< Tillbaka till språkval

Rådet för europeiska chefer och specialister - EUROCADRES är en erkänd tvärsektoriell partsorganisation för arbetstagare. Den representerar chefer och specialister och samlar mer än fem miljoner medlemmar i Europa i samtliga branscher inom industrin, privat och offentlig service och administrativa enheter. EUROCADRES deltar i den europeiska sociala dialogen och tvärsektoriella förhandlingar och är associerad till EFS (Europeiska Fackliga Samorganisationen).

För att veta mer om EUROCADRES klicka här.

Detta USB-minne innehåller ett urval av de viktigaste dokumenten som publicerats av EUROCADRES mellan 1993 och 2013. Citat får återges med angivande av källan. För eventuell kommersiell användning krävs överenskommelse med EUROCADRES.

Sök dokument

Välj ett eller flera temaområden    (Välj alla / Avmarkera alla)

Välj ytterligare filter

Titel Temaområde Dokumenttyp Samtalspartner Publicerings datum Språk Alternativa
språk
"EUROCADRES 20 years with European professionals and managers TA_SYNT TA_SODI TA_TRUN DT_HIST DT_BOOK INT_GENE Y_2013 Syntespapper, Social dialog, Fackföreningsrörelse Historik, Böcker Generell användning 28/11/2013 EN FR
General Report for EUROCADRES’ Congress 2013: Professional and Managerial Staff taking responsibility for strengthening European integration TA_INNO TA_MOBI TA_FLEX TA_ANAR TA_MANA TA_WORK TA_EDUT TA_RESE TA_SODI TA_TIME TA_RECO TA_EURO TA_TRUN TA_SYNT DT_CORE INT_GENE Y_2013 Innovation, Mobilitet och MOBILNET, Flexicurity, Europeisk ledning, Arbetsvillkor, Utbildning och yrkesutbildning, Forskning, Social dialog, Arbetstid, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Europa, Fackföreningsrörelse, Syntespapper Kongressrapporter Generell användning 28/11/2013 EN FR
Newsletter 45 EP Elections 2014 October 2013 TA_EURO TA_SODI TA_WORK DT_NEWS INT_GENE Y_2013 Europa, Social dialog, Arbetsvillkor Nyhetsbrev Generell användning 23/10/2013 EN
Professional and Managerial Staff competencies improving EWC´s effectiveness TA_CHAN TA_ANAR TA_TRUN TA_DAWO TA_SODI DT_BOOK INT_GENE Y_2013 Industriell omvandling, Fackföreningsrörelse, Data och ordlista, Social dialog Böcker Generell användning 01/09/2013 EN DE FR
Newsletter 44 Congress EN July 2013 TA_INNO TA_MOBI TA_FLEX TA_ANAR TA_MANA TA_WORK TA_EDUT TA_RESE TA_SODI TA_TIME TA_RECO TA_EURO TA_TRUN TA_SYNT DT_NEWS DT_COCO INT_GENE Y_2013 Innovation, Mobilitet och MOBILNET, Flexicurity, Europeisk ledning, Arbetsvillkor, Utbildning och yrkesutbildning, Forskning, Social dialog, Arbetstid, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Europa, Fackföreningsrörelse, Syntespapper Nyhetsbrev, Kongresslutsatser Generell användning 01/07/2013 EN FR
P&MS in Europe 2012 TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2013 Data och ordlista Arbetsdokument Generell användning 01/07/2013 EN FR
FSLCPR asks support of EUROCADRES members for actions aimed at defending Romanian researchers' rights TA_EMPL TA_RESE DT_PRES INT_GENE Y_2013 Sysselsättning, Forskning Press Generell användning 26/06/2013 EN
Press release for a public service of information in Greece TA_EMPL TA_PUBL DT_PRES INT_GENE INT_COMM Y_2013 Sysselsättning, Offentlig service Press Generell användning, Europeiska Kommissionen 19/06/2013 EN
EUROCADRES welcoming Croatia 28th EU Member State TA_ENLA TA_MOBI DT_PRES INT_GENE INT_COMM Y_2013 Utvidgning, Mobilitet och MOBILNET Press Generell användning, Europeiska Kommissionen 18/06/2013 EN
Expression of solidarity with Turkish peaceful protesters TA_TRUN DT_PRES INT_GENE INT_COMM Y_2013 Fackföreningsrörelse Press Generell användning, Europeiska Kommissionen 17/06/2013 EN
Improving the representation of self-employed women with professional and managerial tasks TA_EQUA TA_TRUN TA_FAMI TA_SPRO DT_BOOK INT_GENE Y_2013 Jämställdhet och FEMANET, Fackföreningsrörelse, Balans arbete fritid, Socialt skydd Böcker Generell användning 01/06/2013 EN IT PL
Riktmärken för bästa avtal: mot spetskompetens på det europeiska forskningsområdet TA_TRUN TA_RESE TA_SODI DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_2013 Fackföreningsrörelse, Forskning, Social dialog Böcker, Symposier & konferenser Generell användning 01/06/2013 SE BG CS DE EN ES FI FR HR HU IT NL PL RO
Framework of Actions on Youth Employment TA_YOUN TA_EMPL TA_SODI DT_AGRE INT_SOPA INT_LIAI Y_2013 Unga specialister & START-PRO, Sysselsättning, Social dialog Överenkommelser/avtal Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC 01/06/2013 EN
Joint statement ETUC, ETUCE, EPSU, CEPLIS and EUROCADRES on the Directive amending the Directive on recognition of professional qualifications 2005/36/EC TA_SODI TA_RECO DT_PRES DT_POSI INT_SOPA INT_PARL INT_COMM Y_2013 Social dialog, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Press, Positionspapper Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europaparlamentet, Europeiska Kommissionen 16/05/2013 EN
Joint Statement of ETUC, ETUCE, EPSU, EUROCADRES and CEPLIS on the Directive amending the Directive on professional qualifications (2005/36/EC) TA_RECO TA_EDUT TA_SODI DT_POSI INT_PARL Y_2013 Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Social dialog Positionspapper Europaparlamentet 16/05/2013 EN
EUROCADRES in the Tripartite Social Summit for more EU investments on education and research TA_SODI TA_EURO TA_RECO TA_EDUT TA_MOBI TA_PENS TA_EQUA TA_MANA DT_PRES DT_SPEE INT_GENE INT_SOPA INT_COMM INT_COUN Y_2013 Social dialog, Europa, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Mobilitet och MOBILNET, Pensioner, Jämställdhet och FEMANET, Europeisk ledning Press, Tal Generell användning, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europeiska Kommissionen, Europeiska rådet och EU råd 14/03/2013 EN
Newsletter 43 EN March 2013 TA_EQUA TA_SODI TA_RESE TA_SYNT DT_NEWS INT_GENE Y_2013 Jämställdhet och FEMANET, Social dialog, Forskning, Syntespapper Nyhetsbrev Generell användning 01/03/2013 EN
EUROCADRES-CEC renew their commitment in the ESD TA_SODI DT_PRES INT_LIAI INT_SOPA Y_2013 Social dialog Press Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 06/02/2013 EN
EUROCADRES' Comments on the European Commission Communication on a "European Quality Framework for Traineeships" TA_SODI TA_EDUT TA_RECO TA_WORK TA_EMPL TA_SPRO TA_EPAY TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_2013 Social dialog, Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Arbetsvillkor, Sysselsättning, Socialt skydd, Likalön Positionspapper Europeiska Kommissionen 04/02/2013 EN
Labour negotiations: for a new model of social policy at the local/regional level in Turkey TA_TRUN TA_ESPO TA_WORK TA_EQUA TA_ENLA DT_BOOK INT_GENE Y_2013 Fackföreningsrörelse, Ekonomisk och social politik, Arbetsvillkor, Jämställdhet och FEMANET, Utvidgning Böcker Generell användning 01/02/2013 EN IT TR
Summary of the project: Facilitating more Professional and Managerial Staff competencies in EWCs TA_CHAN TA_ANAR TA_TRUN TA_SODI DT_SYMP INT_GENE Y_2013 Industriell omvandling, Fackföreningsrörelse, Social dialog Symposier & konferenser Generell användning 29/01/2013 EN
Conference Agenda: Professional and Managerial Staff competencies improving EWC´s effectiveness TA_CHAN TA_ANAR TA_TRUN TA_MANA TA_SODI DT_SYMP INT_GENE Y_2013 Industriell omvandling, Fackföreningsrörelse, Europeisk ledning, Social dialog Symposier & konferenser Generell användning 29/01/2013 EN
Sammanfattning av projektet: Förbättra representationen av kvinnliga egenföretagare i tjänstemannaställning TA_EQUA TA_TRUN TA_FAMI TA_SPRO TA_MANA TA_EMPL DT_OREP INT_GENE Y_2013 Jämställdhet och FEMANET, Fackföreningsrörelse, Balans arbete fritid, Socialt skydd, Europeisk ledning, Sysselsättning Övriga rapporter Generell användning 23/01/2013 SE EN ES FR IT
Conference Agenda: Improving the representation of self-employed women with professional and managerial tasks TA_EQUA TA_TRUN TA_FAMI TA_SPRO TA_SODI DT_SYMP INT_GENE Y_2013 Jämställdhet och FEMANET, Fackföreningsrörelse, Balans arbete fritid, Socialt skydd, Social dialog Symposier & konferenser Generell användning 22/01/2013 EN
EUROCADRES' Opinion for Promoting Health and Safety of P&MS in the forthcoming European Strategy on Safety and Health at Work 2013-2020 TA_WORK TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2012 Arbetsvillkor, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 23/12/2012 EN
Newsletter 42 EN December 2012 TA_RESE TA_SODI TA_SYNT DT_NEWS DT_GACO INT_GENE Y_2012 Forskning, Social dialog, Syntespapper Nyhetsbrev, Generalförsamlingsslutsatser Generell användning 01/12/2012 EN
Benchmark for best contracts' Conference TA_RESE TA_SODI DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_2012 Forskning, Social dialog Press, Symposier & konferenser Generell användning 21/11/2012 EN
Conference Agenda 2012: Benchmarks for best contracts: towards excellence in the European Research Area TA_TRUN TA_RESE TA_SODI DT_SYMP INT_GENE Y_2012 Fackföreningsrörelse, Forskning, Social dialog Symposier & konferenser Generell användning 21/11/2012 EN
Conference Speech: Benchmarks for best contracts, towards excellence in the European Research Area - ETUC, L. Visentini TA_SODI TA_RESE TA_TRUN DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2012 Social dialog, Forskning, Fackföreningsrörelse Symposier & konferenser, Tal Generell användning 21/11/2012 EN
Conference presentation: Benchmarks for best contracts: towards excellence in the European Research Area - G. Musger TA_TRUN TA_RESE TA_SODI DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2012 Fackföreningsrörelse, Forskning, Social dialog Symposier & konferenser, Tal Generell användning 21/11/2012 EN
Conference presentation: European Research Area, EC DG Research, O. Quintana TA_RECO TA_RESE TA_MOBI DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2012 Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Forskning, Mobilitet och MOBILNET Symposier & konferenser, Tal Generell användning 21/11/2012 EN
Activity Report 2012 TA_PENS TA_SODI TA_RECO TA_WORK TA_RESE TA_INNO TA_INSO TA_ANAR TA_BUDG TA_ANAR TA_YOUN TA_CHAN TA_ANAR TA_MANA TA_EQUA TA_PUBL TA_FIPA TA_ANAR TA_SYNT DT_GARE INT_GENE Y_2012 Pensioner, Social dialog, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Arbetsvillkor, Forskning, Innovation, Informationssamhället, Europeisk budget - Finansiering, Unga specialister & START-PRO, Industriell omvandling, Europeisk ledning, Jämställdhet och FEMANET, Offentlig service, Arbetstagares finansiella deltagande, Syntespapper Generalförsamlingsrapporter Generell användning 21/11/2012 EN
EUROCADRES' emergency statement on EU budget TA_BUDG TA_ANAR TA_EURO TA_INNO TA_RESE DT_GARE INT_GENE Y_2012 Europeisk budget - Finansiering, Europa, Innovation, Forskning Generalförsamlingsrapporter Generell användning 21/11/2012 EN
Joint Letter to MEP Rapporteurs and Shadow-rapporteurs on the Proposed amendments of ETUC, ETUCE, EPSU, EUROCADRES and CEPLIS on Ms Vergnaud’s draft report on the Directive on Recognising Professional Qualifications (2005/36/EC) TA_RECO TA_EDUT TA_SODI DT_POSI INT_PARL Y_2012 Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Social dialog Positionspapper Europaparlamentet 12/09/2012 EN
EUROCADRES' Position Paper on the White Paper on Pension COM (2012) 55 final TA_PENS TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2012 Pensioner, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 04/07/2012 EN
Proposed amendments by ETUC, ETUCE, EPSU, EUROCADRES, CEPLIS on the amendments on the Professional Qualification Directive (2005/36/EC) TA_RECO TA_EDUT TA_SODI DT_POSI INT_PARL Y_2012 Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Social dialog Positionspapper Europaparlamentet 15/06/2012 EN
Joint Letter to MEPs on the Proposed amendments by ETUC, ETUCE, EPSU, EUROCADRES and CEPLIS on the Professional qualification Directive 2005/36/EC TA_RECO TA_EDUT TA_SODI DT_POSI INT_PARL Y_2012 Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Social dialog Positionspapper Europaparlamentet 15/06/2012 EN
EAPM - Capitalent - Foreword by C. Parietti TA_INNO TA_MANA TA_WORK DT_SPEE DT_BOOK INT_GENE Y_2012 Innovation, Europeisk ledning, Arbetsvillkor Tal, Böcker Generell användning 01/06/2012 EN
Young professional and managerial staff facing changes in the work place TA_YOUN TA_CHAN TA_ANAR TA_INNO TA_TRUN TA_WORK TA_PUBL TA_EDUT DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_2012 Unga specialister & START-PRO, Industriell omvandling, Innovation, Fackföreningsrörelse, Arbetsvillkor, Offentlig service, Utbildning och yrkesutbildning Böcker, Symposier & konferenser Generell användning 01/05/2012 EN DE FR
EUROCADRES’ Position on the European Commission’s proposal concerning research and innovation programme Horizon 2020 COM (2011) 808 final TA_SODI TA_INNO TA_RESE TA_INSO TA_ANAR TA_BUDG TA_ANAR TA_SIMP TA_ANAR TA_EURO DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_EUPR Y_2012 Social dialog, Innovation, Forskning, Informationssamhället, Europeisk budget - Finansiering, Förenkling, Europa Positionspapper Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska Unionens ordförandeskap 16/02/2012 EN
CEPLIS and EUROCADRES Joint Position on the Commission’s proposal for the modernization of Directive 2005/36/EC on the Recognition of Professional Qualifications and Regulation on administrative cooperation through the Internal Market Information System TA_RECO TA_EDUT TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2012 Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/02/2012 EN
EUROCADRES' Letter “EU Budget Proposal Excellent For Young Professionals” to the Commissioners Geoghegan-Quinn, Lewandowski and Vassiliou and the EP Standing Committees on Budgets and Culture and Education TA_BUDG TA_ANAR TA_EURO TA_YOUN TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2011 Europeisk budget - Finansiering, Europa, Unga specialister & START-PRO, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/12/2011 EN
Conference Agenda 2011: Young professionals and managers in the brave new word of change TA_YOUN TA_CHAN TA_ANAR TA_TRUN TA_WORK DT_SYMP INT_GENE Y_2011 Unga specialister & START-PRO, Industriell omvandling, Fackföreningsrörelse, Arbetsvillkor Symposier & konferenser Generell användning 23/11/2011 EN
Conference presentation: Young Professionals and Managers in the brave new World of Change - CEEP, D. Anciaux TA_YOUN TA_CHAN TA_ANAR TA_WORK TA_PUBL DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2011 Unga specialister & START-PRO, Industriell omvandling, Arbetsvillkor, Offentlig service Symposier & konferenser, Tal Generell användning 23/11/2011 EN
Conference discussion document: Young professional and managerial staff facing changes in the work place TA_YOUN TA_CHAN TA_ANAR TA_INNO TA_TRUN TA_WORK TA_PUBL TA_EDUT DT_SYMP INT_GENE Y_2011 Unga specialister & START-PRO, Industriell omvandling, Innovation, Fackföreningsrörelse, Arbetsvillkor, Offentlig service, Utbildning och yrkesutbildning Symposier & konferenser Generell användning 23/11/2011 EN
