUN Y_1998 Dialog społeczny, Zatrudnienie Dokumenty robocze Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni, Rada Europejska i Rada UE 08/07/1998 EN
EUROCADRES letter on communication on social dialogue: representation of P&MS TA_SODI TA_EMPL TA_EQUA TA_MOBI TA_WORK TA_ESPO DT_POSI INT_COMM INT_SOPA Y_1998 Dialog społeczny, Zatrudnienie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Mobilność & MOBILNET, Warunki pracy, Polityka społeczno-gospodarcza Stanowiska Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni 07/07/1998 EN
EUROCADRES calls on the Austrian Presidency to reinforce EU employment policy TA_EMPL TA_ESPO DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_1998 Zatrudnienie, Polityka społeczno-gospodarcza Prasa Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej 06/07/1998 EN DE FR
A firts step to facilitate transfer of supplementary pension rights TA_PENS TA_MOBI DT_PRES DT_POSI INT_GENE Y_1998 Emerytury, Mobilność & MOBILNET Prasa, Stanowiska Ogólnodostępne 08/06/1998 EN FR
EUROCADRES Memorandum to the Austrian Presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EQUA TA_SODI TA_SYNT TA_PENS TA_ESPO TA_ENLA TA_FAMI TA_RESE DT_MEMO INT_EUPR Y_1998 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne, Emerytury, Polityka społeczno-gospodarcza, Rozszerzenie, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Badania Notatki Prezydencja Unii Europejskiej 01/06/1998 EN DE
EUROCADRES response to the consultation on an action plan for free movement of workers TA_MOBI TA_SODI TA_RECO TA_PENS DT_POSI INT_COMM Y_1998 Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Emerytury Stanowiska Komisja Europejska 29/05/1998 EN
EUROCADRES' sumission to the High level group on Industrial change TA_CHAN TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_1998 Zmiana gospodarcza Stanowiska Komisja Europejska 11/05/1998 EN
Quatre défis pour les cadres européens (M. Rousselot) TA_EURO TA_MANA TA_MOBI TA_RECO DT_PRES INT_GENE Y_1998 Europa, Zarządzanie europejskie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Prasa Ogólnodostępne 01/05/1998 FR
Mobile technologies TA_INSO TA_ANAR TA_WORK TA_TIME TA_SODI DT_BOOK INT_GENE Y_1998 Społeczeństwo informacyjne, Warunki pracy, Czas pracy, Dialog społeczny Książki Ogólnodostępne 01/05/1998 EN DE FR
Lettre d'EUROCADRES au rapporteur du Parlement européen sur les secteurs exclus de la directive temps de travail TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_POSI INT_PARL Y_1998 Czas pracy, Dialog społeczny, Warunki pracy Stanowiska Parlament Europejski 17/04/1998 FR
Réunion EUROCADRES CEC avec la Commission européenne sur les retraites TA_PENS TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA DT_MINU INT_COMM INT_SOPA INT_LIAI Y_1998 Emerytury, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Dokumenty robocze, Protokoły Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni, Komitet łącznikowy EUROCADRES-CEC 01/04/1998 FR
Promoting emplyment and facilitating mobility TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_TIME DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_1998 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Czas pracy Prasa Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej 10/03/1998 EN FR
TUC - EUROCADRES, P&MS in the labour force TA_SODI TA_TRUN TA_EMPL TA_WORK TA_TIME TA_MOBI TA_EQUA TA_DAWO DT_BOOK INT_GENE Y_1998 Dialog społeczny, Uzwiązkowienie, Zatrudnienie, Warunki pracy, Czas pracy, Mobilność & MOBILNET, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dane & przetwarzanie Książki Ogólnodostępne 01/03/1998 EN
EUROCADRES Flash 15 TA_SYNT TA_EMPL TA_ENGI TA_INSO TA_ANAR TA_SODI TA_ESPO TA_TIME TA_DAWO DT_NEWS INT_GENE INT_COMM INT_COUN INT_SOPA Y_1998 Dokumenty syntetyczne, Zatrudnienie, Inżynierowie, Społeczeństwo informacyjne, Dialog społeczny, Polityka społeczno-gospodarcza, Czas pracy, Dane & przetwarzanie Newsletter Ogólnodostępne, Komisja Europejska, Rada Europejska i Rada UE, Europejscy partnerzy społeczni 01/03/1998 EN DE FR
M. Rousselot: conférence CES "nouvelle époque, nouveaux syndicats" 1998 TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_1998 Uzwiązkowienie Przemówienia Ogólnodostępne, EKZZ 07/02/1998 FR
EUROCADRES Memorandum to the British Presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EQUA TA_SODI TA_SYNT TA_PENS TA_ESPO TA_ENLA TA_TIME TA_FAMI DT_MEMO INT_EUPR Y_1998 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne, Emerytury, Polityka społeczno-gospodarcza, Rozszerzenie, Czas pracy, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym Notatki Prezydencja Unii Europejskiej 01/02/1998 EN
M. Rousselot: Congrès APQ CISL (Roma) 1998 TA_TRUN TA_EMPL TA_MANA TA_MOBI TA_SODI DT_SPEE INT_GENE Y_1998 Uzwiązkowienie, Zatrudnienie, Zarządzanie europejskie, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Przemówienia Ogólnodostępne 21/01/1998 FR
EUROCADRES letter on the consultation on information and consultation of workers TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_1997 Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 23/12/1997 EN
Report Symposium 1997 "Changing work and working time" TA_SODI TA_WORK TA_TIME DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_1997 Dialog społeczny, Warunki pracy, Czas pracy Książki, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 03/12/1997 EN DE FR
Controlling the work load of P&MS TA_TIME TA_WORK DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_1997 Czas pracy, Warunki pracy Prasa, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 03/12/1997 EN FR
Conclusions Symposium "Working time" 1997 TA_WORK TA_TIME DT_SYMP INT_GENE Y_1997 Warunki pracy, Czas pracy Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 03/12/1997 EN DE FR
J.P. Cot: AG 1997 TA_EMPL TA_WORK TA_TIME DT_SPEE INT_GENE INT_PARL Y_1997 Zatrudnienie, Warunki pracy, Czas pracy Przemówienia Ogólnodostępne, Parlament Europejski 02/12/1997 FR
M. Rousselot: symposium 1997 "changer le travail et le temps de travail" TA_WORK TA_TIME DT_SPEE DT_SYMP INT_GENE Y_1997 Warunki pracy, Czas pracy Przemówienia, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 02/12/1997 FR
Agenda Symposium "Working time" 1997 TA_WORK TA_TIME DT_SYMP INT_GENE Y_1997 Warunki pracy, Czas pracy Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 02/12/1997 EN DE FR
Introductory report, Symposium "Working time" 1997 JY. Boulin, R. Plasman TA_TIME TA_WORK TA_DAWO TA_SODI DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_1997 Czas pracy, Warunki pracy, Dane & przetwarzanie, Dialog społeczny Książki, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 02/12/1997 EN DE FR
EUROCADRES 1997 GA: resolution 1 TA_EMPL TA_WORK TA_TIME DT_GACO INT_GENE Y_1997 Zatrudnienie, Warunki pracy, Czas pracy Konkluzje walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 01/12/1997 EN FR
EUROCADRES 1997 GA: resolution 2 TA_MOBI TA_RECO TA_PENS DT_GACO INT_GENE Y_1997 Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Emerytury Konkluzje walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 01/12/1997 EN FR
EUROCADRES 1997 GA: resolution 3 TA_TRUN DT_GACO INT_GENE Y_1997 Uzwiązkowienie Konkluzje walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 01/12/1997 EN FR
E. Gabaglio: AG 1997 TA_EURO TA_TRUN TA_TIME TA_MOBI DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_1997 Europa, Uzwiązkowienie, Czas pracy, Mobilność & MOBILNET Przemówienia Ogólnodostępne, EKZZ 01/12/1997 FR
M. Rousselot: AG 1997 TA_EMPL TA_MOBI TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE Y_1997 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uzwiązkowienie Przemówienia Ogólnodostępne 01/12/1997 FR
Activity report EUROCADRES 1997 TA_TRUN TA_SYNT TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_PENS TA_EQUA TA_EDUT TA_MANA TA_SODI TA_EURO TA_TIME TA_DAWO DT_GARE INT_GENE Y_1997 Uzwiązkowienie, Dokumenty syntetyczne, Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Emerytury, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Edukacja & szkolenie, Zarządzanie europejskie, Dialog społeczny, Europa, Czas pracy, Dane & przetwarzanie Raporty walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 01/12/1997 EN DE FR
EUROCADRES' Team 1997-2001 TA_TRUN DT_TEAM INT_GENE INT_SOPA Y_1997 Uzwiązkowienie Zespół Ogólnodostępne, Europejscy partnerzy społeczni 01/12/1997 EN FR
EUROCADRES comments on the green Paper on supplementary pensions TA_PENS DT_POSI INT_COMM Y_1997 Emerytury Stanowiska Komisja Europejska 28/11/1997 EN
EUROCADRES general assembly and symposium on working time TA_TIME TA_TRUN DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_1997 Czas pracy, Uzwiązkowienie Prasa, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 24/11/1997 EN FR
EUROCADRES comments on the green paper for a new organisation of work TA_WORK TA_SODI TA_MANA TA_EDUT TA_EPAY TA_ANAR TA_TIME TA_SPRO TA_EQUA TA_PUBL TA_SYNT DT_POSI INT_COMM Y_1997 Warunki pracy, Dialog społeczny, Zarządzanie europejskie, Edukacja & szkolenie, Równa płaca, Czas pracy, Ochrona socjalna, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Usługi publiczne, Dokumenty syntetyczne Stanowiska Komisja Europejska 01/11/1997 EN
EUROCADRES Flash 14 TA_SYNT TA_EMPL TA_TRUN TA_RECO TA_TIME TA_RESE TA_EPAY TA_ANAR TA_DAWO DT_NEWS INT_GENE Y_1997 Dokumenty syntetyczne, Zatrudnienie, Uzwiązkowienie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Czas pracy, Badania, Równa płaca, Dane & przetwarzanie Newsletter Ogólnodostępne 01/11/1997 EN DE FR
EUROCADRES reply to the consultation on excluder sectors of working time directive TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_POSI INT_COMM Y_1997 Czas pracy, Dialog społeczny, Warunki pracy Stanowiska Komisja Europejska 22/10/1997 EN FR
Lettre d'EUROCADRES au Président du parlement européen TA_EMPL TA_MOBI TA_DAWO TA_TIME DT_POSI INT_COMM INT_SOPA INT_COUN INT_PARL Y_1997 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Dane & przetwarzanie, Czas pracy Stanowiska Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni, Rada Europejska i Rada UE, Parlament Europejski 14/10/1997 FR
Proposal for a directive on supplementary pension TA_MOBI TA_PENS DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_COMM Y_1997 Mobilność & MOBILNET, Emerytury Prasa, Stanowiska Ogólnodostępne, Komisja Europejska 14/10/1997 EN FR
EUROCADRES' proposals for the special European council on employment employment TA_EMPL TA_MOBI TA_DAWO TA_TIME DT_WOPA INT_COMM INT_SOPA INT_COUN INT_PARL Y_1997 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Dane & przetwarzanie, Czas pracy Dokumenty robocze Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni, Rada Europejska i Rada UE, Parlament Europejski 10/10/1997 EN FR
EUROCADRES comments on the communication of the European Commission on social protection TA_SPRO TA_PENS DT_POSI INT_COMM Y_1997 Ochrona socjalna, Emerytury Stanowiska Komisja Europejska 01/10/1997 EN
EUROCADRES comments on communication on social protection TA_SPRO DT_POSI INT_COMM Y_1997 Ochrona socjalna Stanowiska Komisja Europejska 01/10/1997 EN
EUROCADRES hearing on mobility of P&MS and pensions TA_PENS TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA INT_COMM INT_SOPA Y_1997 Emerytury, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Dokumenty robocze Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni 15/09/1997 EN
EUROCADRES proposals on amendment to regulation1408-71: extension to non EU nationals TA_SPRO DT_POSI INT_COMM Y_1997 Ochrona socjalna Stanowiska Komisja Europejska 12/09/1997 EN
EUROCADRES meets the President of the European Parliament TA_EMPL TA_TIME TA_RECO TA_MOBI TA_PENS DT_PRES INT_GENE INT_PARL Y_1997 Zatrudnienie, Czas pracy, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Emerytury Prasa Ogólnodostępne, Parlament Europejski 12/09/1997 EN FR
Mémorandum d'EUROCADRES pour le Parlement européen TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EQUA TA_SODI TA_SYNT TA_PENS TA_ESPO TA_ENLA TA_TIME TA_WORK DT_MEMO INT_PARL Y_1997 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne, Emerytury, Polityka społeczno-gospodarcza, Rozszerzenie, Czas pracy, Warunki pracy Notatki Parlament Europejski 11/09/1997 FR
EUROCADRES demands new initiatives on employment from the Luxembourg Presidency TA_EMPL TA_MOBI DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_1997 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET Prasa Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej 03/09/1997 EN FR