Conference project results' presentation: Young Professionals and Managers in the brave new World of Change - R. Rodriguez TA_YOUN TA_CHAN TA_ANAR TA_TRUN TA_WORK DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2011 Unga specialister & START-PRO, Industriell omvandling, Fackföreningsrörelse, Arbetsvillkor Symposier & konferenser, Tal Generell användning 23/11/2011 EN
Activity Report 2011 TA_EDUT TA_RESE TA_BUDG TA_ANAR TA_TIME TA_MOBI TA_RECO TA_YOUN TA_EQUA TA_TRUN TA_PUBL TA_FIPA TA_ANAR TA_SODI TA_SYNT DT_GARE INT_GENE Y_2011 Utbildning och yrkesutbildning, Forskning, Europeisk budget - Finansiering, Arbetstid, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Unga specialister & START-PRO, Jämställdhet och FEMANET, Fackföreningsrörelse, Offentlig service, Arbetstagares finansiella deltagande, Social dialog, Syntespapper Generalförsamlingsrapporter Generell användning 23/11/2011 EN
Agreement between ANSE and EUROCADRES on Representation in the Social Dialogue TA_SODI DT_AGRE INT_SOPA INT_COMM INT_GENE Y_2011 Social dialog Överenkommelser/avtal Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europeiska Kommissionen, Generell användning 23/11/2011 EN
CEEP - Anticipation of Change in Public Services TA_PUBL TA_EMPL TA_INNO TA_SODI DT_BOOK DT_OREP INT_GENE Y_2011 Offentlig service, Sysselsättning, Innovation, Social dialog Böcker, Övriga rapporter Generell användning 03/11/2011 EN
EUROCADRES in Italy, Speech by Carlo Parietti TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE Y_2011 Fackföreningsrörelse Tal Generell användning 01/11/2011 EN FR
EUROCADRES-CEPLIS joint opinion on the recognition of professional qualifications Directive TA_SODI TA_MOBI TA_RECO DT_POSI INT_COMM INT_SOPA Y_2011 Social dialog, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Positionspapper Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 01/10/2011 EN
QUESTE SI - Quality system of S&T universities for sustainable industry, EFMD -The Management Education Network- TA_EDUT TA_ENGI TA_INNO TA_RESE DT_BOOK DT_OREP INT_GENE Y_2011 Utbildning och yrkesutbildning, Ingenjörer, Innovation, Forskning Böcker, Övriga rapporter Generell användning 30/09/2011 EN
Summary of the project: Young professional and managerial staff facing changes in the workplace TA_YOUN TA_CHAN TA_ANAR TA_TRUN DT_OREP INT_GENE Y_2011 Unga specialister & START-PRO, Industriell omvandling, Fackföreningsrörelse Övriga rapporter Generell användning 01/09/2011 EN
EUROCADRES' Comments on EC Green Paper "From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation funding" TA_EDUT TA_SODI TA_INNO TA_RESE DT_POSI INT_COMM Y_2011 Utbildning och yrkesutbildning, Social dialog, Innovation, Forskning Positionspapper Europeiska Kommissionen 28/06/2011 EN
Response from the ETUC and EUROCADRES on the Consultation on the Green Paper on Modernising the Professional Qualifications Directive by the European Commission TA_SODI TA_RECO TA_EDUT DT_POSI INT_COMM Y_2011 Social dialog, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning Positionspapper Europeiska Kommissionen 22/06/2011 EN
Professional and Managerial Staff: Social Responsibility for Innovation TA_TRUN TA_EMPL TA_INNO TA_MANA TA_WORK DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_2011 Fackföreningsrörelse, Sysselsättning, Innovation, Europeisk ledning, Arbetsvillkor Böcker, Symposier & konferenser Generell användning 01/05/2011 EN DE FR IT
EUROCADRES intervention at the EP Hearing on Intra-corporate Transfers: Conditions of Entry and Residence of Third Country Nationals TA_MOBI TA_EMPL DT_POSI DT_SPEE INT_PARL Y_2011 Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning Positionspapper, Tal Europaparlamentet 20/04/2011 EN
ETUC and EUROCADRES Common Response to Public Consultation on the Recognition of Professional Qualifications Directive TA_SODI TA_RECO TA_MOBI TA_EDUT DT_POSI INT_COMM Y_2011 Social dialog, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Utbildning och yrkesutbildning Positionspapper Europeiska Kommissionen 15/03/2011 EN
EUROCADRES' answer to the working time questions of the European Commission TA_TIME TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2011 Arbetstid, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 28/02/2011 EN
EUROCADRES intervention at the EESC's Hearing on "Intra-corporate transferees: conditions of entry and residence of third-country nationals" TA_MOBI TA_EMPL TA_SODI DT_POSI DT_SPEE INT_EESC INT_GENE Y_2011 Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning, Social dialog Positionspapper, Tal Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén, Generell användning 23/02/2011 EN
EUROCADRES' Letter to Commissioner Lewandowski: Doubling of research, education and innovation funds in EU budget TA_BUDG TA_ANAR TA_EURO TA_INNO TA_RESE TA_EDUT DT_POSI INT_COMM Y_2011 Europeisk budget - Finansiering, Europa, Innovation, Forskning, Utbildning och yrkesutbildning Positionspapper Europeiska Kommissionen 23/02/2011 EN
Conference Agenda: European professional qualifications as recognition of the EU society TA_RECO TA_ENGI TA_EDUT DT_SYMP INT_GENE Y_2011 Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Ingenjörer, Utbildning och yrkesutbildning Symposier & konferenser Generell användning 18/01/2011 EN
European professional qualifications as recognition of the EU society TA_RECO TA_MOBI TA_EDUT DT_BOOK INT_GENE Y_2011 Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Utbildning och yrkesutbildning Böcker Generell användning 01/01/2011 EN DE FR IT
Mobil-net News Magazine 2010 TA_MOBI TA_SPRO TA_RECO TA_TRUN TA_SYNT DT_NEWS INT_GENE Y_2010 Mobilitet och MOBILNET, Socialt skydd, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Fackföreningsrörelse, Syntespapper Nyhetsbrev Generell användning 01/12/2010 EN
Project Executive summary: Professional and Managerial Staff taking the responsibility to develop competences and attitudes for innovation TA_INNO TA_MANA TA_TRUN TA_INSO TA_ANAR DT_SYMP INT_GENE Y_2010 Innovation, Europeisk ledning, Fackföreningsrörelse, Informationssamhället Symposier & konferenser Generell användning 01/12/2010 EN
« Mobilité: dialogue pour la competitivité », Carlo Parietti pour "Confrontations Europe - La Revue" TA_MOBI TA_RECO DT_SPEE DT_PRES INT_GENE Y_2010 Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Tal, Press Generell användning 01/12/2010 FR
Conference presentation: A trade union agenda for innovation - UNIONEN, H. Björkman TA_INNO TA_TRUN TA_MANA TA_SODI DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2010 Innovation, Fackföreningsrörelse, Europeisk ledning, Social dialog Symposier & konferenser, Tal Generell användning 30/11/2010 EN
Conference Agenda 2010: Innovative Europe to overcome the crisis TA_INNO TA_MANA TA_TRUN TA_ENGI DT_SYMP INT_GENE Y_2007 Innovation, Europeisk ledning, Fackföreningsrörelse, Ingenjörer Symposier & konferenser Generell användning 29/11/2010 EN
Conference presentation: Innovative Europe to overcome the crisis - S. Uzelac TA_INNO TA_MANA TA_TRUN TA_SODI DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2010 Innovation, Europeisk ledning, Fackföreningsrörelse, Social dialog Symposier & konferenser, Tal Generell användning 29/11/2010 EN
Activity Report 2010 TA_EURO TA_TIME TA_ESPO TA_TRAD TA_MOBI TA_EDUT TA_YOUN TA_PUBL TA_EQUA TA_RESE TA_SODI TA_SYNT DT_GARE INT_GENE Y_2010 Europa, Arbetstid, Ekonomisk och social politik, Handelspolitik, Mobilitet och MOBILNET, Utbildning och yrkesutbildning, Unga specialister & START-PRO, Offentlig service, Jämställdhet och FEMANET, Forskning, Social dialog, Syntespapper Generalförsamlingsrapporter Generell användning 29/11/2010 EN
Conference presentation: Educating engineers to enhance innovation - ENAEE, G. Augusti TA_INNO TA_ENGI TA_EDUT DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2010 Innovation, Ingenjörer, Utbildning och yrkesutbildning Symposier & konferenser, Tal Generell användning 25/11/2010 EN
EUROCADRES' opinion of the Proposal for a directive on conditions of entry and residence of third-country nationals in the framework of an intra-corporate transfer [COM(2010) 378 final] TA_EURO TA_MOBI TA_EDUT DT_POSI INT_COMM INT_GENE Y_2010 Europa, Mobilitet och MOBILNET, Utbildning och yrkesutbildning Positionspapper Europeiska Kommissionen, Generell användning 17/11/2010 EN
EUROCADRES' Opinion on EU 2020 TA_EURO TA_SODI TA_EMPL TA_EDUT TA_MOBI TA_INNO TA_FLEX TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_2010 Europa, Social dialog, Sysselsättning, Utbildning och yrkesutbildning, Mobilitet och MOBILNET, Innovation, Flexicurity Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/10/2010 EN
EUROCADRES' Key messages concerning EU's trade policy - Reply to EC Consultation on future trade policy TA_EURO TA_TRAD TA_SODI DT_POSI INT_COMM INT_GENE Y_2010 Europa, Handelspolitik, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen, Generell användning 23/07/2010 EN
Agreement between CEPLIS and EUROCADRES on Representation of Professions and Professionals in the European Social Dialogue TA_SODI DT_AGRE INT_SOPA INT_COMM INT_GENE Y_2010 Social dialog Överenkommelser/avtal Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europeiska Kommissionen, Generell användning 22/07/2010 EN
EUROCADRES and CEPLIS on representation of professions and professionals TA_SODI DT_PRES INT_SOPA Y_2010 Social dialog Press Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 25/06/2010 EN
EUROCADRES’ View of the EU’s Global Policy - More And Better Globalisation TA_EURO TA_ESPO TA_EMPL TA_WORK TA_MANA DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_GENE Y_2010 Europa, Ekonomisk och social politik, Sysselsättning, Arbetsvillkor, Europeisk ledning Positionspapper Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet, Generell användning 17/06/2010 EN
EUROCADRES’ opinion Mario Monti’s Single Market Report TA_EURO TA_ESPO TA_MOBI DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_GENE Y_2010 Europa, Ekonomisk och social politik, Mobilitet och MOBILNET Positionspapper Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet, Generell användning 17/06/2010 EN
EUROCADRES Comments to the Commission’s new initiative concerning Working Time Directive TA_SODI TA_TIME DT_POSI INT_COMM INT_SOPA Y_2010 Social dialog, Arbetstid Positionspapper Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 19/05/2010 EN
Conference Agenda: Work Migration as Brain Gain Chance for Europe TA_MOBI TA_EMPL DT_SYMP INT_GENE Y_2010 Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning Symposier & konferenser Generell användning 18/05/2010 EN
EUROCADRES' View on European Social Agenda in the field of labour market, social affairs and equality TA_SODI TA_SPRO TA_EQUA TA_WORK TA_MOBI TA_TRUN TA_EURO DT_POSI INT_COMM Y_2010 Social dialog, Socialt skydd, Jämställdhet och FEMANET, Arbetsvillkor, Mobilitet och MOBILNET, Fackföreningsrörelse, Europa Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/05/2010 EN
EUROCADRES' comments on Europe 2020 TA_EURO TA_RESE TA_EMPL TA_GREE TA_ANAR TA_ESPO TA_TRAD TA_SYNT DT_POSI INT_COMM INT_COUN Y_2010 Europa, Forskning, Sysselsättning, Miljöförändringar, Ekonomisk och social politik, Handelspolitik, Syntespapper Positionspapper Europeiska Kommissionen, Europeiska rådet och EU råd 15/04/2010 EN
Agreement: inclusive labour markets TA_SODI TA_WORK TA_EMPL DT_AGRE INT_SOPA INT_LIAI Y_2010 Social dialog, Arbetsvillkor, Sysselsättning Överenkommelser/avtal Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC 25/03/2010 EN FR
Intrapreneurship - A Trade Union strategy for innovation in European companies TA_TRUN TA_EMPL TA_INNO TA_MANA TA_CHAN TA_ANAR TA_YOUN DT_BOOK INT_GENE Y_2010 Fackföreningsrörelse, Sysselsättning, Innovation, Europeisk ledning, Industriell omvandling, Unga specialister & START-PRO Böcker Generell användning 01/03/2010 EN DE FR
Female Leadership - for a European Model of Responsible Management TA_TRUN TA_MANA TA_EQUA TA_WORK DT_BOOK INT_GENE Y_2010 Fackföreningsrörelse, Europeisk ledning, Jämställdhet och FEMANET, Arbetsvillkor Böcker Generell användning 01/02/2010 EN ES FR PL
EUROCADRES’ Congress 2009 TA_EURO TA_MANA TA_SODI TA_RESE TA_INNO TA_EDUT TA_CHAN TA_ANAR TA_MOBI TA_RECO TA_WORK TA_TIME TA_SYNT TA_SODI DT_PRES DT_COCO INT_GENE Y_2009 Europa, Europeisk ledning, Social dialog, Forskning, Innovation, Utbildning och yrkesutbildning, Industriell omvandling, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Arbetsvillkor, Arbetstid, Syntespapper, Social dialog Press, Kongresslutsatser Generell användning 18/11/2009 EN
Newsletter 41 Congress EN December 2009 TA_EURO TA_MANA TA_SODI TA_RESE TA_INNO TA_EDUT TA_CHAN TA_ANAR TA_MOBI TA_RECO TA_WORK TA_TIME TA_SYNT TA_SODI DT_COCO DT_CONS DT_NEWS INT_GENE Y_2009 Europa, Europeisk ledning, Social dialog, Forskning, Innovation, Utbildning och yrkesutbildning, Industriell omvandling, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Arbetsvillkor, Arbetstid, Syntespapper, Social dialog Kongresslutsatser, Konstitution, Nyhetsbrev Generell användning 17/11/2009 EN FR
EUROCADRES' Team 2009-2013 TA_TRUN DT_TEAM INT_GENE INT_SOPA Y_2009 Fackföreningsrörelse Team Generell användning, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 17/11/2009 EN FR
Think European, Act responsibly, Manage diversity TA_MANA TA_DAWO TA_EURO TA_WORK TA_SODI TA_EMPL TA_EDUT TA_RESE TA_MOBI TA_EQUA TA_YOUN TA_SYNT DT_CORE INT_GENE Y_2009 Europeisk ledning, Data och ordlista, Europa, Arbetsvillkor, Social dialog, Sysselsättning, Utbildning och yrkesutbildning, Forskning, Mobilitet och MOBILNET, Jämställdhet och FEMANET, Unga specialister & START-PRO, Syntespapper Kongressrapporter Generell användning 16/11/2009 EN FR
Note for interpreters and translators TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2009 Data och ordlista Arbetsdokument Generell användning 14/11/2009 EN FR
Project Executive summary: Implementing Cards for the recognition of European professional qualifications – A multi-stakeholder approach to enhance mobility TA_RECO TA_MOBI TA_SODI TA_EMPL DT_SYMP INT_GENE Y_2009 Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog, Sysselsättning Symposier & konferenser Generell användning 01/11/2009 EN
Conference presentation: Innovation and Professionals - G. Van Hootegem TA_INNO TA_YOUN TA_MANA TA_WORK DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Innovation, Unga specialister & START-PRO, Europeisk ledning, Arbetsvillkor Symposier & konferenser, Tal Generell användning 29/09/2009 EN
Conference presentation: Intrapreneurship in European companies - T. Vandenbrande TA_MANA TA_WORK TA_CHAN TA_ANAR DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Europeisk ledning, Arbetsvillkor, Industriell omvandling Symposier & konferenser, Tal Generell användning 29/09/2009 EN
Conference Agenda: Intrapreneurship - Young professionals starting innovation TA_TRUN TA_EMPL TA_INNO TA_MANA TA_CHAN TA_ANAR TA_YOUN DT_SYMP INT_GENE Y_2009 Fackföreningsrörelse, Sysselsättning, Innovation, Europeisk ledning, Industriell omvandling, Unga specialister & START-PRO Symposier & konferenser Generell användning 28/09/2009 EN
Conference presentation: Intrapreneurship – «Young professionals starting innovation» TA_INNO TA_YOUN TA_MANA TA_WORK DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Innovation, Unga specialister & START-PRO, Europeisk ledning, Arbetsvillkor Symposier & konferenser, Tal Generell användning 28/09/2009 EN
Conference presentation: Intrapreneurship -Young professionals starting innovation, Company Case –Nokia Siemens Networks - J. Nummikoski TA_YOUN TA_INNO TA_WORK TA_CHAN TA_ANAR DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Unga specialister & START-PRO, Innovation, Arbetsvillkor, Industriell omvandling Symposier & konferenser, Tal Generell användning 28/09/2009 EN
The contribution of middle managers for the improvement of transnational participation, information and consultation in EWC TA_MANA TA_CHAN TA_ANAR TA_TRUN DT_BOOK INT_GENE Y_2009 Europeisk ledning, Industriell omvandling, Fackföreningsrörelse Böcker Generell användning 01/09/2009 EN FR IT
Are you a professional or manager going to work abroad? TA_MOBI TA_EMPL TA_TRUN DT_LEAF INT_GENE Y_2009 Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning, Fackföreningsrörelse Broschyrer Generell användning 01/08/2009 EN DE FR
Women in decision making positions 2009 TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2009 Data och ordlista Arbetsdokument Generell användning 14/07/2009 EN
GPA-djp - Dobrodošli - Collective agreement fit for Europe! TA_MOBI TA_RECO TA_SODI TA_EURO DT_BOOK DT_OREP INT_GENE Y_2009 Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Social dialog, Europa Böcker, Övriga rapporter Generell användning 22/06/2009 EN CZ DE FR HU PL
Agreement: parental leave (revised) TA_SODI TA_FAMI TA_EQUA TA_WORK DT_AGRE INT_SOPA INT_LIAI Y_2009 Social dialog, Balans arbete fritid, Jämställdhet och FEMANET, Arbetsvillkor Överenkommelser/avtal Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC 18/06/2009 EN FR
Conference conlusion: P&MS in Europe and their Trade Unions in the 21st Century - D. Ameel TA_TRUN TA_SODI TA_WORK DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Fackföreningsrörelse, Social dialog, Arbetsvillkor Symposier & konferenser, Tal Generell användning 12/05/2009 EN
Conference agenda: Professional and Managerial Staff (P&MS) in Europe and their Trade Unions in the 21st Century TA_TRUN TA_SODI TA_WORK DT_SYMP INT_GENE Y_2009 Fackföreningsrörelse, Social dialog, Arbetsvillkor Symposier & konferenser Generell användning 12/05/2009 EN
Conference presentation: Managerial and professional staff, Fourth European Working Conditions Survey results - Eurofound, G. Van de Gyes TA_DAWO TA_MANA TA_EMPL TA_WORK TA_EQUA DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Data och ordlista, Europeisk ledning, Sysselsättning, Arbetsvillkor, Jämställdhet och FEMANET Symposier & konferenser, Tal Generell användning 12/05/2009 EN
Conference presentation: Organisations de cadres en Europe - M. Rousselot TA_DAWO TA_MANA TA_TRUN TA_DEMO TA_ANAR DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Data och ordlista, Europeisk ledning, Fackföreningsrörelse, Demografi Symposier & konferenser, Tal Generell användning 12/05/2009 FR
Presentation: Unions & PM&S in Germany - R. Schmidt TA_TRUN DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Fackföreningsrörelse Symposier & konferenser, Tal Generell användning 12/05/2009 EN
Newsletter 39 EN May 2009 TA_SYNT TA_TRUN TA_EURO DT_NEWS INT_GENE Y_2009 Syntespapper, Fackföreningsrörelse, Europa Nyhetsbrev Generell användning 01/05/2009 EN FR
Professional and Managerial Staff in Europe and their Trade Unions in the 21st Century - 2nd edition TA_TRUN TA_SODI TA_DAWO DT_BOOK INT_GENE Y_2009 Fackföreningsrörelse, Social dialog, Data och ordlista Böcker Generell användning 01/05/2009 EN DE FR
Newsletter 40 FR May 2009 TA_SYNT TA_TRUN TA_EURO DT_NEWS DT_COCO INT_GENE Y_2009 Syntespapper, Fackföreningsrörelse, Europa Nyhetsbrev, Kongresslutsatser Generell användning 01/05/2009 EN FR
Conference Agenda: Female Leadership for a Responsible European Model of Management TA_TRUN TA_MANA TA_EQUA TA_WORK DT_SYMP INT_GENE Y_2009 Fackföreningsrörelse, Europeisk ledning, Jämställdhet och FEMANET, Arbetsvillkor Symposier & konferenser Generell användning 23/04/2009 EN
Workshop presentation: Gender Balances for Tomorrow’s Management - C. Planthaber TA_EQUA TA_MANA DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Jämställdhet och FEMANET, Europeisk ledning Symposier & konferenser, Tal Generell användning 23/04/2009 EN
Conference presentation: Female leadership for a European Model of Responsible Management - S. Uzelac TA_EQUA TA_MANA DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Jämställdhet och FEMANET, Europeisk ledning Symposier & konferenser, Tal Generell användning 23/04/2009 EN
Skills and competences for mobility in a competitive Europe TA_MOBI TA_EDUT TA_RECO DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_2009 Mobilitet och MOBILNET, Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Böcker, Symposier & konferenser Generell användning 01/04/2009 EN FR IT
Project Conclusions: skills and competencies for mobility in a competitive Europe TA_EDUT TA_MOBI TA_RECO DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Utbildning och yrkesutbildning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Symposier & konferenser, Tal Generell användning 01/04/2009 FR
Swedish unions at the beginning of EUROCADRES (Bertil Blomqvist) TA_SYNT TA_SODI TA_TRUN DT_HIST INT_GENE Y_2009 Syntespapper, Social dialog, Fackföreningsrörelse Historik Generell användning 01/04/2009 EN FR
NAR: The Nordic professional council & EUROCADRES (Mona Hemmer) TA_SYNT TA_SODI TA_TRUN DT_HIST INT_GENE Y_2009 Syntespapper, Social dialog, Fackföreningsrörelse Historik Generell användning 01/03/2009 EN FR
Conference Agenda: Making job mobility a voluntary, pro-active and beneficial choice in all European Countries TA_MOBI TA_YOUN DT_SYMP INT_GENE Y_2009 Mobilitet och MOBILNET, Unga specialister & START-PRO Symposier & konferenser Generell användning 16/02/2009 EN
Mobil-net Seminar presentation: The concept of “Fair Mobility” - M. Pahlman TA_MOBI TA_EMPL DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2009 Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning Symposier & konferenser, Tal Generell användning 16/02/2009 EN
EUROCADRES' Letter of support for the conciliation talks on the Working Time Directive TA_TIME TA_SODI DT_POSI INT_PARL Y_2009 Arbetstid, Social dialog Positionspapper Europaparlamentet 09/02/2009 EN
The Gender Floor Model: Gender Floor a transnational path toward reconciliation for managerial women TA_EQUA TA_MANA TA_FAMI TA_WORK TA_TIME TA_TRUN DT_BOOK INT_GENE Y_2009 Jämställdhet och FEMANET, Europeisk ledning, Balans arbete fritid, Arbetsvillkor, Arbetstid, Fackföreningsrörelse Böcker Generell användning 20/01/2009 EN ES HU IT SL
Usually weekly working hours of managers 2007 TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2009 Data och ordlista Arbetsdokument Generell användning 15/01/2009 EN
P&MS in Europe 2007 TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2009 Data och ordlista Arbetsdokument Generell användning 15/01/2009 EN
Women professionals and managers 2007 TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2009 Data och ordlista Arbetsdokument Generell användning 15/01/2009 EN
EUROCADRES 15 years TA_SYNT TA_SODI TA_TRUN DT_HIST DT_LEAF INT_GENE Y_2008 Syntespapper, Social dialog, Fackföreningsrörelse Historik, Broschyrer Generell användning 11/12/2008 EN FR
Conference presentation: Humanistic and scientific cultures in European engineering education - F. Maffioli TA_MOBI TA_EDUT TA_RECO TA_ENGI DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2008 Mobilitet och MOBILNET, Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Ingenjörer Symposier & konferenser, Tal Generell användning 28/11/2008 EN
Project presentation: Skills and competences for mobility in a competitive Europe - InSociety P. Tratsaaert TA_ENGI TA_EDUT TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Ingenjörer, Utbildning och yrkesutbildning, Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Symposier & konferenser, Tal Generell användning 27/11/2008 EN
Conference Agenda 2008: Skills and competences for mobility in a competitive Europe TA_ENGI TA_EDUT TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO DT_SYMP INT_GENE Y_2008 Ingenjörer, Utbildning och yrkesutbildning, Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Symposier & konferenser Generell användning 27/11/2008 EN
Conference presentation: Skills and competencies for mobility in a competitive Europe - S. Uzelac TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_WORK DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2008 Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Arbetsvillkor Symposier & konferenser, Tal Generell användning 27/11/2008 EN
Background paper for conference: Skills and competences for mobility in a competitive Europe TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_WORK TA_TRUN DT_OREP DT_SYMP INT_GENE Y_2008 Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Arbetsvillkor, Fackföreningsrörelse Övriga rapporter, Symposier & konferenser Generell användning 27/11/2008 EN
Activity Report 2008 TA_EMPL TA_EDUT TA_RECO TA_RESE TA_MOBI TA_WORK TA_FLEX TA_ANAR TA_EQUA TA_TIME TA_YOUN TA_SYNT DT_GARE INT_GENE Y_2008 Sysselsättning, Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Forskning, Mobilitet och MOBILNET, Arbetsvillkor, Flexicurity, Jämställdhet och FEMANET, Arbetstid, Unga specialister & START-PRO, Syntespapper Generalförsamlingsrapporter Generell användning 27/11/2008 EN FR
Are EUROCADRES predictions coming to fruition ? (Peter Lamb) TA_SYNT TA_SODI TA_TRUN DT_HIST INT_GENE Y_2008 Syntespapper, Social dialog, Fackföreningsrörelse Historik Generell användning 01/10/2008 EN FR
ENGCARD - European Engineering Professional Card for facilitating mobility TA_ENGI TA_MOBI TA_RECO DT_BOOK INT_GENE Y_2008 Ingenjörer, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Böcker Generell användning 01/04/2008 EN
Conference Agenda: The competition for young professionals – mobility and migration of graduates TA_MOBI TA_YOUN TA_TRUN DT_SYMP INT_GENE Y_2008 Mobilitet och MOBILNET, Unga specialister & START-PRO, Fackföreningsrörelse Symposier & konferenser Generell användning 17/03/2008 EN
Presentation: EUROCADRES Mobil-net -Mobility information for professionals and managers - G. Musger, D. Ameel TA_YOUN TA_MOBI TA_TRUN DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2008 Unga specialister & START-PRO, Mobilitet och MOBILNET, Fackföreningsrörelse Symposier & konferenser, Tal Generell användning 17/03/2008 EN
Presentation: Startpro, Successes and challenges - E. Westerberg TA_YOUN TA_EDUT TA_EMPL DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2008 Unga specialister & START-PRO, Utbildning och yrkesutbildning, Sysselsättning Symposier & konferenser, Tal Generell användning 17/03/2008 EN
Summary of the project: Female Leadership for a sustainable European Management Model (EMM) TA_EQUA TA_MANA DT_OREP INT_GENE Y_2008 Jämställdhet och FEMANET, Europeisk ledning Övriga rapporter Generell användning 11/03/2008 EN
Newsletter 38 EN February 2008 TA_EQUA TA_FLEX TA_ANAR TA_MOBI TA_ENGI TA_WORK TA_TRUN TA_SYNT DT_NEWS INT_GENE Y_2008 Jämställdhet och FEMANET, Flexicurity, Mobilitet och MOBILNET, Ingenjörer, Arbetsvillkor, Fackföreningsrörelse, Syntespapper Nyhetsbrev Generell användning 01/02/2008 EN DE FR
Conference presentation: European Framework of Actions on Gender Equality - L. van Embden Andres TA_EQUA TA_MANA TA_DEMO TA_ANAR DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2008 Jämställdhet och FEMANET, Europeisk ledning, Demografi Symposier & konferenser, Tal Generell användning 22/01/2008 EN
Conference presentation: Women in decision-making – Norwegian Paradoxes - N. Teigen TA_EQUA TA_MANA DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2008 Jämställdhet och FEMANET, Europeisk ledning Symposier & konferenser, Tal Generell användning 22/01/2008 EN
Conference speech: Women in decision-making - From Europe to the Company" - R. Gurmai TA_EQUA TA_MANA TA_CHAN TA_ANAR DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2008 Jämställdhet och FEMANET, Europeisk ledning, Industriell omvandling Symposier & konferenser, Tal Generell användning 22/01/2008 EN
Conference Agenda: Women in decision-making - From Europe to the Company TA_EQUA TA_CHAN TA_ANAR TA_MANA DT_SYMP INT_GENE Y_2008 Jämställdhet och FEMANET, Industriell omvandling, Europeisk ledning Symposier & konferenser Generell användning 21/01/2008 EN FR
Conference presentation: La base de données de la Commission européenne sur les femmes et les hommes dans la prise de décision - EC DG Empl, L. Aujean TA_EQUA TA_MANA DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2008 Jämställdhet och FEMANET, Europeisk ledning Symposier & konferenser, Tal Generell användning 21/01/2008 FR
Seminar presentation femanet: Les accords égalité en France, R. Silvera - Matisse TA_TRUN TA_EQUA DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2008 Fackföreningsrörelse, Jämställdhet och FEMANET Symposier & konferenser, Tal Generell användning 21/01/2008 FR
Report from seminar presentation: Beyond the glass ceiling - women leadership- S. Udsen TA_EQUA TA_MANA DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2008 Jämställdhet och FEMANET, Europeisk ledning Symposier & konferenser, Tal Generell användning 21/01/2008 EN
Managing Change through Diversity - Executive Summary TA_MANA TA_TRUN TA_WORK TA_CHAN TA_ANAR DT_LEAF DT_SYMP INT_GENE Y_2007 Europeisk ledning, Fackföreningsrörelse, Arbetsvillkor, Industriell omvandling Broschyrer, Symposier & konferenser Generell användning 01/12/2007 EN DE FR
EUROCADRES for diversity management - UNI P&MS article TA_MANA TA_WORK TA_EQUA DT_PRES INT_GENE Y_2007 Europeisk ledning, Arbetsvillkor, Jämställdhet och FEMANET Press Generell användning 30/11/2007 EN
Article de presse: Gérer le Changement par la Diversité TA_INNO TA_MANA TA_TRUN TA_WORK TA_INSO TA_ANAR TA_CHAN TA_ANAR DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_2007 Innovation, Europeisk ledning, Fackföreningsrörelse, Arbetsvillkor, Informationssamhället, Industriell omvandling Press, Symposier & konferenser Generell användning 29/11/2007 FR
Presentation of the Conference: Managing change through diversity TA_INNO TA_MANA TA_TRUN TA_WORK TA_INSO TA_ANAR TA_CHAN TA_ANAR DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Innovation, Europeisk ledning, Fackföreningsrörelse, Arbetsvillkor, Informationssamhället, Industriell omvandling Symposier & konferenser, Tal Generell användning 28/11/2007 EN
Diversity: What it is - Conference presentation by Kevät Nousiainen TA_INNO TA_MANA TA_WORK TA_CHAN TA_ANAR DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Innovation, Europeisk ledning, Arbetsvillkor, Industriell omvandling Symposier & konferenser, Tal Generell användning 28/11/2007 EN