EUROCADRES comments on the consultation on information and consultation of workers TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_1997 Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 29/07/1997 EN
Lettre d'EUROCADRES, accord travail à temps partiel TA_SODI DT_POSI DT_AGRE INT_COMM INT_SOPA Y_1997 Dialog społeczny Stanowiska, Porozumienia Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni 02/07/1997 FR
Mémorandum d'EUROCADRES à la Présidence luxembourgeoise de l'UE TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_SODI TA_SYNT TA_PENS TA_ESPO TA_ENLA DT_MEMO INT_EUPR Y_1997 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne, Emerytury, Polityka społeczno-gospodarcza, Rozszerzenie Notatki Prezydencja Unii Europejskiej 01/07/1997 FR
Middle managers in Europe, M. Rousselot (extract:Livian, Burgoyne, Routledge - London) TA_SODI TA_TRUN TA_MANA TA_MOBI DT_BOOK INT_GENE Y_1997 Dialog społeczny, Uzwiązkowienie, Zarządzanie europejskie, Mobilność & MOBILNET Książki Ogólnodostępne 01/07/1997 EN
EUROCADRES letter to the European commission on pensions TA_PENS DT_POSI INT_COMM Y_1997 Emerytury Stanowiska Komisja Europejska 19/06/1997 EN FR
Agreement: part-time work TA_SODI TA_TIME TA_WORK DT_AGRE INT_SOPA Y_1997 Dialog społeczny, Czas pracy, Warunki pracy Porozumienia Europejscy partnerzy społeczni 06/06/1997 EN FR
EUROCADRES Flash 13 TA_SYNT TA_MOBI TA_EMPL TA_TRUN TA_TIME TA_PENS TA_SODI TA_PUBL TA_DAWO DT_NEWS DT_AGRE INT_GENE INT_COMM Y_1997 Dokumenty syntetyczne, Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie, Uzwiązkowienie, Czas pracy, Emerytury, Dialog społeczny, Usługi publiczne, Dane & przetwarzanie Newsletter, Porozumienia Ogólnodostępne, Komisja Europejska 01/06/1997 EN DE FR
M. Rousselot: conférence Commission européenne "dialogue social" TA_SODI DT_SPEE INT_GENE INT_COMM Y_1997 Dialog społeczny Przemówienia Ogólnodostępne, Komisja Europejska 28/04/1997 FR
Revision of article 49 of the treaty and recognition of qualifications and diplômas TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI TA_EURO DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_COUN INT_SOPA Y_1997 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny, Europa Stanowiska Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska i Rada UE, Europejscy partnerzy społeczni 28/03/1997 EN
Modification article 49 du du traité et reconnaissance des diplômes et qualifications TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI TA_EURO DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_COUN INT_SOPA Y_1997 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny, Europa Stanowiska Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska i Rada UE, Europejscy partnerzy społeczni 28/03/1997 FR
Modification article 49 du du traité et reconnaissance des diplômes et qualifications TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI TA_EURO DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_COUN INT_SOPA Y_1997 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny, Europa Stanowiska Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska i Rada UE, Europejscy partnerzy społeczni 28/03/1997 FR
Modification article 49 du du traité et reconnaissance des diplômes et qualifications TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI TA_EURO DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_COUN INT_SOPA Y_1997 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny, Europa Stanowiska Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska i Rada UE, Europejscy partnerzy społeczni 28/03/1997 FR
Modification article 49 du du traité et reconnaissance des diplômes et qualifications TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI TA_EURO DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_COUN INT_SOPA Y_1997 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny, Europa Stanowiska Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska i Rada UE, Europejscy partnerzy społeczni 28/03/1997 FR
Modification article 49 du du traité et reconnaissance des diplômes et qualifications TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI TA_EURO DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_COUN INT_SOPA Y_1997 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny, Europa Stanowiska Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska i Rada UE, Europejscy partnerzy społeczni 28/03/1997 FR
Reform of the treaty and recognition of qualifications and diplômas TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI TA_EURO DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_COUN INT_SOPA Y_1997 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny, Europa Stanowiska Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska i Rada UE, Europejscy partnerzy społeczni 25/03/1997 EN FR
Mesures for recognition of qualifications and diplomas TA_MOBI TA_RECO DT_PRES DT_POSI INT_GENE Y_1997 Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Prasa, Stanowiska Ogólnodostępne 19/03/1997 EN FR
EUROCADRES urges Dutch Presidency TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_PENS DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_1997 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Emerytury Prasa Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej 05/02/1997 EN FR
EUROCADRES Memorandum to the Dutch Presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_EURO TA_FAMI TA_SODI TA_SYNT TA_ESPO TA_PENS DT_MEMO INT_EUPR Y_1997 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Europa, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne, Polityka społeczno-gospodarcza, Emerytury Notatki Prezydencja Unii Europejskiej 04/02/1997 EN
EUROCADRES opinion on the European Commission greenpaper on education, training research obstacle to transnational mobility TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_1997 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 01/02/1997 EN
EUROCADRES' comments on the Green paper on information society TA_INSO TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_1996 Społeczeństwo informacyjne Stanowiska Komisja Europejska 27/12/1996 EN
EUROCADRES comments on the communication on the social dialogue TA_SODI DT_POSI INT_SOPA INT_COMM Y_1996 Dialog społeczny Stanowiska Europejscy partnerzy społeczni, Komisja Europejska 27/12/1996 EN FR