Conference Agenda 2007: Managing Change through Diversity TA_INNO TA_MANA TA_TRUN TA_WORK TA_INSO TA_ANAR TA_CHAN TA_ANAR DT_SYMP INT_GENE Y_2007 Innovation, Europeisk ledning, Fackföreningsrörelse, Arbetsvillkor, Informationssamhället, Industriell omvandling Symposier & konferenser Generell användning 28/11/2007 EN
Conference summary presentation: Diversity management and future role of EUROCADRES and P&MS TA_INNO TA_MANA TA_TRUN TA_WORK TA_INSO TA_ANAR TA_CHAN TA_ANAR DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Innovation, Europeisk ledning, Fackföreningsrörelse, Arbetsvillkor, Informationssamhället, Industriell omvandling Symposier & konferenser, Tal Generell användning 28/11/2007 EN
Conference presentation: Diversity, What is it? - K. Nousiainen TA_MANA TA_TRUN TA_WORK DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Europeisk ledning, Fackföreningsrörelse, Arbetsvillkor Symposier & konferenser, Tal Generell användning 28/11/2007 EN
Activity Report 2007 TA_EMPL TA_EURO TA_MOBI TA_EQUA TA_WORK TA_FLEX TA_ANAR TA_TIME TA_YOUN TA_MANA TA_RESE TA_RECO TA_ENGI TA_SYNT DT_GARE INT_GENE Y_2007 Sysselsättning, Europa, Mobilitet och MOBILNET, Jämställdhet och FEMANET, Arbetsvillkor, Flexicurity, Arbetstid, Unga specialister & START-PRO, Europeisk ledning, Forskning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Ingenjörer, Syntespapper Generalförsamlingsrapporter Generell användning 28/11/2007 EN FR
Young professionals: Europe's resource and opportunity TA_YOUN TA_FLEX TA_ANAR TA_EMPL TA_EDUT DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_2007 Unga specialister & START-PRO, Flexicurity, Sysselsättning, Utbildning och yrkesutbildning Böcker, Symposier & konferenser Generell användning 01/11/2007 EN DE FR
Managing Change through Diversity TA_INNO TA_MANA TA_TRUN TA_WORK TA_INSO TA_ANAR TA_CHAN TA_ANAR DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_2007 Innovation, Europeisk ledning, Fackföreningsrörelse, Arbetsvillkor, Informationssamhället, Industriell omvandling Böcker, Symposier & konferenser Generell användning 01/11/2007 EN DE FR
Conference presentation: Mobility and career development of professionals and managers - L. Coppin, T. Vandenbrande TA_MOBI TA_EDUT TA_EMPL DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Mobilitet och MOBILNET, Utbildning och yrkesutbildning, Sysselsättning Symposier & konferenser, Tal Generell användning 05/10/2007 EN
Seminar conlcusions' presentation: Mobility and career development of professionals and managers - D. Ameel TA_TRUN TA_MOBI TA_EMPL DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Fackföreningsrörelse, Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning Symposier & konferenser, Tal Generell användning 05/10/2007 EN
Workshop presentation: Companies and mobility - T. Vandenbrande TA_MOBI TA_RECO TA_YOUN TA_EDUT TA_CHAN TA_ANAR DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Unga specialister & START-PRO, Utbildning och yrkesutbildning, Industriell omvandling Symposier & konferenser, Tal Generell användning 04/10/2007 EN
Conference prestentation: Mobility, an instrument for more and better jobs - EURES, L. Kleinmann TA_MOBI TA_EMPL DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning Symposier & konferenser, Tal Generell användning 04/10/2007 EN
Study presentation: Career paths – How to successfully manage the critical first post-graduate years - R. Conradsen TA_YOUN TA_EDUT TA_EMPL TA_MOBI TA_FLEX TA_ANAR DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Unga specialister & START-PRO, Utbildning och yrkesutbildning, Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Flexicurity Symposier & konferenser, Tal Generell användning 04/10/2007 EN
Conference presentation: Diversity in the future.. - S. Scheinberg, J. Akhter TA_DAWO DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Data och ordlista Symposier & konferenser, Tal Generell användning 28/09/2007 EN
Conference presentation: Diversity Management - Sweden 2000 Institute TA_DAWO TA_INNO TA_TRUN DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Data och ordlista, Innovation, Fackföreningsrörelse Symposier & konferenser, Tal Generell användning 28/09/2007 EN
Conference presentation: Role of P&MS in Diversity Management TA_TRUN TA_INNO TA_MANA DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Fackföreningsrörelse, Innovation, Europeisk ledning Symposier & konferenser, Tal Generell användning 28/09/2007 EN
Newsletter 37 EN August 2007 TA_EURO TA_YOUN TA_ENGI TA_EMPL TA_TRUN TA_EQUA TA_EDUT TA_FLEX TA_ANAR TA_SYNT DT_NEWS INT_GENE Y_2007 Europa, Unga specialister & START-PRO, Ingenjörer, Sysselsättning, Fackföreningsrörelse, Jämställdhet och FEMANET, Utbildning och yrkesutbildning, Flexicurity, Syntespapper Nyhetsbrev Generell användning 01/08/2007 EN DE FR
EUROCADRES network for researchers, European research area new perspectives TA_RESE TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL DT_WOPA INT_GENE INT_COMM Y_2007 Forskning, Social dialog, Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning Arbetsdokument Generell användning, Europeiska Kommissionen 01/07/2007 EN
Message à la 4ème conférence mondiale des ingénieurs et scientifiques (Rio de Janeiro) C. Parietti TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN TA_EDUT DT_SPEE INT_GENE Y_2007 Ingenjörer, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Fackföreningsrörelse, Utbildning och yrkesutbildning Tal Generell användning 15/05/2007 FR
Introduction / Presentation EUROCADRES TA_SYNT TA_SODI TA_TRUN DT_LEAF INT_GENE Y_2007 Syntespapper, Social dialog, Fackföreningsrörelse Broschyrer Generell användning 09/05/2007 EN FR
Femanet Kit - for Successful Women TA_EQUA TA_EMPL TA_EDUT TA_MANA TA_FAMI TA_SPRO DT_BOOK INT_GENE Y_2007 Jämställdhet och FEMANET, Sysselsättning, Utbildning och yrkesutbildning, Europeisk ledning, Balans arbete fritid, Socialt skydd Böcker Generell användning 01/05/2007 EN DE DK FR IT NL PL
Agreement: harassment and violence at work TA_SODI TA_WORK DT_AGRE INT_SOPA INT_LIAI Y_2007 Social dialog, Arbetsvillkor Överenkommelser/avtal Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC 26/04/2007 EN FR
Rörlighet och karriärutveckling för chefer och specialister TA_MOBI TA_EMPL TA_MANA DT_BOOK INT_GENE Y_2007 Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning, Europeisk ledning Böcker Generell användning 01/03/2007 SE EN FR NL
Mobility of professional and managerial staff at different ages TA_MOBI TA_DEMO TA_ANAR DT_LEAF INT_GENE Y_2007 Mobilitet och MOBILNET, Demografi Broschyrer Generell användning 13/02/2007 EN DE FR
Newsletter 36 EN February 2007 TA_YOUN TA_MANA TA_EQUA TA_MOBI TA_ENGI TA_SEXH TA_ANAR TA_SYNT DT_NEWS INT_GENE Y_2007 Unga specialister & START-PRO, Europeisk ledning, Jämställdhet och FEMANET, Mobilitet och MOBILNET, Ingenjörer, Sexuella trakasserier, Syntespapper Nyhetsbrev Generell användning 01/02/2007 EN DE FR
Professional and Managerial Staff in the Knowledge Based Society TA_TRUN TA_MANA TA_INNO DT_BOOK INT_GENE Y_2007 Fackföreningsrörelse, Europeisk ledning, Innovation Böcker Generell användning 01/02/2007 EN DE FR
Quality and recognition of qualifications, higher education : M. Rousselot TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI TA_EMPL TA_SYNT DT_POSI INT_GENE Y_2007 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog, Sysselsättning, Syntespapper Positionspapper Generell användning 30/01/2007 EN
Promoting Gender Balance for Europe's Professional Women TA_EQUA TA_SODI TA_TRUN TA_SPRO TA_FAMI DT_LEAF INT_GENE Y_2006 Jämställdhet och FEMANET, Social dialog, Fackföreningsrörelse, Socialt skydd, Balans arbete fritid Broschyrer Generell användning 01/12/2006 EN DE DK FR IT NL PL
General Assembly expresses solidarity with VW Vorst plant TA_CHAN TA_ANAR TA_EMPL DT_PRES INT_GENE Y_2006 Industriell omvandling, Sysselsättning Press Generell användning 28/11/2006 EN FR
Conference Agenda 2006: Young professionals Europe's resource and opportunity TA_YOUN TA_FLEX TA_ANAR TA_EMPL TA_EDUT DT_SYMP INT_GENE Y_2008 Unga specialister & START-PRO, Flexicurity, Sysselsättning, Utbildning och yrkesutbildning Symposier & konferenser Generell användning 28/11/2006 EN
Conference summary presentation: Young professionals: Europe's resource and opportunity - D. Ameel TA_YOUN TA_FLEX TA_ANAR TA_EMPL TA_EDUT DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_2006 Unga specialister & START-PRO, Flexicurity, Sysselsättning, Utbildning och yrkesutbildning Symposier & konferenser, Tal Generell användning 28/11/2006 EN
Activity Report 2006 TA_EMPL TA_EDUT TA_RECO TA_RESE TA_MOBI TA_WORK TA_EQUA TA_SODI TA_YOUN TA_MANA TA_ENLA TA_SYNT DT_GARE INT_GENE Y_2006 Sysselsättning, Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Forskning, Mobilitet och MOBILNET, Arbetsvillkor, Jämställdhet och FEMANET, Social dialog, Unga specialister & START-PRO, Europeisk ledning, Utvidgning, Syntespapper Generalförsamlingsrapporter Generell användning 28/11/2006 EN FR
Newsletter 35 EN August 2006 TA_EURO TA_MANA TA_EQUA TA_TIME TA_SYNT DT_NEWS INT_GENE Y_2006 Europa, Europeisk ledning, Jämställdhet och FEMANET, Arbetstid, Syntespapper Nyhetsbrev Generell användning 01/08/2006 EN DE FR
Presentation, Lyon Seminar, M. Rousselot TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN TA_EDUT DT_SPEE INT_GENE Y_2006 Ingenjörer, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Fackföreningsrörelse, Utbildning och yrkesutbildning Tal Generell användning 21/06/2006 EN
EUROCADRES network for researchers, additional information TA_RESE TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL DT_WOPA INT_GENE INT_COMM Y_2006 Forskning, Social dialog, Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning Arbetsdokument Generell användning, Europeiska Kommissionen 05/06/2006 EN
A Curriculum for Responsible European Management (REM) TA_MANA TA_CHAN TA_ANAR DT_BOOK INT_GENE Y_2006 Europeisk ledning, Industriell omvandling Böcker Generell användning 01/02/2006 EN DE FR
adhésion d'EUROCADRES à ENAEE TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN TA_EDUT DT_MINU INT_GENE Y_2006 Ingenjörer, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Fackföreningsrörelse, Utbildning och yrkesutbildning Protokoll Generell användning 24/01/2006 FR
EUROCADRES network for enginers,recent activities TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN TA_EDUT DT_WOPA INT_GENE Y_2006 Ingenjörer, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Fackföreningsrörelse, Utbildning och yrkesutbildning Arbetsdokument Generell användning 10/01/2006 EN
New President and Vice-presidents elected 2005 TA_TRUN DT_PRES DT_TEAM INT_GENE Y_2005 Fackföreningsrörelse Press, Team Generell användning 05/12/2005 EN FR
Resolution A, EUROCADRES Congress 2005 TA_EURO TA_EMPL TA_EDUT TA_MOBI TA_RECO TA_PENS TA_EQUA TA_FAMI TA_WORK TA_TIME TA_MANA TA_PUBL TA_SODI TA_SYNT DT_COCO INT_GENE Y_2005 Europa, Sysselsättning, Utbildning och yrkesutbildning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Pensioner, Jämställdhet och FEMANET, Balans arbete fritid, Arbetsvillkor, Arbetstid, Europeisk ledning, Offentlig service, Social dialog, Syntespapper Kongresslutsatser Generell användning 24/11/2005 EN FR
Resolution B, EUROCADRES Congress 2005 TA_TRUN DT_COCO INT_GENE Y_2005 Fackföreningsrörelse Kongresslutsatser Generell användning 24/11/2005 EN FR
Link between student and professional live, START-PRO TA_YOUN DT_PRES INT_GENE Y_2005 Unga specialister & START-PRO Press Generell användning 24/11/2005 EN FR
EUROCADRES' Team 2005-2009 TA_TRUN DT_TEAM INT_GENE INT_SOPA Y_2005 Fackföreningsrörelse Team Generell användning, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 24/11/2005 EN FR
M. Rousselot: Congrès EUROCADRES 2005 TA_EMPL TA_MOBI TA_PENS TA_RECO TA_EDUT TA_ENGI TA_EQUA TA_TIME TA_EURO TA_SODI TA_SYNT DT_SPEE INT_GENE Y_2005 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Pensioner, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Ingenjörer, Jämställdhet och FEMANET, Arbetstid, Europa, Social dialog, Syntespapper Tal Generell användning 23/11/2005 FR
Agenda Congress 2005 TA_TRUN TA_SYNT DT_WOPA INT_GENE Y_2005 Fackföreningsrörelse, Syntespapper Arbetsdokument Generell användning 23/11/2005 EN FR
Lettre conjointe d'EUROCADRESet de la CEC à la Commission européenne à propos du forum des pensions TA_PENS TA_SODI DT_POSI INT_COMM INT_GENE INT_LIAI INT_SOPA Y_2005 Pensioner, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen, Generell användning, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 21/11/2005 FR
Sortir l'Europe de l'immobilisme (M. Rousselot) TA_SYNT TA_EURO DT_PRES INT_GENE Y_2005 Syntespapper, Europa Press Generell användning 15/11/2005 FR
Congrès d'EUROCADRES 2005 TA_SYNT DT_PRES INT_GENE Y_2005 Syntespapper Press Generell användning 14/11/2005 EN FR
Meeting of the pensions forum TA_PENS TA_SODI DT_WOPA INT_COMM INT_GENE Y_2005 Pensioner, Social dialog Arbetsdokument Europeiska Kommissionen, Generell användning 07/11/2005 EN
Management of Public services: EUROCADRES Working paper to CEC and CEEP TA_PUBL TA_SODI DT_WOPA INT_SOPA INT_LIAI Y_2005 Offentlig service, Social dialog Arbetsdokument Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC 02/11/2005 EN
Newsletter 34 EN December 2005 TA_SYNT TA_YOUN TA_TRUN DT_NEWS DT_COCO INT_GENE Y_2005 Syntespapper, Unga specialister & START-PRO, Fackföreningsrörelse Nyhetsbrev, Kongresslutsatser Generell användning 01/11/2005 EN DE FR
EUROCADRES network for enginers, recent developments: EUR-ACE and ENAEE TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN TA_EDUT DT_WOPA INT_GENE Y_2005 Ingenjörer, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Fackföreningsrörelse, Utbildning och yrkesutbildning Arbetsdokument Generell användning 01/11/2005 EN
EUROCADRES Flash 33 TA_SYNT TA_EURO TA_ESPO TA_EDUT TA_MOBI TA_SODI TA_TIME TA_ENGI TA_YOUN TA_DAWO DT_NEWS INT_GENE INT_SOPA INT_COMM INT_EUPR INT_PARL Y_2005 Syntespapper, Europa, Ekonomisk och social politik, Utbildning och yrkesutbildning, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog, Arbetstid, Ingenjörer, Unga specialister & START-PRO, Data och ordlista Nyhetsbrev Generell användning, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europeiska Kommissionen, Europeiska Unionens ordförandeskap, Europaparlamentet 01/11/2005 EN DE FR
Portability supplementary pension rights TA_PENS TA_MOBI DT_PRES INT_GENE INT_COMM Y_2005 Pensioner, Mobilitet och MOBILNET Press Generell användning, Europeiska Kommissionen 25/10/2005 EN FR
Meeting: EUROCADRES and the British presidency of the EU TA_ESPO TA_EDUT TA_MOBI TA_RECO TA_TIME DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_2005 Ekonomisk och social politik, Utbildning och yrkesutbildning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Arbetstid Press Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap 12/10/2005 EN FR
Meeting Bologna process TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA INT_EUPR INT_COUN INT_SOPA Y_2005 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Arbetsdokument Europeiska Unionens ordförandeskap, Europeiska rådet och EU råd, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 06/10/2005 EN
EUROCADRES Memorandum to the British Presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_SODI TA_SYNT TA_TIME TA_PENS TA_MANA DT_MEMO INT_EUPR Y_2005 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Jämställdhet och FEMANET, Social dialog, Syntespapper, Arbetstid, Pensioner, Europeisk ledning PM Europeiska Unionens ordförandeskap 01/10/2005 EN
Transition from student to professional live, START-PRO TA_SODI TA_EMPL TA_YOUN TA_DAWO DT_BOOK INT_GENE Y_2005 Social dialog, Sysselsättning, Unga specialister & START-PRO, Data och ordlista Böcker Generell användning 30/09/2005 EN DE FR
M. Rousselot: sommet du dialogue social 2005 TA_SODI TA_EDUT TA_MOBI TA_MANA DT_SPEE INT_GENE INT_COMM INT_SOPA INT_LIAI Y_2005 Social dialog, Utbildning och yrkesutbildning, Mobilitet och MOBILNET, Europeisk ledning Tal Generell användning, Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC 29/09/2005 FR
EUROCADRES social dialogue background TA_SODI DT_WOPA INT_SOPA INT_ETUC Y_2005 Social dialog Arbetsdokument Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, EFS 28/09/2005 EN
Poster EUROCADRES 2005 (Sandra Cousin, Arrosoir) TA_SYNT DT_POST INT_GENE Y_2005 Syntespapper Affischer Generell användning 28/09/2005 EN DE FR
Message to the EUROCADRES network for engineers: EUR-ACE project TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN TA_EDUT DT_WOPA INT_GENE Y_2005 Ingenjörer, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Fackföreningsrörelse, Utbildning och yrkesutbildning Arbetsdokument Generell användning 15/09/2005 EN
EUROCADRES' reply to the consultation on corporate restructuring and European works councils TA_CHAN TA_ANAR TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2005 Industriell omvandling, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 13/09/2005 EN
Research on the legal and tax situation of P&MS TA_MOBI TA_MANA TA_TRUN DT_OREP INT_GENE Y_2005 Mobilitet och MOBILNET, Europeisk ledning, Fackföreningsrörelse Övriga rapporter Generell användning 01/09/2005 EN FR IT
EUROCADRES' opinion on the Green paper demographic change TA_DEMO TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_2005 Demografi Positionspapper Europeiska Kommissionen 30/08/2005 EN
EUROCADRES reply to the consultation on corporate restructuring and on European works councils TA_SODI TA_CHAN TA_ANAR DT_POSI INT_COMM INT_SOPA Y_2005 Social dialog, Industriell omvandling Positionspapper Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 05/08/2005 EN
Poster EUROCADRES TA_SYNT TA_TRUN DT_POST INT_GENE INT_ETUC Y_2005 Syntespapper, Fackföreningsrörelse Affischer Generell användning, EFS 08/07/2005 EN DE FR
Poster EUROCADRES TA_SYNT TA_TRUN TA_MOBI TA_EQUA DT_POST INT_GENE Y_2005 Syntespapper, Fackföreningsrörelse, Mobilitet och MOBILNET, Jämställdhet och FEMANET Affischer Generell användning 08/07/2005 EN DE FR
Report Conference 2004 "Organising P&MS" TA_SODI TA_TRUN DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_2005 Social dialog, Fackföreningsrörelse Böcker, Symposier & konferenser Generell användning 01/07/2005 EN DE FR
General Report: P&MS key players for an active and open Europe TA_EDUT TA_EMPL TA_ENGI TA_EQUA TA_EURO TA_FAMI TA_INNO TA_MANA TA_MOBI TA_PENS TA_PUBL TA_RECO TA_RESE TA_SODI TA_ESPO TA_SPRO TA_SYNT TA_TIME TA_TRUN TA_WORK TA_YOUN DT_CORE INT_GENE Y_2005 Utbildning och yrkesutbildning, Sysselsättning, Ingenjörer, Jämställdhet och FEMANET, Europa, Balans arbete fritid, Innovation, Europeisk ledning, Mobilitet och MOBILNET, Pensioner, Offentlig service, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Forskning, Social dialog, Ekonomisk och social politik, Socialt skydd, Syntespapper, Arbetstid, Fackföreningsrörelse, Arbetsvillkor, Unga specialister & START-PRO Kongressrapporter Generell användning 01/07/2005 EN DE FR
START-PRO: lien EUROCADRES étudiants vie professionnelle TA_YOUN TA_EDUT TA_EMPL TA_MOBI DT_WOPA INT_GENE Y_2005 Unga specialister & START-PRO, Utbildning och yrkesutbildning, Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET Arbetsdokument Generell användning 10/06/2005 EN FR
M. Rousselot: Congrès CFDT Cadres (Nantes) TA_EURO TA_TRUN TA_EMPL TA_MOBI TA_ENGI TA_TIME TA_EQUA TA_MANA TA_SYNT DT_SPEE INT_GENE Y_2005 Europa, Fackföreningsrörelse, Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Ingenjörer, Arbetstid, Jämställdhet och FEMANET, Europeisk ledning, Syntespapper Tal Generell användning 03/06/2005 FR
EUROCADRES Memorandum (summary) to the British Presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_SODI TA_SYNT TA_TIME TA_PENS DT_MEMO INT_EUPR Y_2005 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Jämställdhet och FEMANET, Social dialog, Syntespapper, Arbetstid, Pensioner PM Europeiska Unionens ordförandeskap 01/06/2005 EN
EUROCADRES report on P&MS employment in Europe TA_EMPL TA_TRUN TA_DAWO DT_OREP INT_GENE Y_2005 Sysselsättning, Fackföreningsrörelse, Data och ordlista Övriga rapporter Generell användning 01/06/2005 EN
Réponse d'EUROCADRES à la consultation sur la simplification des directives santé et sécurité au travail TA_WORK TA_SODI TA_SIMP TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_2005 Arbetsvillkor, Social dialog, Förenkling Positionspapper Europeiska Kommissionen 20/05/2005 FR
EUROCADRES letter to the European Commission concerning the working time directive TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_POSI INT_COMM Y_2005 Arbetstid, Social dialog, Arbetsvillkor Positionspapper Europeiska Kommissionen 12/05/2005 FR
EUROCADRES letter to the EU Presidency, concerning the working time directive TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_POSI INT_EUPR INT_COUN Y_2005 Arbetstid, Social dialog, Arbetsvillkor Positionspapper Europeiska Unionens ordförandeskap, Europeiska rådet och EU råd 12/05/2005 EN
Progress at the European Parliament on working time directive TA_TIME TA_WORK DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_PARL Y_2005 Arbetstid, Arbetsvillkor Press, Positionspapper Generell användning, Europaparlamentet 11/05/2005 EN FR
Vote du Parlement européen pour une meilleure protection du temps de travail TA_EURO TA_TIME TA_WORK DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_PARL Y_2005 Europa, Arbetstid, Arbetsvillkor Press, Positionspapper Generell användning, Europaparlamentet 21/04/2005 FR
EUROCADRES network for researchers, charter and code of conduct TA_RESE TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL DT_WOPA INT_GENE INT_COMM Y_2005 Forskning, Social dialog, Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning Arbetsdokument Generell användning, Europeiska Kommissionen 08/04/2005 EN
EUROCADRES partner in the Bologna process TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_EUPR INT_COUN INT_SOPA Y_2005 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Positionspapper Europeiska Unionens ordförandeskap, Europeiska rådet och EU råd, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 07/04/2005 EN
EUROCADRES Flash 32 TA_SYNT TA_EMPL TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_MOBI TA_WORK TA_SODI TA_RESE TA_TIME TA_DAWO DT_NEWS INT_GENE INT_COUN INT_LIAI INT_EUPR INT_PARL Y_2005 Syntespapper, Sysselsättning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Jämställdhet och FEMANET, Mobilitet och MOBILNET, Arbetsvillkor, Social dialog, Forskning, Arbetstid, Data och ordlista Nyhetsbrev Generell användning, Europeiska rådet och EU råd, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC, Europeiska Unionens ordförandeskap, Europaparlamentet 01/04/2005 EN DE FR
Une étape décisive pour l'Europe (M. Rousselot) TA_EURO DT_PRES INT_GENE Y_2005 Europa Press Generell användning 01/04/2005 FR
EUROCADRES partner in the Bologna process TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_EUPR INT_COUN INT_SOPA Y_2005 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Positionspapper Europeiska Unionens ordförandeskap, Europeiska rådet och EU råd, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 24/03/2005 EN
M. Rousselot: Sommet social tripartite 2005 TA_EMPL TA_INNO DT_SPEE INT_GENE INT_COUN INT_LIAI INT_SOPA Y_2005 Sysselsättning, Innovation Tal Generell användning, Europeiska rådet och EU råd, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 22/03/2005 FR
EUROCADRES position paper: Higher education, Bologna process TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_EUPR INT_COUN INT_SOPA INT_GENE Y_2005 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Positionspapper Europeiska Unionens ordförandeskap, Europeiska rådet och EU råd, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Generell användning 01/03/2005 EN
Framework of actions: gender equality TA_SODI TA_EQUA DT_AGRE INT_SOPA INT_LIAI Y_2005 Social dialog, Jämställdhet och FEMANET Överenkommelser/avtal Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC 01/03/2005 EN FR
Managers and professionals and the Lisbon strategy, joint contribution EUROCADRES - CEC TA_ESPO TA_EMPL TA_EDUT DT_PRES INT_GENE INT_LIAI INT_COUN Y_2005 Ekonomisk och social politik, Sysselsättning, Utbildning och yrkesutbildning Press Generell användning, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC, Europeiska rådet och EU råd 01/03/2005 EN
EUROCADRES reply to the consultation on violence at work TA_WORK TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2005 Arbetsvillkor, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 15/02/2005 EN
Meeting: EUROCADRES and the Luxembourg presidency of the EU TA_EDUT TA_RECO TA_TIME DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_2005 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Arbetstid Press Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap 08/02/2005 EN FR
EUROCADRES' comments on Assurance quality in higher education TA_EDUT TA_RECO DT_POSI INT_COMM Y_2005 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/02/2005 EN
EUR-ACE (accreditation of engineering programmes) leaflet TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN TA_EDUT DT_LEAF INT_GENE Y_2005 Ingenjörer, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Fackföreningsrörelse, Utbildning och yrkesutbildning Broschyrer Generell användning 01/02/2005 EN
EUROCADRES contribution to the European year of mobility for workers TA_MOBI TA_SODI TA_RECO DT_POSI INT_COMM Y_2005 Mobilitet och MOBILNET, Social dialog, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/02/2005 EN
Mémorandum d'EUROCADRES à la Présidence luxembourgeoise de l'UE TA_INNO TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_EURO TA_SODI TA_SYNT TA_TIME TA_PENS DT_MEMO INT_EUPR Y_2005 Innovation, Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Jämställdhet och FEMANET, Europa, Social dialog, Syntespapper, Arbetstid, Pensioner PM Europeiska Unionens ordförandeskap 01/02/2005 FR
EUROCADRES' opinion on Education, training and recognition of qualifications TA_EDUT TA_RECO DT_POSI INT_GENE INT_COMM INT_PARL Y_2005 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Positionspapper Generell användning, Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet 04/01/2005 EN
EUROCADRES letter to the European Parliament rapporteur (A. Cercas), concerning the working time directive TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_POSI INT_PARL Y_2005 Arbetstid, Social dialog, Arbetsvillkor Positionspapper Europaparlamentet 04/01/2005 EN
EUROCADRES letters to members of the European Parliament and to the EU Prsidency concerning the working time directive TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_POSI INT_PARL INT_COUN INT_EUPR Y_2005 Arbetstid, Social dialog, Arbetsvillkor Positionspapper Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU råd, Europeiska Unionens ordförandeskap 04/01/2005 EN
introduction to the EUROCADRES network for engineers TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN TA_EDUT DT_WOPA INT_GENE Y_2005 Ingenjörer, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Fackföreningsrörelse, Utbildning och yrkesutbildning Arbetsdokument Generell användning 01/01/2005 EN
EUROCADRES Flash 31 TA_SYNT TA_TIME TA_EURO TA_RESE TA_ENGI TA_EMPL TA_EQUA TA_DAWO DT_NEWS INT_GENE Y_2004 Syntespapper, Arbetstid, Europa, Forskning, Ingenjörer, Sysselsättning, Jämställdhet och FEMANET, Data och ordlista Nyhetsbrev Generell användning 01/12/2004 EN DE FR
EUROCADRES' Report on Energy and transport forum TA_SODI DT_WOPA INT_COMM Y_2004 Social dialog Arbetsdokument Europeiska Kommissionen 30/11/2004 EN
EUROCADRES CEC joint proposal in the negotiation on gender equality TA_EQUA TA_SODI DT_WOPA INT_SOPA INT_LIAI Y_2004 Jämställdhet och FEMANET, Social dialog Arbetsdokument Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC 30/11/2004 EN
Activity report EUROCADRES 2004 TA_EDUT TA_EMPL TA_ENGI TA_EQUA TA_EURO TA_FAMI TA_INNO TA_MANA TA_MOBI TA_PENS TA_PUBL TA_RECO TA_SODI TA_ESPO TA_SPRO TA_SYNT TA_TIME TA_RESE TA_TRUN TA_WORK DT_GARE INT_GENE Y_2004 Utbildning och yrkesutbildning, Sysselsättning, Ingenjörer, Jämställdhet och FEMANET, Europa, Balans arbete fritid, Innovation, Europeisk ledning, Mobilitet och MOBILNET, Pensioner, Offentlig service, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Social dialog, Ekonomisk och social politik, Socialt skydd, Syntespapper, Arbetstid, Forskning, Fackföreningsrörelse, Arbetsvillkor Generalförsamlingsrapporter Generell användning 25/11/2004 EN DE FR
M. Rousselot: conférence 2004 "syndicalisation des cadres" TA_TRUN DT_SPEE DT_SYMP INT_GENE Y_2004 Fackföreningsrörelse Tal, Symposier & konferenser Generell användning 25/11/2004 FR
Agenda Conference "Organising P&MS" 2004 TA_TRUN DT_SYMP INT_GENE Y_2004 Fackföreningsrörelse Symposier & konferenser Generell användning 25/11/2004 EN DE FR
EUROCADRES proposal for European researchers (summary) TA_RESE TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL DT_POSI INT_COMM Y_2004 Forskning, Social dialog, Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/11/2004 EN FR
EUROCADRES involvement in the Bologna process: to Mr. Clemet TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_EUPR INT_COUN Y_2004 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Positionspapper Europeiska Unionens ordförandeskap, Europeiska rådet och EU råd 14/10/2004 EN
EUROCADRES involvement in the Bologna process: to Mr. Van der Hoeven TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_EUPR INT_COUN Y_2004 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Positionspapper Europeiska Unionens ordförandeskap, Europeiska rådet och EU råd 14/10/2004 EN
Agreement: work-related stress TA_SODI TA_WORK DT_AGRE INT_SOPA INT_LIAI Y_2004 Social dialog, Arbetsvillkor Överenkommelser/avtal Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC 08/10/2004 EN FR