EUROCADRES reply to the consultation on the information society TA_WORK TA_SODI TA_INSO TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_1996 Warunki pracy, Dialog społeczny, Społeczeństwo informacyjne Stanowiska Komisja Europejska 27/12/1996 EN
Modèle européen de management (M. Rousselot) TA_MANA DT_PRES DT_POSI INT_GENE Y_1996 Zarządzanie europejskie Prasa, Stanowiska Ogólnodostępne 22/12/1996 FR
Building a European management model TA_MANA DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_1996 Zarządzanie europejskie Prasa, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 12/12/1996 EN DE FR
EUROCADRES 1996 GA: resolution 1 TA_EQUA TA_FAMI DT_GACO INT_GENE Y_1996 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym Konkluzje walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 11/12/1996 EN FR
EUROCADRES 1996 GA: resolution 2 TA_TIME TA_WORK DT_GACO INT_GENE Y_1996 Czas pracy, Warunki pracy Konkluzje walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 11/12/1996 EN FR
EUROCADRES 1996 GA: resolution 3 TA_EDUT TA_RECO DT_GACO INT_GENE Y_1996 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Konkluzje walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 11/12/1996 EN FR
EUROCADRES 1996 GA: resolution 4 TA_WORK TA_INSO TA_ANAR TA_MOBI DT_GACO INT_GENE Y_1996 Warunki pracy, Społeczeństwo informacyjne, Mobilność & MOBILNET Konkluzje walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 11/12/1996 EN FR
Conclusions Symposium "Building a European management model" 1996 TA_MANA TA_SPRO TA_PUBL TA_SODI TA_EURO DT_SYMP INT_GENE Y_1996 Zarządzanie europejskie, Ochrona socjalna, Usługi publiczne, Dialog społeczny, Europa Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 10/12/1996 EN DE FR
Report Symposium 1996 "Towards a European management model" TA_MANA TA_SPRO TA_PUBL TA_SODI TA_EURO TA_TRUN DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_1996 Zarządzanie europejskie, Ochrona socjalna, Usługi publiczne, Dialog społeczny, Europa, Uzwiązkowienie Książki, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 10/12/1996 EN DE FR
M. Rousselot: Symposium 1996 "modèle européen de management" TA_MANA DT_SPEE DT_SYMP INT_GENE Y_1996 Zarządzanie europejskie Przemówienia, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 09/12/1996 FR
Background briefing Symposium "Management" 1996 (M. Allen, C. Brewster) TA_MANA DT_SYMP INT_GENE Y_1996 Zarządzanie europejskie Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 09/12/1996 EN DE FR
Agenda Symposium "Building a European management model" 1996 TA_MANA DT_SYMP INT_GENE Y_1996 Zarządzanie europejskie Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 09/12/1996 EN DE FR
Supplementary pensions it is time for the Commission to act TA_PENS TA_MOBI DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_COMM Y_1996 Emerytury, Mobilność & MOBILNET Prasa, Stanowiska Ogólnodostępne, Komisja Europejska 03/12/1996 EN FR
Recognition of qualifications and mobility (M. Hemmer) TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA INT_GENE Y_1996 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Dokumenty robocze Ogólnodostępne 29/11/1996 EN DE FR
Building a European management model TA_MANA DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_1996 Zarządzanie europejskie Prasa, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 29/11/1996 EN FR
EUROCADRES letter to the European commission on pensions TA_PENS DT_POSI INT_COMM Y_1996 Emerytury Stanowiska Komisja Europejska 07/11/1996 EN
EUROCADRES letter to the European commission on pensions TA_PENS DT_POSI INT_COMM Y_1996 Emerytury Stanowiska Komisja Europejska 07/11/1996 EN
EUROCADRES' answer to the consultation: prevention of sexual harassment TA_SEXH TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_1996 Molestowanie seksualne Stanowiska Komisja Europejska 22/10/1996 EN
Activity report EUROCADRES 1996 TA_EMPL TA_TIME TA_WORK TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_PENS TA_EQUA TA_FAMI TA_INSO TA_ANAR TA_MANA TA_EURO TA_SODI TA_SYNT DT_GARE INT_GENE Y_1996 Zatrudnienie, Czas pracy, Warunki pracy, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Emerytury, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Społeczeństwo informacyjne, Zarządzanie europejskie, Europa, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne Raporty walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 15/10/1996 EN FR
EUROCADRES Flash 11 (3-96) TA_SYNT TA_EURO TA_MANA TA_EMPL TA_ENGI DT_NEWS INT_GENE INT_EUPR Y_1996 Dokumenty syntetyczne, Europa, Zarządzanie europejskie, Zatrudnienie, Inżynierowie Newsletter Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej 01/10/1996 EN DE FR
European employment initiatives urged on the Irish Presidency TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_1996 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Prasa Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej 26/09/1996 EN
EUROCADRES signature of the European works council SEMA TA_SODI DT_AGRE INT_SOPA Y_1996 Dialog społeczny Porozumienia Europejscy partnerzy społeczni 20/09/1996 EN
EUROCADRES Memorandum to the Irish Presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_EURO TA_FAMI TA_SODI TA_SYNT TA_ESPO TA_PENS DT_MEMO INT_EUPR Y_1996 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Europa, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne, Polityka społeczno-gospodarcza, Emerytury Notatki Prezydencja Unii Europejskiej 01/09/1996 EN
Lettre à Mme S. Veil, Groupe de haut niveau sur la libre circulation TA_MOBI TA_SODI TA_RECO TA_PENS DT_POSI INT_GENE INT_COMM Y_1996 Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Emerytury Stanowiska Ogólnodostępne, Komisja Europejska 28/06/1996 FR
EUROCADRES Memorandum to the European Commission (Larsson, Flynn) TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_FAMI TA_SODI TA_SYNT TA_ESPO TA_PENS DT_MEMO INT_COMM Y_1996 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne, Polityka społeczno-gospodarcza, Emerytury Notatki Komisja Europejska 19/06/1996 EN
EUROCADRES Flash 10 (2-96) TA_SYNT TA_EMPL TA_MOBI TA_INSO TA_ANAR TA_SODI TA_PUBL TA_RECO DT_NEWS INT_GENE INT_EUPR Y_1996 Dokumenty syntetyczne, Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Społeczeństwo informacyjne, Dialog społeczny, Usługi publiczne, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Newsletter Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej 01/06/1996 EN DE FR