EUROCADRES network for enginer: for a framework for accreditation in higher engineering education TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN TA_EDUT DT_WOPA INT_GENE Y_2004 Ingenjörer, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Fackföreningsrörelse, Utbildning och yrkesutbildning Arbetsdokument Generell användning 01/10/2004 EN
EUROCADRES report on P&MS employment in Europe TA_EMPL TA_TRUN TA_DAWO DT_OREP INT_GENE Y_2004 Sysselsättning, Fackföreningsrörelse, Data och ordlista Övriga rapporter Generell användning 01/10/2004 EN
Working time: inadequate proposal of the European Commission TA_TIME DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_COMM Y_2004 Arbetstid Press, Positionspapper Generell användning, Europeiska Kommissionen 27/09/2004 EN FR
EUROCADRES CEC joint letter to the President of the European Commission on the working time directive TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_POSI INT_COMM INT_LIAI INT_SOPA Y_2004 Arbetstid, Social dialog, Arbetsvillkor Positionspapper Europeiska Kommissionen, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 15/09/2004 EN
EUROCADRES network for enginers, recent developments TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN TA_EDUT DT_WOPA INT_GENE Y_2004 Ingenjörer, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Fackföreningsrörelse, Utbildning och yrkesutbildning Arbetsdokument Generell användning 01/09/2004 EN
EUROCADRES reply to the consultation concerning the working time directive (2nd stage) TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_POSI INT_COMM Y_2004 Arbetstid, Social dialog, Arbetsvillkor Positionspapper Europeiska Kommissionen 02/07/2004 EN
EUROCADRES Flash 30 TA_SYNT TA_SODI TA_TIME TA_WORK TA_RESE TA_ENLA TA_EURO TA_MOBI TA_EQUA TA_DAWO DT_NEWS DT_AGRE INT_GENE INT_SOPA Y_2004 Syntespapper, Social dialog, Arbetstid, Arbetsvillkor, Forskning, Utvidgning, Europa, Mobilitet och MOBILNET, Jämställdhet och FEMANET, Data och ordlista Nyhetsbrev, Överenkommelser/avtal Generell användning, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 01/07/2004 EN DE FR
EUROCADRES CEC : Working time directive TA_TIME TA_WORK DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_LIAI INT_COMM INT_SOPA INT_PARL Y_2004 Arbetstid, Arbetsvillkor Press, Positionspapper Generell användning, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC, Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europaparlamentet 23/06/2004 EN FR
Bologna process: ETUC to Mr. Clemet TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_ETUC INT_SOPA INT_EUPR INT_COUN Y_2004 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Positionspapper EFS, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europeiska Unionens ordförandeskap, Europeiska rådet och EU råd 20/06/2004 EN
Bologna process: ETUC to Mr. Van der Hoeven TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_ETUC INT_SOPA INT_EUPR INT_COUN Y_2004 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Positionspapper EFS, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europeiska Unionens ordförandeskap, Europeiska rådet och EU råd 20/06/2004 EN
Definition of P&MS TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2004 Data och ordlista Arbetsdokument Generell användning 08/06/2004 EN FR
P&MS and national action plans for employment TA_EMPL DT_WOPA INT_GENE Y_2004 Sysselsättning Arbetsdokument Generell användning 01/06/2004 EN
EUROCADRES reply to the consultation on European works councils TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2004 Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 26/05/2004 EN
Recognition of professional qualifications TA_EDUT TA_RECO DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_SOPA INT_COMM INT_PARL Y_2004 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Press, Positionspapper Generell användning, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet 12/05/2004 EN
EUROCADRES network for enginers, recent developments TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN DT_WOPA INT_GENE Y_2004 Ingenjörer, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Fackföreningsrörelse Arbetsdokument Generell användning 01/05/2004 EN
EUROCADRES proposal for European researchers TA_RESE TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL DT_POSI INT_COMM INT_GENE Y_2004 Forskning, Social dialog, Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning Positionspapper Europeiska Kommissionen, Generell användning 01/05/2004 EN FR
Messages related to the working time directive send by EUROCADRES national members to the European Commission TA_TIME TA_SODI DT_WOPA INT_GENE Y_2004 Arbetstid, Social dialog Arbetsdokument Generell användning 01/05/2004 EN
Meeting: EUROCADRES and the Irish presidency of the EU TA_EMPL TA_MANA TA_TIME TA_RECO DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_2004 Sysselsättning, Europeisk ledning, Arbetstid, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Press Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap 08/04/2004 EN FR
EUROCADRES letter on the communication concerning the working time directive TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_POSI INT_COMM Y_2004 Arbetstid, Social dialog, Arbetsvillkor Positionspapper Europeiska Kommissionen 26/03/2004 EN FR
M. Rousselot: Sommet social tripartite 2004 TA_EMPL TA_ENLA TA_RECO TA_RESE TA_EQUA DT_SPEE INT_GENE INT_COUN INT_LIAI INT_SOPA Y_2004 Sysselsättning, Utvidgning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Forskning, Jämställdhet och FEMANET Tal Generell användning, Europeiska rådet och EU råd, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 25/03/2004 FR
EUROCADRES proposal for the article 17.1 of the working time directive TA_TIME TA_SODI DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_COUN Y_2004 Arbetstid, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU råd 22/03/2004 EN FR
EUROCADRES network for researchers, recent developments TA_RESE TA_MOBI DT_WOPA INT_GENE Y_2004 Forskning, Mobilitet och MOBILNET Arbetsdokument Generell användning 01/03/2004 EN
EUROCADRES Memorandum to the Irish Presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_SODI TA_SYNT TA_TIME DT_MEMO INT_EUPR Y_2004 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Jämställdhet och FEMANET, Social dialog, Syntespapper, Arbetstid PM Europeiska Unionens ordförandeskap 01/03/2004 EN
EUROCADRES comments on the communication concerning the working time directive TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_POSI INT_COMM Y_2004 Arbetstid, Social dialog, Arbetsvillkor Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/03/2004 EN FR
EUROCADRES Flash 29 TA_SYNT TA_TRUN TA_MANA TA_TIME TA_DAWO DT_NEWS DT_HIST INT_GENE Y_2004 Syntespapper, Fackföreningsrörelse, Europeisk ledning, Arbetstid, Data och ordlista Nyhetsbrev, Historik Generell användning 01/03/2004 EN DE FR
EUROCADRES seminar on P&MS employment in Europe (Runö, Sweden) TA_EMPL TA_TRUN DT_WOPA INT_GENE Y_2004 Sysselsättning, Fackföreningsrörelse Arbetsdokument Generell användning 24/02/2004 EN
Management européen responsable (Michel Rousselot) TA_MANA DT_PRES DT_POSI INT_GENE Y_2004 Europeisk ledning Press, Positionspapper Generell användning 17/02/2004 FR
Working time directive TA_TIME DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_COMM INT_PARL INT_COUN Y_2004 Arbetstid Press, Positionspapper Generell användning, Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU råd 09/01/2004 EN FR
Evaluation of the implementation of the EUROCADRES - CEC protocol TA_SODI DT_AGRE INT_SOPA INT_LIAI Y_2004 Social dialog Överenkommelser/avtal Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC 07/01/2004 EN FR
Report Conference 2003 "Responsible European management" TA_SODI TA_TRUN TA_MANA DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_2003 Social dialog, Fackföreningsrörelse, Europeisk ledning Böcker, Symposier & konferenser Generell användning 30/12/2003 EN DE FR
M. Rousselot: acords européens, colloque Europe et société, Paris TA_SODI DT_SPEE DT_AGRE INT_GENE Y_2003 Social dialog Tal, Överenkommelser/avtal Generell användning 02/12/2003 FR
EUROCADRES Memorandum (summary) to the Irish Presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_SODI TA_SYNT TA_TIME DT_MEMO INT_EUPR Y_2003 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Jämställdhet och FEMANET, Social dialog, Syntespapper, Arbetstid PM Europeiska Unionens ordförandeskap 01/12/2003 EN
M. Rousselot: la seconde décennie TA_SYNT DT_PRES DT_HIST INT_GENE Y_2003 Syntespapper Press, Historik Generell användning 01/12/2003 FR
O. Quintin (Commission européenne) conférence EUROCADRES 2003 "management européen responsable" TA_SODI TA_MANA DT_SPEE DT_SYMP INT_GENE INT_COMM Y_2003 Social dialog, Europeisk ledning Tal, Symposier & konferenser Generell användning, Europeiska Kommissionen 25/11/2003 FR
Activity report EUROCADRES 2003 TA_EDUT TA_EMPL TA_ENGI TA_EQUA TA_EURO TA_FAMI TA_INNO TA_MANA TA_MOBI TA_PENS TA_PUBL TA_RECO TA_SODI TA_ESPO TA_SPRO TA_SYNT TA_TIME TA_TRUN TA_WORK DT_GARE INT_GENE Y_2003 Utbildning och yrkesutbildning, Sysselsättning, Ingenjörer, Jämställdhet och FEMANET, Europa, Balans arbete fritid, Innovation, Europeisk ledning, Mobilitet och MOBILNET, Pensioner, Offentlig service, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Social dialog, Ekonomisk och social politik, Socialt skydd, Syntespapper, Arbetstid, Fackföreningsrörelse, Arbetsvillkor Generalförsamlingsrapporter Generell användning 24/11/2003 EN DE FR
Manifesto responsible European management TA_MANA TA_TRUN TA_SODI DT_POSI DT_SYMP INT_COMM INT_GENE INT_SOPA Y_2003 Europeisk ledning, Fackföreningsrörelse, Social dialog Positionspapper, Symposier & konferenser Europeiska Kommissionen, Generell användning, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 24/11/2003 EN FR
EUROCADRES 10 years, 10 founding steps TA_SYNT TA_SODI TA_TRUN DT_HIST DT_BOOK INT_GENE Y_2003 Syntespapper, Social dialog, Fackföreningsrörelse Historik, Böcker Generell användning 24/11/2003 EN FR
invitation EUROCADRES 10 years TA_SYNT TA_SODI TA_TRUN DT_HIST INT_GENE Y_2003 Syntespapper, Social dialog, Fackföreningsrörelse Historik Generell användning 24/11/2003 EN FR
Message from President Prodi to EUROCADRES TA_SYNT TA_SODI TA_TRUN DT_HIST DT_SPEE INT_GENE INT_COMM Y_2003 Syntespapper, Social dialog, Fackföreningsrörelse Historik, Tal Generell användning, Europeiska Kommissionen 24/11/2003 EN FR
Results EUROCADRES surveys on working time TA_TIME TA_DAWO DT_PRES DT_POSI INT_GENE Y_2003 Arbetstid, Data och ordlista Press, Positionspapper Generell användning 24/11/2003 EN FR
Agenda Conference "Responsible European management" 2003 TA_MANA DT_SYMP INT_GENE Y_2003 Europeisk ledning Symposier & konferenser Generell användning 24/11/2003 EN DE FR
10ème anniversaire d'EUROCADRES: liste des intervenants + Conclusions M. Rousselot TA_SYNT DT_SPEE INT_GENE INT_SOPA INT_PARL INT_COMM Y_2003 Syntespapper Tal Generell användning, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europaparlamentet, Europeiska Kommissionen 23/11/2003 FR
Introduction / Presentation EUROCADRES TA_SYNT TA_SODI TA_TRUN DT_LEAF INT_GENE Y_2003 Syntespapper, Social dialog, Fackföreningsrörelse Broschyrer Generell användning 15/11/2003 SE BG CZ DE DK EE EL EN ES FI FR HU IT LV NL NO PL RO
Recognition of qualifications, recognition of experience TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT DT_LEAF INT_GENE Y_2003 Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning Broschyrer Generell användning 15/11/2003 EN FR IT
EUROCADRES' reply to the second stage consultation on portability of supplementary pensions rights TA_PENS TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2003 Pensioner, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 10/11/2003 EN
Innovate Change (T. Vandenbrande, G. van Gyes) TA_SODI TA_TRUN TA_CHAN TA_ANAR TA_INNO DT_BOOK DT_OREP INT_GENE Y_2003 Social dialog, Fackföreningsrörelse, Industriell omvandling, Innovation Böcker, Övriga rapporter Generell användning 03/11/2003 EN DE
Results of EUROCADRES surveys on working time of P&MS TA_TIME TA_SODI TA_WORK TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2003 Arbetstid, Social dialog, Arbetsvillkor, Data och ordlista Arbetsdokument Generell användning 01/11/2003 EN FR
EUROCADRES Flash 28 TA_SYNT TA_TRUN TA_EMPL TA_MOBI TA_SODI TA_PUBL TA_EDUT TA_WORK TA_DAWO DT_NEWS DT_AGRE INT_GENE INT_ETUC INT_SOPA Y_2003 Syntespapper, Fackföreningsrörelse, Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog, Offentlig service, Utbildning och yrkesutbildning, Arbetsvillkor, Data och ordlista Nyhetsbrev, Överenkommelser/avtal Generell användning, EFS, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 01/11/2003 EN DE FR
P&MS and employment TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO DT_WOPA INT_GENE Y_2003 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Arbetsdokument Generell användning 01/09/2003 EN
EUROCADRES proposals to the employment task force TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO DT_POSI INT_GENE INT_COMM Y_2003 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Positionspapper Generell användning, Europeiska Kommissionen 01/09/2003 EN
Meeting of the pensions forum TA_PENS TA_SODI DT_WOPA INT_COMM INT_GENE Y_2003 Pensioner, Social dialog Arbetsdokument Europeiska Kommissionen, Generell användning 01/09/2003 EN
EUROCADRES comments on the European Commission green paper on services of general interests TA_PUBL TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2003 Offentlig service, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/09/2003 EN FR
P&MS in Europe 2002 TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2003 Data och ordlista Arbetsdokument Generell användning 15/07/2003 EN
Recognition of qualifications: to Mrs Harney (EU Presidency) TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_EUPR INT_COUN Y_2003 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Positionspapper Europeiska Unionens ordförandeskap, Europeiska rådet och EU råd 03/07/2003 EN
M. Rousselot: Management européen responsable, colloque CEPL, Luxembourg TA_MANA TA_SODI DT_SPEE INT_GENE Y_2003 Europeisk ledning, Social dialog Tal Generell användning 03/07/2003 FR
M. Rousselot: Congrès de la CES 2003 Prague TA_EDUT TA_RECO TA_ENLA TA_PUBL TA_MANA TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_2003 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utvidgning, Offentlig service, Europeisk ledning, Fackföreningsrörelse Tal Generell användning, EFS 27/05/2003 FR
M. Rousselot: AKAVA Congress, Helsinki, 2003 TA_SYNT TA_MANA TA_EMPL TA_RESE TA_MOBI TA_EDUT TA_RECO TA_EQUA TA_SODI DT_SPEE INT_GENE Y_2003 Syntespapper, Europeisk ledning, Sysselsättning, Forskning, Mobilitet och MOBILNET, Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Jämställdhet och FEMANET, Social dialog Tal Generell användning 20/05/2003 EN
Meeting: EUROCADRES and the Greek presidency of the EU TA_MOBI TA_EMPL TA_RECO DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_2003 Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Press Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap 12/05/2003 EN FR