EUROCADRES' letter on Information society TA_INSO TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_1996 Społeczeństwo informacyjne Stanowiska Komisja Europejska 20/05/1996 EN
EUROCADRES rencontre la Présidence italienne de UE TA_EMPL TA_ESPO TA_RECO TA_MOBI DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_1996 Zatrudnienie, Polityka społeczno-gospodarcza, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET Prasa Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej 07/05/1996 FR IT
Signature par EUROCADRES: Comité d'entreprise européen TRACTEBEL TA_SODI DT_AGRE INT_SOPA Y_1996 Dialog społeczny Porozumienia Europejscy partnerzy społeczni 30/04/1996 FR
Intervention d'EUROCADRES: table ronde pacte pour l'emploi M. Rousselot TA_EMPL TA_TIME TA_MOBI TA_EQUA TA_SPRO TA_EDUT TA_SODI DT_SPEE INT_COMM INT_SOPA INT_COUN Y_1996 Zatrudnienie, Czas pracy, Mobilność & MOBILNET, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Ochrona socjalna, Edukacja & szkolenie, Dialog społeczny Przemówienia Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni, Rada Europejska i Rada UE 28/04/1996 FR
EUROCADRES letter to the European Commission on free movement TA_PENS TA_MOBI TA_RECO DT_POSI INT_COMM Y_1996 Emerytury, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Stanowiska Komisja Europejska 18/04/1996 EN
Réponse d'EUROCADRES pour préparation table ronde sur l'emploi TA_EMPL TA_TIME TA_MOBI TA_EQUA TA_SPRO TA_EDUT TA_SODI DT_WOPA INT_COMM Y_1996 Zatrudnienie, Czas pracy, Mobilność & MOBILNET, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Ochrona socjalna, Edukacja & szkolenie, Dialog społeczny Dokumenty robocze Komisja Europejska 01/04/1996 FR
Reconnaissance des diplômes et qualifications et réforme des traités TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_COUN INT_SOPA Y_1995 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska i Rada UE, Europejscy partnerzy społeczni 23/02/1996 FR
Supplementary pensions: recognised problems, deyed solutions TA_PENS TA_MOBI DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_COMM Y_1996 Emerytury, Mobilność & MOBILNET Prasa, Stanowiska Ogólnodostępne, Komisja Europejska 12/02/1996 EN FR
EUROCADRES Flash 09 (1-96) TA_SYNT TA_EMPL TA_MOBI TA_INSO TA_ANAR TA_TRUN TA_PENS TA_RECO TA_EQUA TA_TIME DT_NEWS INT_GENE INT_EUPR INT_COMM Y_1996 Dokumenty syntetyczne, Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Społeczeństwo informacyjne, Uzwiązkowienie, Emerytury, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Czas pracy Newsletter Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej, Komisja Europejska 01/02/1996 EN DE FR
EUROCADRES Flash 12 TA_SYNT TA_MANA TA_EDUT TA_SODI TA_INSO TA_ANAR TA_PENS DT_NEWS INT_GENE INT_EUPR Y_1996 Dokumenty syntetyczne, Zarządzanie europejskie, Edukacja & szkolenie, Dialog społeczny, Społeczeństwo informacyjne, Emerytury Newsletter Ogólnodostępne, Prezydencja Unii Europejskiej 01/02/1996 EN FR
Mémorandum d'EUROCADRES à la Présidence italienne de l'UE TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_SODI TA_SYNT TA_ESPO TA_PENS DT_MEMO INT_EUPR Y_1996 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne, Polityka społeczno-gospodarcza, Emerytury Notatki Prezydencja Unii Europejskiej 05/01/1996 FR IT
EUROCADRES' letter to theEuropean commission on Information society TA_INSO TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_1995 Społeczeństwo informacyjne Stanowiska Komisja Europejska 22/12/1995 EN
EUROCADRES' letter to the European commission on Social aspects of the information society TA_INSO TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_1995 Społeczeństwo informacyjne Stanowiska Komisja Europejska 22/12/1995 EN
Lettre d'EUROCADRES à la Commission européenne relative à l'accord sur le congé parental TA_SODI TA_FAMI DT_AGRE INT_COMM INT_SOPA Y_1995 Dialog społeczny, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym Porozumienia Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni 20/12/1995 FR
EUROCADRES letter to the European commision supporting an initiative on supplementary pensions TA_PENS TA_EMPL TA_SPRO DT_POSI INT_COMM Y_1995 Emerytury, Zatrudnienie, Ochrona socjalna Stanowiska Komisja Europejska 20/12/1995 EN
Agreement: parental leave TA_SODI TA_FAMI TA_WORK TA_EQUA DT_AGRE INT_SOPA Y_1995 Dialog społeczny, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Warunki pracy, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET Porozumienia Europejscy partnerzy społeczni 14/12/1995 EN FR
Equilibre vie familiale vie professionnelle TA_FAMI TA_EQUA DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_1995 Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET Prasa, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 14/12/1995 FR
EUROCADRES 1995 GA: resolution 1 TA_EMPL TA_TIME TA_EDUT DT_GACO INT_GENE Y_1995 Zatrudnienie, Czas pracy, Edukacja & szkolenie Konkluzje walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 13/12/1995 EN FR
EUROCADRES 1995 GA: resolution 2 TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_PENS DT_GACO INT_GENE Y_1995 Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Emerytury Konkluzje walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 13/12/1995 EN FR
EUROCADRES 1995 GA: resolution 3 TA_TRUN DT_GACO INT_GENE Y_1995 Uzwiązkowienie Konkluzje walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 13/12/1995 EN FR
EUROCADRES 1995 GA: resolution 4 TA_INSO TA_ANAR TA_WORK DT_GACO INT_GENE Y_1995 Społeczeństwo informacyjne, Warunki pracy Konkluzje walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 13/12/1995 EN FR
J. Lapeyre: AG 1995 TA_EURO TA_TRUN TA_EQUA TA_INSO TA_ANAR DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_1995 Europa, Uzwiązkowienie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Społeczeństwo informacyjne Przemówienia Ogólnodostępne, EKZZ 13/12/1995 FR
Minutes General Assembly 1995 TA_TRUN TA_SYNT DT_MINU INT_GENE Y_1995 Uzwiązkowienie, Dokumenty syntetyczne Protokoły Ogólnodostępne 13/12/1995 EN
Activity report EUROCADRES 1995 TA_TRUN TA_SYNT TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_PENS TA_EQUA TA_SODI DT_GARE INT_GENE Y_1995 Uzwiązkowienie, Dokumenty syntetyczne, Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Emerytury, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny Raporty walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 13/12/1995 EN FR