EUROCADRES' comments on the Role of universities TA_EDUT TA_RECO DT_POSI INT_COMM Y_2003 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/05/2003 EN
Mémorandum d'EUROCADRES à la Présidence grecque de l'UE TA_INNO TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_EURO TA_SODI TA_SYNT TA_ENLA DT_MEMO INT_EUPR Y_2003 Innovation, Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Jämställdhet och FEMANET, Europa, Social dialog, Syntespapper, Utvidgning PM Europeiska Unionens ordförandeskap 01/05/2003 FR
EUROCADRES Flash 27 TA_SYNT TA_MOBI TA_RECO TA_RESE TA_INNO TA_ENLA TA_EMPL TA_DAWO DT_NEWS INT_GENE Y_2003 Syntespapper, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Forskning, Innovation, Utvidgning, Sysselsättning, Data och ordlista Nyhetsbrev Generell användning 01/05/2003 EN DE FR HU PL
Sending EUROCADRES CEPLIS proposals TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA INT_COMM INT_SOPA INT_PARL Y_2003 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Arbetsdokument Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europaparlamentet 17/04/2003 EN FR
Common proposal EUROCADRES - CEPLIS on recognition qualifications of regulated professions TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA INT_COMM INT_SOPA INT_PARL Y_2003 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Arbetsdokument Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europaparlamentet 16/04/2003 EN FR
Presentation, Leuven Seminar, M. Rousselot TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN TA_EDUT DT_SPEE INT_GENE Y_2003 Ingenjörer, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Fackföreningsrörelse, Utbildning och yrkesutbildning Tal Generell användning 11/04/2003 EN
Skills and mobility in acceding and applicant countries TA_MOBI TA_ENLA DT_PRES DT_POSI INT_GENE Y_2003 Mobilitet och MOBILNET, Utvidgning Press, Positionspapper Generell användning 22/03/2003 EN FR
Poster EUROCADRES TA_SYNT TA_SODI DT_POST INT_GENE INT_SOPA Y_2003 Syntespapper, Social dialog Affischer Generell användning, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 14/03/2003 EN DE FR
Background report "skills, mobility, enlargement" for the EUROCADRES seminar (Yuliya Simeonova) TA_EDUT TA_ENLA TA_MOBI TA_RECO TA_TRUN TA_EMPL TA_SODI TA_DAWO DT_OREP INT_GENE Y_2003 Utbildning och yrkesutbildning, Utvidgning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Fackföreningsrörelse, Sysselsättning, Social dialog, Data och ordlista Övriga rapporter Generell användning 13/03/2003 EN
Lettre d'EUROCADRES à la Commission européenne sur la stratégie européenne pour l'emploi TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO DT_POSI INT_GENE INT_COMM Y_2003 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Positionspapper Generell användning, Europeiska Kommissionen 04/03/2003 FR
Réponse d'EUROCADRES à la consultation de la Commission européenne sur le charte EURES TA_MOBI DT_POSI INT_COMM Y_2003 Mobilitet och MOBILNET Positionspapper Europeiska Kommissionen 25/02/2003 FR
EUROCADRES organigramme TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2003 Data och ordlista Arbetsdokument Generell användning 23/02/2003 EN
P&MS in 23 languages TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2003 Data och ordlista Arbetsdokument Generell användning 23/02/2003 EN FR
EUROCADRES logo in various languages TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2003 Data och ordlista Arbetsdokument Generell användning 23/02/2003 EN FR
EUROCADRES reply to the consultation on stress TA_WORK TA_SODI DT_POSI DT_AGRE INT_COMM Y_2003 Arbetsvillkor, Social dialog Positionspapper, Överenkommelser/avtal Europeiska Kommissionen 06/02/2003 EN
EUROCADRES' comments on Education, training and youth programmes TA_EDUT DT_POSI INT_COMM Y_2003 Utbildning och yrkesutbildning Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/02/2003 EN FR
EUROCADRES contribution to the consultation on protection of personal data (2nd stage) TA_WORK TA_SODI TA_INSO TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_2003 Arbetsvillkor, Social dialog, Informationssamhället Positionspapper Europeiska Kommissionen 21/01/2003 EN
Minutes of meeting of European professional organisations TA_MOBI TA_RECO DT_MINU INT_GENE Y_2003 Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Protokoll Generell användning 16/01/2003 EN
Rapport d'EUROCADRES pour le Congrès de la CES TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_EURO TA_SODI TA_SYNT TA_TIME TA_FAMI TA_PENS TA_ENLA TA_MANA TA_TRUN DT_MEMO INT_ETUC Y_2003 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Jämställdhet och FEMANET, Europa, Social dialog, Syntespapper, Arbetstid, Balans arbete fritid, Pensioner, Utvidgning, Europeisk ledning, Fackföreningsrörelse PM EFS 15/01/2003 FR
EUROCADRES Flash 26 TA_SYNT TA_RECO TA_EDUT TA_PENS TA_WORK TA_ENGI TA_MANA TA_DAWO DT_NEWS INT_GENE INT_COUN Y_2003 Syntespapper, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Pensioner, Arbetsvillkor, Ingenjörer, Europeisk ledning, Data och ordlista Nyhetsbrev Generell användning, Europeiska rådet och EU råd 01/01/2003 EN DE FR
Report Symposium 2002 "Responsible European management" TA_SODI TA_TRUN TA_MANA DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_2002 Social dialog, Fackföreningsrörelse, Europeisk ledning Böcker, Symposier & konferenser Generell användning 30/12/2002 EN DE FR
Common proposal EUROCADRES - CEPLIS on recognition qualifications of regulated professions TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA INT_COMM INT_SOPA INT_PARL Y_2002 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Arbetsdokument Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europaparlamentet 18/12/2002 EN FR
Activity report EUROCADRES 2002 TA_EDUT TA_EMPL TA_ENGI TA_EQUA TA_EURO TA_FAMI TA_INNO TA_MANA TA_MOBI TA_PENS TA_PUBL TA_RECO TA_SODI TA_ESPO TA_SPRO TA_SYNT TA_TIME TA_TRUN TA_WORK DT_GARE INT_GENE Y_2002 Utbildning och yrkesutbildning, Sysselsättning, Ingenjörer, Jämställdhet och FEMANET, Europa, Balans arbete fritid, Innovation, Europeisk ledning, Mobilitet och MOBILNET, Pensioner, Offentlig service, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Social dialog, Ekonomisk och social politik, Socialt skydd, Syntespapper, Arbetstid, Fackföreningsrörelse, Arbetsvillkor Generalförsamlingsrapporter Generell användning 04/12/2002 EN FR
M. Rousselot: ouverture symposium 2002 "management européen responsable" TA_MANA DT_SPEE DT_SYMP INT_GENE Y_2002 Europeisk ledning Tal, Symposier & konferenser Generell användning 04/12/2002 FR
Agenda Symposium "Responsible European management" 2002 TA_MANA DT_SYMP INT_GENE Y_2002 Europeisk ledning Symposier & konferenser Generell användning 04/12/2002 EN DE FR
Preparatory report symposium "Responsible European management" 2002 (M. Janssens) TA_MANA DT_SYMP INT_GENE Y_2002 Europeisk ledning Symposier & konferenser Generell användning 01/12/2002 EN
Programmme de travail des partenairessociaux TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL TA_ENLA DT_AGRE INT_SOPA INT_LIAI INT_ETUC Y_2002 Social dialog, Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning, Utvidgning Överenkommelser/avtal Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC, EFS 28/11/2002 FR
M. Rousselot: sommet du dialogue social TA_SODI TA_EQUA TA_CHAN TA_ANAR TA_MOBI DT_SPEE INT_GENE INT_COMM INT_SOPA INT_LIAI Y_2002 Social dialog, Jämställdhet och FEMANET, Industriell omvandling, Mobilitet och MOBILNET Tal Generell användning, Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC 27/11/2002 FR
Minutes EUROCADRES engineers working group TA_ENGI TA_RECO TA_TRUN DT_MINU INT_GENE Y_2002 Ingenjörer, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Fackföreningsrörelse Protokoll Generell användning 21/11/2002 EN
Lettre d'EUROCADRES à la Commission européenne: Education, formation, reconnaissance des qualifications TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2002 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 06/11/2002 FR
Recognition of professionnal qualifications for regulated professions TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_SOPA Y_2002 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 01/11/2002 EN FR
Reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_SOPA Y_2002 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 01/11/2002 FR
Meeting: EUROCADRES and the Danish presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT DT_PRES INT_GENE INT_EUPR INT_SOPA Y_2002 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning Press Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 25/10/2002 EN FR
EUROCADRES' contribution to the future of Europe TA_EURO TA_SODI TA_MOBI TA_RECO TA_EQUA TA_SYNT DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_COUN INT_SOPA Y_2002 Europa, Social dialog, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Jämställdhet och FEMANET, Syntespapper Positionspapper Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU råd, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 01/10/2002 EN FR
Audition Parlement européen projet directive professions réglementées, EUROCADRES: Michel Roussselot TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_SPEE DT_POSI INT_PARL INT_SOPA Y_2002 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Tal, Positionspapper Europaparlamentet, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 01/10/2002 FR
EUROCADRES MOBILNET TA_MOBI TA_TRUN DT_LEAF INT_GENE Y_2002 Mobilitet och MOBILNET, Fackföreningsrörelse Broschyrer Generell användning 01/10/2002 EN DE FR
Summary EUROCADRES gudelines on education, training and recognition of qualifications TA_EDUT TA_RECO DT_POSI INT_GENE INT_COMM INT_PARL Y_2002 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Positionspapper Generell användning, Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet 01/09/2002 EN FR
EUROCADRES Memorandum to the Danish Presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EQUA TA_EURO TA_SODI TA_SYNT TA_TIME TA_FAMI TA_PENS DT_MEMO INT_EUPR Y_2002 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Jämställdhet och FEMANET, Europa, Social dialog, Syntespapper, Arbetstid, Balans arbete fritid, Pensioner PM Europeiska Unionens ordförandeskap 01/09/2002 EN
Poster EUROCADRES (Meo Carbone) TA_SYNT DT_POST INT_GENE Y_2002 Syntespapper Affischer Generell användning 02/08/2002 EN DE FR
Agreement: telework TA_WORK TA_INSO TA_ANAR TA_SODI DT_AGRE INT_SOPA INT_LIAI Y_2002 Arbetsvillkor, Informationssamhället, Social dialog Överenkommelser/avtal Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC 16/07/2002 EN FR
EUROCADRES' reply to theconsultation on portability of supplementary pensions rights TA_PENS TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2002 Pensioner, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/07/2002 EN
EUROCADRES Flash 25 TA_SYNT TA_EURO TA_WORK TA_RECO TA_CHAN TA_ANAR TA_EQUA TA_DAWO DT_NEWS DT_AGRE INT_GENE INT_EUPR INT_SOPA Y_2002 Syntespapper, Europa, Arbetsvillkor, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Industriell omvandling, Jämställdhet och FEMANET, Data och ordlista Nyhetsbrev, Överenkommelser/avtal Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 01/07/2002 EN DE FR
Liste des partenaires sociaux européens TA_SODI TA_ESPO DT_OREP INT_COMM INT_SOPA Y_2002 Social dialog, Ekonomisk och social politik Övriga rapporter Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 26/06/2002 FR
EUROCADRES comments on the draft directive on recignition of professional qualifications TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA INT_COMM Y_2002 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Arbetsdokument Europeiska Kommissionen 01/06/2002 EN FR IT
Closing the gender gap in management TA_SODI TA_TRUN TA_EQUA TA_FAMI TA_MANA DT_BOOK INT_GENE Y_2002 Social dialog, Fackföreningsrörelse, Jämställdhet och FEMANET, Balans arbete fritid, Europeisk ledning Böcker Generell användning 01/06/2002 EN DE FR
Meeting: EUROCADRES and the Spanish presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_2002 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Press Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap 16/05/2002 EN FR
European Commision action plan for mobility TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_PENS TA_SODI DT_WOPA INT_GENE INT_SOPA INT_COMM Y_2002 Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Pensioner, Social dialog Arbetsdokument Generell användning, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europeiska Kommissionen 01/05/2002 EN
Mémorandum d'EUROCADRES à la Présidence espagnole de l'UE TA_INNO TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EQUA TA_EURO TA_ENLA TA_SODI TA_SYNT TA_TIME DT_MEMO INT_EUPR Y_2002 Innovation, Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Jämställdhet och FEMANET, Europa, Utvidgning, Social dialog, Syntespapper, Arbetstid PM Europeiska Unionens ordförandeskap 01/05/2002 FR
Meeting of the pensions forum TA_PENS TA_SODI DT_WOPA INT_COMM INT_GENE Y_2002 Pensioner, Social dialog Arbetsdokument Europeiska Kommissionen, Generell användning 17/04/2002 EN
EUROCADRES CEC opinion for the Barcelona summit TA_MOBI TA_EDUT TA_RECO DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_LIAI Y_2002 Mobilitet och MOBILNET, Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Press, Positionspapper Generell användning, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC 11/03/2002 EN FR
EUROCADRES' answer to consultation on corprorate restructuring TA_CHAN TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_2002 Industriell omvandling Positionspapper Europeiska Kommissionen 05/03/2002 EN
EUROCADRES' reply to the consultation on corporate restructuring TA_CHAN TA_ANAR TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2002 Industriell omvandling, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/03/2002 EN
EUROCADRES Flash 24 TA_SYNT TA_MOBI TA_EURO TA_EDUT TA_MANA TA_ENGI TA_PENS DT_NEWS DT_AGRE INT_GENE INT_COMM INT_SOPA Y_2002 Syntespapper, Mobilitet och MOBILNET, Europa, Utbildning och yrkesutbildning, Europeisk ledning, Ingenjörer, Pensioner Nyhetsbrev, Överenkommelser/avtal Generell användning, Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 01/03/2002 EN DE FR
Framework of actions: lifelong development of competences and qualifications TA_SODI TA_EDUT TA_RECO DT_AGRE INT_SOPA INT_LIAI Y_2002 Social dialog, Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Överenkommelser/avtal Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC 28/02/2002 EN FR
CEDEFOP reaction to EUROCADRES press release TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA INT_COMM INT_SOPA Y_2002 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Arbetsdokument Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 19/02/2002 EN