Conclusions Symposium "career and family life" 1995 (M. Hemmer) TA_EQUA TA_FAMI TA_WORK TA_MOBI TA_TRUN DT_SYMP INT_GENE Y_1995 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Warunki pracy, Mobilność & MOBILNET, Uzwiązkowienie Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 12/12/1995 EN DE FR
Report Symposium 1995 "career and family life" TA_EQUA TA_FAMI TA_WORK TA_MOBI TA_TRUN DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_1995 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Warunki pracy, Mobilność & MOBILNET, Uzwiązkowienie Książki, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 12/12/1995 EN DE FR IT
M. Rousselot: Symposium 1995 "Vie familiale et professionnelle" TA_EQUA TA_FAMI TA_SODI DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_1995 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Dialog społeczny Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 11/12/1995 FR
Agenda Symposium "career and family life" 1995 TA_EQUA TA_FAMI TA_WORK TA_MOBI TA_TRUN DT_SYMP INT_GENE Y_1995 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Warunki pracy, Mobilność & MOBILNET, Uzwiązkowienie Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 11/12/1995 EN DE FR
M. Rousselot: Congrès CES, Bruxelles, 1995 TA_SODI TA_EMPL TA_MOBI DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_1995 Dialog społeczny, Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET Przemówienia Ogólnodostępne, EKZZ 10/12/1995 FR
EUROCADRES report on P&MS employment and unemployment TA_EMPL TA_DAWO DT_OREP INT_GENE Y_1995 Zatrudnienie, Dane & przetwarzanie Inne raporty Ogólnodostępne 01/12/1995 EN FR
EUROCADRES Flash 08 (4-95) TA_SYNT TA_MOBI TA_FAMI TA_TRUN TA_PENS TA_RECO DT_NEWS DT_AGRE INT_GENE INT_SOPA INT_COMM Y_1995 Dokumenty syntetyczne, Mobilność & MOBILNET, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Uzwiązkowienie, Emerytury, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Newsletter, Porozumienia Ogólnodostępne, Europejscy partnerzy społeczni, Komisja Europejska 01/12/1995 EN DE FR
M. Rousselot: AC Congress (Copenhagen) 1995 TA_EURO TA_ESPO TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_PENS DT_SPEE INT_GENE Y_1995 Europa, Polityka społeczno-gospodarcza, Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Emerytury Przemówienia Ogólnodostępne 01/12/1995 EN
EUROCADRES' reply to the consultation on a Code for equal pay TA_EPAY TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_1995 Równa płaca Stanowiska Komisja Europejska 20/11/1995 EN
Burden of proof in sex discrimination cases TA_EQUA DT_POSI INT_COMM Y_1995 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET Stanowiska Komisja Europejska 03/11/1995 EN
EUROCADRES' reply to the consultation on early retirements benefits and unemployment benefits TA_PENS TA_EMPL TA_SPRO DT_POSI INT_COMM Y_1995 Emerytury, Zatrudnienie, Ochrona socjalna Stanowiska Komisja Europejska 09/10/1995 EN
EUROCADRES Flash 07 (3-95) TA_SYNT TA_FAMI TA_EQUA TA_EMPL TA_TIME DT_NEWS DT_AGRE INT_GENE INT_SOPA INT_COMM Y_1995 Dokumenty syntetyczne, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Zatrudnienie, Czas pracy Newsletter, Porozumienia Ogólnodostępne, Europejscy partnerzy społeczni, Komisja Europejska 01/10/1995 EN FR
Note d'EUROCADRES au Comité permanent pour l'emploi TA_EMPL TA_SODI DT_POSI INT_GENE INT_COUN Y_1995 Zatrudnienie, Dialog społeczny Stanowiska Ogólnodostępne, Rada Europejska i Rada UE 19/06/1995 FR
Representation of P&MS in European works councils TA_SODI DT_WOPA INT_ETUC INT_SOPA Y_1995 Dialog społeczny Dokumenty robocze EKZZ, Europejscy partnerzy społeczni 13/06/1995 EN FR
EUROCADRES Flash 06 (2-95) TA_SYNT TA_ESPO TA_MOBI TA_EQUA TA_TRUN TA_EMPL TA_SPRO TA_RECO DT_NEWS INT_GENE INT_COMM Y_1995 Dokumenty syntetyczne, Polityka społeczno-gospodarcza, Mobilność & MOBILNET, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Uzwiązkowienie, Zatrudnienie, Ochrona socjalna, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Newsletter Ogólnodostępne, Komisja Europejska 01/05/1995 EN FR
EUROCADRES' comment on the fourth action programme on equality between men and women TA_EQUA DT_POSI INT_COMM Y_1995 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET Stanowiska Komisja Europejska 01/04/1995 EN
EUROCADRES response to the consultation on reconciling professional andfamily life TA_FAMI TA_EQUA DT_POSI INT_COMM Y_1995 Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET Stanowiska Komisja Europejska 01/04/1995 EN
Amendments, draft directive pensions rights TA_PENS DT_WOPA INT_GENE INT_COMM Y_1995 Emerytury Dokumenty robocze Ogólnodostępne, Komisja Europejska 09/03/1995 EN FR
EUROCADRES comments on the communication of the European communication on recognition of diplomas TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_1995 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 01/03/1995 EN FR
EUROCADRES Flash 05 (1-95) TA_SYNT TA_RECO TA_PENS TA_INSO TA_ANAR TA_SIMP TA_ANAR DT_NEWS INT_GENE INT_COUN INT_SOPA Y_1995 Dokumenty syntetyczne, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Emerytury, Społeczeństwo informacyjne, Symplifikacja Newsletter Ogólnodostępne, Rada Europejska i Rada UE, Europejscy partnerzy społeczni 01/02/1995 EN DE FR
EUROCADRES' reply to the consultation on simplifying administrative and legislative measures TA_SIMP TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_1994 Symplifikacja Stanowiska Komisja Europejska 22/12/1994 EN
Lettre d'EUROCADRES à la Commission européenne sur la politique sociale TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL TA_PENS TA_RECO TA_ESPO DT_POSI INT_COMM Y_1994 Dialog społeczny, Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie, Emerytury, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Polityka społeczno-gospodarcza Stanowiska Komisja Europejska 21/12/1994 FR
EUROCADRES reply to the consultation on supplementary pensions TA_PENS TA_MOBI DT_POSI INT_COMM Y_1994 Emerytury, Mobilność & MOBILNET Stanowiska Komisja Europejska 06/12/1994 EN FR
Minutes General Assembly 1994 TA_TRUN TA_SYNT DT_MINU INT_GENE Y_1994 Uzwiązkowienie, Dokumenty syntetyczne Protokoły Ogólnodostępne 14/11/1994 EN
EUROCADRES Flash 04 (3-94) TA_SYNT TA_RECO TA_PENS TA_EMPL DT_NEWS INT_GENE INT_ETUC INT_COMM INT_COUN INT_SOPA Y_1994 Dokumenty syntetyczne, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Emerytury, Zatrudnienie Newsletter Ogólnodostępne, EKZZ, Komisja Europejska, Rada Europejska i Rada UE, Europejscy partnerzy społeczni 01/11/1994 EN FR
M. Rousselot: Comité exécutif CES TA_TRUN TA_EMPL TA_WORK TA_EDUT TA_MOBI TA_RECO DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_1994 Uzwiązkowienie, Zatrudnienie, Warunki pracy, Edukacja & szkolenie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Przemówienia Ogólnodostępne, EKZZ 13/10/1994 FR
EUROCADRES comments on the report on recognition of diplomas TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_1994 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Stanowiska Komisja Europejska 03/10/1994 EN FR
Employment of P&MS TA_EMPL DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_1994 Zatrudnienie Prasa, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 20/09/1994 EN FR
AG 1994 d'EUROCADRES: résolution TA_PUBL TA_EMPL TA_EDUT TA_MOBI TA_RECO TA_PENS TA_EQUA TA_SODI TA_TRUN TA_SYNT DT_GACO INT_GENE Y_1994 Usługi publiczne, Zatrudnienie, Edukacja & szkolenie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Emerytury, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny, Uzwiązkowienie, Dokumenty syntetyczne Konkluzje walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 14/09/1994 FR
M. Rousselot: AG EUROCADRES 1994 TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE Y_1994 Uzwiązkowienie Przemówienia Ogólnodostępne 14/09/1994 FR
M. Rousselot: Cloture Symposium 1994 "Emploi des cadres" TA_EMPL TA_EDUT TA_MOBI DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_1994 Zatrudnienie, Edukacja & szkolenie, Mobilność & MOBILNET Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 13/09/1994 FR
Conclusions Symposium "Employment" 1994 TA_EMPL TA_ENLA TA_MOBI DT_SYMP INT_GENE Y_1994 Zatrudnienie, Rozszerzenie, Mobilność & MOBILNET Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 13/09/1994 EN DE FR
Report Symposium 1994 "Employment" TA_EMPL TA_ENLA TA_MOBI DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_1994 Zatrudnienie, Rozszerzenie, Mobilność & MOBILNET Książki, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 13/09/1994 EN DE FR
P. Flynn: Symposium 1994 "Employment of P&MS" TA_EMPL TA_ESPO TA_MANA DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE INT_COMM Y_1994 Zatrudnienie, Polityka społeczno-gospodarcza, Zarządzanie europejskie Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne, Komisja Europejska 12/09/1994 EN
Agenda Symposium "Emploi" 1994 TA_EMPL TA_ENLA TA_MOBI DT_SYMP INT_GENE Y_1994 Zatrudnienie, Rozszerzenie, Mobilność & MOBILNET Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 12/09/1994 FR DE
Rapport d'activité EUROCADRES 1993-1994 TA_TRUN TA_SYNT TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_PENS TA_EQUA TA_SODI DT_GARE INT_GENE Y_1994 Uzwiązkowienie, Dokumenty syntetyczne, Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Emerytury, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny Raporty walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 18/08/1994 FR
Poster EUROCADRES TA_SYNT DT_POST INT_GENE Y_1994 Dokumenty syntetyczne Plakaty Ogólnodostępne 01/07/1994 EN DE FR
EUROCADRES Flash 03 (2-94) TA_SYNT TA_SODI TA_RECO TA_MOBI TA_PUBL TA_MANA TA_EQUA TA_RESE TA_ESPO DT_NEWS INT_GENE INT_COMM INT_SOPA Y_1994 Dokumenty syntetyczne, Dialog społeczny, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Usługi publiczne, Zarządzanie europejskie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Badania, Polityka społeczno-gospodarcza Newsletter Ogólnodostępne, Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni 01/06/1994 EN DE FR
EUROCADRES rencontre le commissaire Flynn TA_EMPL TA_MOBI TA_MANA TA_RECO DT_PRES INT_GENE INT_COMM Y_1994 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Zarządzanie europejskie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów Prasa Ogólnodostępne, Komisja Europejska 05/05/1994 FR
EUROCADRES reply to the consultation on information and consultation of workers, European works councils TA_SODI TA_CHAN TA_ANAR DT_POSI INT_COMM INT_SOPA Y_1994 Dialog społeczny, Zmiana gospodarcza Stanowiska Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni 05/04/1994 EN
EUROCADRES contribution to the White paper: growth, competitivness, empolyment TA_EMPL TA_EDUT TA_MOBI TA_RESE TA_MANA TA_SYNT DT_POSI INT_GENE INT_COMM Y_1994 Zatrudnienie, Edukacja & szkolenie, Mobilność & MOBILNET, Badania, Zarządzanie europejskie, Dokumenty syntetyczne Stanowiska Ogólnodostępne, Komisja Europejska 01/04/1994 EN FR
EUROCADRES Flash 02 (1-94) TA_SYNT TA_SODI TA_RECO TA_EDUT DT_NEWS INT_GENE INT_SOPA INT_COMM Y_1994 Dokumenty syntetyczne, Dialog społeczny, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie Newsletter Ogólnodostępne, Europejscy partnerzy społeczni, Komisja Europejska 01/03/1994 EN DE FR
EUROCADRES working paper: Women in decision making in Europe TA_EQUA DT_WOPA INT_GENE Y_1994 Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET Dokumenty robocze Ogólnodostępne 02/02/1994 EN
Lever les obstacles à la libre circulation des cadres TA_MOBI TA_SODI TA_RECO TA_PENS DT_WOPA INT_GENE Y_1994 Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Emerytury Dokumenty robocze Ogólnodostępne 15/01/1994 FR
EUROCADRES et le dialogue social TA_SODI DT_WOPA INT_SOPA INT_ETUC Y_1994 Dialog społeczny Dokumenty robocze Europejscy partnerzy społeczni, EKZZ 15/01/1994 FR
EUROCADRES comments on the green paper: social policy TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL TA_PENS TA_RECO TA_ESPO TA_EDUT TA_SPRO TA_EQUA TA_SYNT DT_POSI INT_COMM Y_1994 Dialog społeczny, Mobilność & MOBILNET, Zatrudnienie, Emerytury, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Polityka społeczno-gospodarcza, Edukacja & szkolenie, Ochrona socjalna, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dokumenty syntetyczne Stanowiska Komisja Europejska 15/01/1994 EN FR
EUROCADRES partner in the social dialogue TA_EURO TA_SODI DT_PRES INT_GENE INT_COMM INT_SOPA Y_1994 Europa, Dialog społeczny Prasa Ogólnodostępne, Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni 14/01/1994 EN FR
List of European social partners TA_SODI TA_ESPO DT_OREP INT_COMM INT_SOPA Y_1993 Dialog społeczny, Polityka społeczno-gospodarcza Inne raporty Komisja Europejska, Europejscy partnerzy społeczni 14/12/1993 EN FR
P&MS skills and responsibilities TA_EDUT TA_MANA TA_EQUA TA_MOBI DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_1993 Edukacja & szkolenie, Zarządzanie europejskie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Mobilność & MOBILNET Prasa, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 10/12/1993 EN FR
Conclusions Symposium "Skills and responsibilities" 1993 TA_EMPL TA_MANA TA_WORK TA_EDUT TA_EQUA DT_SYMP INT_GENE Y_1993 Zatrudnienie, Zarządzanie europejskie, Warunki pracy, Edukacja & szkolenie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 07/12/1993 EN DE FR
Report Symposium 1993 "Skills and responsibilities" TA_EMPL TA_MANA TA_WORK TA_EDUT TA_EQUA DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_1993 Zatrudnienie, Zarządzanie europejskie, Warunki pracy, Edukacja & szkolenie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET Książki, Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 07/12/1993 EN DE FR
M. Rousselot: Symposium 1993 "évolution des compétences et responsabilités des cadres" TA_EMPL TA_MANA TA_WORK TA_EDUT DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_1993 Zatrudnienie, Zarządzanie europejskie, Warunki pracy, Edukacja & szkolenie Seminaria i konferencje, Przemówienia Ogólnodostępne 06/12/1993 FR
Agenda Symposium "Skills and responsibilities" 1993 TA_EMPL TA_MANA TA_WORK TA_EDUT TA_EQUA DT_SYMP INT_GENE Y_1993 Zatrudnienie, Zarządzanie europejskie, Warunki pracy, Edukacja & szkolenie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET Seminaria i konferencje Ogólnodostępne 06/12/1993 EN
EUROCADRES Flash 01 (1-93) TA_SYNT TA_EURO TA_RECO TA_WORK DT_NEWS INT_GENE INT_PARL INT_EUPR INT_COUN Y_1993 Dokumenty syntetyczne, Europa, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Warunki pracy Newsletter Ogólnodostępne, Parlament Europejski, Prezydencja Unii Europejskiej, Rada Europejska i Rada UE 01/10/1993 EN DE FR
M. Rousselot: congrès JBR SOLIDARNOSC (Katowice) 1993 TA_TRUN TA_EURO DT_SPEE INT_GENE Y_1993 Uzwiązkowienie, Europa Przemówienia Ogólnodostępne 25/09/1993 FR
Resolution of the European Parliament on managers TA_SODI TA_RECO TA_PENS TA_MOBI TA_EQUA TA_EMPL DT_PRES INT_GENE INT_PARL Y_1993 Dialog społeczny, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Emerytury, Mobilność & MOBILNET, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Zatrudnienie Prasa Ogólnodostępne, Parlament Europejski 01/07/1993 EN FR
European Parliament resolution on managerial staff (J.M. Gil Robles) TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_SODI TA_SYNT TA_WORK DT_OREP INT_PARL Y_1993 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne, Warunki pracy Inne raporty Parlament Europejski 25/06/1993 EN FR
Supplementary pensions schemes and mobility TA_PENS TA_MOBI TA_FAMI DT_WOPA INT_GENE Y_1993 Emerytury, Mobilność & MOBILNET, Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym Dokumenty robocze Ogólnodostępne 22/06/1993 EN FR
Recognition of qualifications and diplomas in Europe TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA INT_GENE Y_1993 Edukacja & szkolenie, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Dokumenty robocze Ogólnodostępne 22/06/1993 EN FR
EUROCADRES claims TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_SODI TA_SYNT TA_WORK DT_WOPA INT_GENE Y_1993 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne, Warunki pracy Dokumenty robocze Ogólnodostępne 22/06/1993 EN FR
European Parliament report on managerial staff (J.M. Gil Robles) TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_SODI TA_SYNT TA_WORK DT_OREP INT_PARL Y_1993 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Edukacja & szkolenie, Dialog społeczny, Dokumenty syntetyczne, Warunki pracy Inne raporty Parlament Europejski 18/06/1993 EN FR
Unemployment on the rise among P&MS TA_EMPL DT_PRES INT_GENE INT_COMM Y_1993 Zatrudnienie Prasa Ogólnodostępne, Komisja Europejska 15/06/1993 EN
M. Rousselot: Comité exécutif CES TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_1993 Uzwiązkowienie Przemówienia Ogólnodostępne, EKZZ 10/06/1993 FR
Access to information on mobility, EURES TA_MOBI TA_SODI TA_EMPL DT_WOPA INT_GENE INT_COMM Y_1993 Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny, Zatrudnienie Dokumenty robocze Ogólnodostępne, Komisja Europejska 27/05/1993 EN
EUROCADRES constitutive GA: objectives TA_TRUN DT_GACO INT_GENE Y_1993 Uzwiązkowienie Konkluzje walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 24/02/1993 EN FR
EUROCADRES constitutive GA: priorities TA_EMPL TA_MOBI TA_EDUT TA_MANA TA_WORK TA_TIME TA_EQUA TA_SODI TA_RECO TA_PENS TA_SYNT DT_GACO INT_GENE Y_1993 Zatrudnienie, Mobilność & MOBILNET, Edukacja & szkolenie, Zarządzanie europejskie, Warunki pracy, Czas pracy, Równość szans kobiet i mężczyzn & FEMANET, Dialog społeczny, Uznawanie kwalifikacji i dyplomów, Emerytury, Dokumenty syntetyczne Konkluzje walnego zgromadzenia Ogólnodostępne 24/02/1993 EN FR
Minutes AG constituante d'EUROCADRES TA_SYNT DT_GACO DT_MINU INT_GENE Y_1993 Dokumenty syntetyczne Konkluzje walnego zgromadzenia, Protokoły Ogólnodostępne 24/02/1993 FR
Putting jobs at the heart of Europe TA_EMPL DT_PRES INT_GENE INT_ETUC Y_1993 Zatrudnienie Prasa Ogólnodostępne, EKZZ 24/02/1993 EN DE FR
EUROCADRES GA TA_SYNT TA_TRUN DT_PRES DT_GACO INT_GENE INT_ETUC Y_1993 Dokumenty syntetyczne, Uzwiązkowienie Prasa, Konkluzje walnego zgromadzenia Ogólnodostępne, EKZZ 24/02/1993 EN DE FR
M. Rousselot: Assemblée plénière constituante d'EUROCADRES 1993 TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE Y_1993 Uzwiązkowienie Przemówienia Ogólnodostępne 24/02/1993 FR
EUROCADRES' Team 1993-1997 TA_TRUN DT_TEAM INT_GENE INT_SOPA Y_1993 Uzwiązkowienie Zespół Ogólnodostępne, Europejscy partnerzy społeczni 24/02/1993 EN FR
E. Gabaglio: Conférence EURO-FIET Cadres, Bruxelles 1992 TA_TRUN TA_MOBI TA_SODI DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_1992 Uzwiązkowienie, Mobilność & MOBILNET, Dialog społeczny Przemówienia Ogólnodostępne, EKZZ 01/12/1992 FR