A European platform for recognition of qualifications TA_MOBI TA_RECO DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_COMM Y_2002 Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Press, Positionspapper Generell användning, Europeiska Kommissionen 14/02/2002 EN FR
Comparison between the high level task force report and the Commission's action plan for mobility TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_PENS TA_SODI DT_WOPA INT_GENE INT_SOPA INT_COMM Y_2002 Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Pensioner, Social dialog Arbetsdokument Generell användning, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europeiska Kommissionen 01/02/2002 EN
Qualifications en Europe TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA INT_GENE Y_2002 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Arbetsdokument Generell användning 18/01/2002 FR
EUROCADRES calls the Commission for an integrated response on skills and mobility TA_MOBI TA_EDUT TA_RECO DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_COMM Y_2002 Mobilitet och MOBILNET, Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Press, Positionspapper Generell användning, Europeiska Kommissionen 10/01/2002 EN FR
Lettre de la Présidence belge de l'UE à la Commission européenne sur les cadres et la directive temps de travail TA_TIME TA_SODI DT_OREP DT_POSI INT_EUPR INT_COMM Y_2002 Arbetstid, Social dialog Övriga rapporter, Positionspapper Europeiska Unionens ordförandeskap, Europeiska Kommissionen 07/01/2002 FR
Message d'EUROCADRES au groupe de haut niveau sur les relations industrielles TA_CHAN TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_2001 Industriell omvandling Positionspapper Europeiska Kommissionen 14/12/2001 FR
Hearing, EUROCADRES, House of Lords, London, M. Rousselot (Free movement of people) TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_PENS DT_SPEE DT_MINU INT_GENE Y_2001 Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Pensioner Tal, Protokoll Generell användning 05/12/2001 EN
M. Rousselot: Evidence to House of Lords, London TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_PENS DT_SPEE INT_GENE Y_2001 Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Pensioner Tal Generell användning 01/11/2001 EN
EUROCADRES' contribution to the EC consultation on Financial participation of employees TA_FIPA TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_2001 Arbetstagares finansiella deltagande Positionspapper Europeiska Kommissionen 29/10/2001 EN
EUROCADRES' contibution to the consultation on financial participation of employees TA_FIPA TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_2001 Arbetstagares finansiella deltagande Positionspapper Europeiska Kommissionen 29/10/2001 EN
EUROCADRES contribution to the consultation on protection of personal data TA_WORK TA_INSO TA_ANAR TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2001 Arbetsvillkor, Informationssamhället, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 15/10/2001 EN
EUROCADRES Flash 23 TA_SYNT TA_RECO TA_MOBI TA_ENGI TA_EMPL DT_NEWS INT_GENE INT_EUPR Y_2001 Syntespapper, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Ingenjörer, Sysselsättning Nyhetsbrev Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap 01/10/2001 EN DE FR
EUROCADRES rencontre laPrésidence belge de l'UE TA_RECO DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_2001 Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Press Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap 11/09/2001 EN FR
EUROCADRES comments on professional recognition TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2001 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/09/2001 EN
Mémorandum d'EUROCADRES à la Présidence belge de l'UE TA_INNO TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EQUA TA_EURO TA_ENLA TA_SODI TA_SYNT DT_MEMO INT_EUPR Y_2001 Innovation, Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Jämställdhet och FEMANET, Europa, Utvidgning, Social dialog, Syntespapper PM Europeiska Unionens ordförandeskap 01/09/2001 FR
EUROCADRES reply to the consultation on self-employed people (2nd stage) TA_WORK TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2001 Arbetsvillkor, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/09/2001 EN FR
EUROCADRES Congress 2001: FEMANET the way forward TA_SODI TA_EQUA TA_FAMI DT_COCO INT_GENE Y_2001 Social dialog, Jämställdhet och FEMANET, Balans arbete fritid Kongresslutsatser Generell användning 08/06/2001 EN FR
EUROCADRES Congress 2001:conclusions TA_ENLA TA_EURO TA_EMPL TA_MANA TA_EDUT TA_MOBI TA_EQUA TA_WORK TA_TIME TA_RECO TA_TRUN TA_SODI TA_SYNT DT_COCO INT_GENE Y_2001 Utvidgning, Europa, Sysselsättning, Europeisk ledning, Utbildning och yrkesutbildning, Mobilitet och MOBILNET, Jämställdhet och FEMANET, Arbetsvillkor, Arbetstid, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Fackföreningsrörelse, Social dialog, Syntespapper Kongresslutsatser Generell användning 08/06/2001 EN DE FR
Congrès d'EUROCADRES 2001 TA_SYNT TA_EMPL TA_MOBI TA_EDUT TA_RECO TA_MANA TA_EQUA DT_PRES DT_COCO INT_GENE Y_2001 Syntespapper, Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Europeisk ledning, Jämställdhet och FEMANET Press, Kongresslutsatser Generell användning 08/06/2001 EN FR
L. Volozinskis (UEAPME): Congrès d'EUROCADRES 2001 TA_EMPL TA_FLEX TA_ANAR TA_EDUT TA_SODI DT_SPEE INT_GENE INT_SOPA Y_2001 Sysselsättning, Flexicurity, Utbildning och yrkesutbildning, Social dialog Tal Generell användning, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 08/06/2001 FR
M. Rousselot: congrès d'EUROCADRES 2001 TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE Y_2001 Fackföreningsrörelse Tal Generell användning 08/06/2001 FR
EUROCADRES' Team 2001-2005 TA_TRUN DT_TEAM INT_GENE INT_SOPA Y_2001 Fackföreningsrörelse Team Generell användning, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 08/06/2001 EN FR
European Professional and Managerial Staff for economic and social innovation for progress in Europe TA_EURO TA_EMPL TA_TRUN TA_DAWO TA_MOBI TA_RECO TA_PENS TA_EQUA TA_SODI TA_WORK TA_TIME TA_SYNT DT_CORE INT_GENE Y_2001 Europa, Sysselsättning, Fackföreningsrörelse, Data och ordlista, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Pensioner, Jämställdhet och FEMANET, Social dialog, Arbetsvillkor, Arbetstid, Syntespapper Kongressrapporter Generell användning 07/06/2001 EN DE FR
A. Diamantopoulou (European Commission): EUROCADRES Congress 2001 TA_WORK TA_SODI TA_ESPO TA_MOBI TA_MANA TA_EQUA DT_SPEE INT_GENE INT_COMM Y_2001 Arbetsvillkor, Social dialog, Ekonomisk och social politik, Mobilitet och MOBILNET, Europeisk ledning, Jämställdhet och FEMANET Tal Generell användning, Europeiska Kommissionen 07/06/2001 EN
E. Gabaglio: congrès d'EUROCADRES 2001 TA_EMPL TA_EDUT TA_MOBI TA_MANA TA_EQUA TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_2001 Sysselsättning, Utbildning och yrkesutbildning, Mobilitet och MOBILNET, Europeisk ledning, Jämställdhet och FEMANET, Fackföreningsrörelse Tal Generell användning, EFS 07/06/2001 FR
Agenda Congrès 2001 TA_TRUN TA_SYNT DT_WOPA INT_GENE Y_2001 Fackföreningsrörelse, Syntespapper Arbetsdokument Generell användning 07/06/2001 FR
M. Rousselot, Congrès d'EUROCADRES 2001: ouverture TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE Y_2001 Fackföreningsrörelse Tal Generell användning 07/06/2001 FR
Rapport au Comité exécutif de la CES sur le Congrès d'EUROCADRES TA_SYNT TA_TRUN DT_MEMO INT_ETUC Y_2001 Syntespapper, Fackföreningsrörelse PM EFS 01/06/2001 FR
Congrès d'EUROCADRES 2001 TA_SYNT DT_PRES INT_GENE Y_2001 Syntespapper Press Generell användning 29/05/2001 EN FR
EUROCADRES reply to the consultation on employment relations (2nd Stage) TA_WORK TA_MANA TA_SODI TA_EDUT DT_POSI INT_COMM Y_2001 Arbetsvillkor, Europeisk ledning, Social dialog, Utbildning och yrkesutbildning Positionspapper Europeiska Kommissionen 24/05/2001 EN
M. Rousselot: congrès APQ - CISL (Florence) TA_TRUN TA_EURO TA_EMPL TA_EDUT TA_MOBI TA_EQUA TA_WORK TA_MANA DT_SPEE INT_GENE Y_2001 Fackföreningsrörelse, Europa, Sysselsättning, Utbildning och yrkesutbildning, Mobilitet och MOBILNET, Jämställdhet och FEMANET, Arbetsvillkor, Europeisk ledning Tal Generell användning 22/05/2001 FR
Report Symposium 2000 "Mergers, takeovers, privatisations" TA_CHAN TA_ANAR TA_SODI DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_2001 Industriell omvandling, Social dialog Böcker, Symposier & konferenser Generell användning 01/05/2001 EN DE FR
EUROCADRES Memorandum to the Swedish Presidency of the EU TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_SYNT TA_ENLA DT_MEMO INT_EUPR Y_2001 Social dialog, Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Jämställdhet och FEMANET, Syntespapper, Utvidgning PM Europeiska Unionens ordförandeskap 01/03/2001 EN
EUROCADRES Flash 22 TA_SYNT TA_INNO TA_ESPO TA_EMPL TA_MOBI TA_WORK TA_INSO TA_ANAR TA_CHAN TA_ANAR TA_EDUT TA_DAWO DT_NEWS DT_AGRE INT_GENE INT_SOPA INT_COUN Y_2001 Syntespapper, Innovation, Ekonomisk och social politik, Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Arbetsvillkor, Informationssamhället, Industriell omvandling, Utbildning och yrkesutbildning, Data och ordlista Nyhetsbrev, Överenkommelser/avtal Generell användning, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europeiska rådet och EU råd 01/03/2001 EN DE FR
Les cadres européens rencontrent la commissaire Diamantopoulou TA_EDUT TA_RECO TA_RESE TA_EQUA TA_SODI DT_PRES INT_GENE INT_COMM INT_LIAI INT_SOPA Y_2001 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Forskning, Jämställdhet och FEMANET, Social dialog Press Generell användning, Europeiska Kommissionen, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 22/02/2001 FR
Joint EUROCADRES CEC Memo to the European Commission (meeting with Mrs Diamantopoulou) TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL TA_PENS TA_RECO TA_EDUT TA_SPRO TA_EQUA TA_SYNT TA_ENLA DT_MEMO INT_COMM INT_LIAI INT_SOPA Y_2001 Social dialog, Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning, Pensioner, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Socialt skydd, Jämställdhet och FEMANET, Syntespapper, Utvidgning PM Europeiska Kommissionen, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 21/02/2001 EN
Negotiations on temporary agency work TA_WORK TA_EMPL TA_SODI DT_WOPA DT_AGRE INT_GENE INT_SOPA INT_LIAI Y_2001 Arbetsvillkor, Sysselsättning, Social dialog Arbetsdokument, Överenkommelser/avtal Generell användning, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC 15/01/2001 EN
P&MS in Europe (draft of the 1st edition 2991) TA_SODI TA_TRUN TA_DAWO DT_BOOK INT_GENE Y_2001 Social dialog, Fackföreningsrörelse, Data och ordlista Böcker Generell användning 06/01/2001 EN DE FR
EUROCADRES' information note on Negotiation on temprary agency work TA_TEMP TA_ANAR DT_WOPA INT_SOPA Y_2001 Arbete vid bemanningsföretag Arbetsdokument Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 01/01/2001 EN
CSR and European management, EUROCADRES' contribution to the European Commission green paper TA_MANA TA_TRUN TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2001 Europeisk ledning, Fackföreningsrörelse, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/01/2001 EN FR
Everywhere in Europe TA_MOBI TA_MANA TA_TRUN DT_LEAF INT_GENE Y_2001 Mobilitet och MOBILNET, Europeisk ledning, Fackföreningsrörelse Broschyrer Generell användning 01/01/2001 EN DE ES FR IT
Conclusions symposium "Mergers, takeovers, privatisations" 2000 TA_CHAN TA_ANAR DT_SYMP INT_GENE Y_2000 Industriell omvandling Symposier & konferenser Generell användning 21/11/2000 EN DE FR
M. Rousselot: Symposium 2000 "fusions , restructurations, privatisations" TA_SODI TA_MANA TA_TRUN TA_CHAN TA_ANAR DT_SPEE DT_SYMP INT_GENE Y_2000 Social dialog, Europeisk ledning, Fackföreningsrörelse, Industriell omvandling Tal, Symposier & konferenser Generell användning 20/11/2000 FR
M.H.André (CES)AG EUROCADRES 2000 TA_RECO TA_SODI TA_EMPL TA_EQUA DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_2000 Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Social dialog, Sysselsättning, Jämställdhet och FEMANET Tal Generell användning, EFS 20/11/2000 FR
Rapport préparatoire symposium "Fusions, rachats, privatisations" 2000 (T. Edwards) TA_CHAN TA_ANAR DT_SYMP INT_GENE Y_2000 Industriell omvandling Symposier & konferenser Generell användning 20/11/2000 FR
Agenda Symposium "Fusions, rachats, privatisations" 2000 TA_CHAN TA_ANAR DT_SYMP INT_GENE Y_2000 Industriell omvandling Symposier & konferenser Generell användning 20/11/2000 EN DE FR
EUROCADRES rencontre laPrésidence française de l'UE TA_EMPL TA_RECO TA_EQUA DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_2000 Sysselsättning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Jämställdhet och FEMANET Press Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap 14/11/2000 FR
Mergers: EUROCADRES symposium TA_CHAN TA_ANAR TA_EMPL DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_2000 Industriell omvandling, Sysselsättning Press, Symposier & konferenser Generell användning 13/11/2000 EN FR
Mémorandum d'EUROCADRES à la Présidence française de l'UE TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_SYNT TA_ENLA TA_INNO DT_MEMO INT_EUPR Y_2000 Social dialog, Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Jämställdhet och FEMANET, Syntespapper, Utvidgning, Innovation PM Europeiska Unionens ordförandeskap 10/11/2000 FR
EUROCADRES reply to the consultation on self-employed people TA_WORK TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2000 Arbetsvillkor, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 10/10/2000 EN FR
EUROCADRES reply to the consultation on employment relations TA_WORK TA_MANA TA_SODI TA_EDUT DT_POSI INT_COMM Y_2000 Arbetsvillkor, Europeisk ledning, Social dialog, Utbildning och yrkesutbildning Positionspapper Europeiska Kommissionen 09/10/2000 EN FR
EUROCADRES reply to the consultation on employment relations (Appendix 1: Telework) TA_WORK TA_INSO TA_ANAR TA_SODI DT_WOPA INT_COMM Y_2000 Arbetsvillkor, Informationssamhället, Social dialog Arbetsdokument Europeiska Kommissionen 09/10/2000 EN FR
EUROCADRES reply to the consultation on employment relations (Appendix 2: economically dependent workers) TA_WORK TA_SODI DT_WOPA INT_COMM Y_2000 Arbetsvillkor, Social dialog Arbetsdokument Europeiska Kommissionen 09/10/2000 EN FR
EUROCADRES Flash 21 TA_SYNT TA_CHAN TA_ANAR TA_SODI TA_EQUA TA_EMPL TA_MOBI TA_ENGI TA_FAMI TA_DAWO DT_NEWS DT_AGRE INT_GENE INT_SOPA INT_COUN Y_2000 Syntespapper, Industriell omvandling, Social dialog, Jämställdhet och FEMANET, Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Ingenjörer, Balans arbete fritid, Data och ordlista Nyhetsbrev, Överenkommelser/avtal Generell användning, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europeiska rådet och EU råd 01/10/2000 EN DE FR
Activity Report 2000 TA_EMPL TA_EDUT TA_WORK TA_RECO TA_ESPO TA_SYNT DT_GARE INT_GENE Y_2000 Sysselsättning, Utbildning och yrkesutbildning, Arbetsvillkor, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Ekonomisk och social politik, Syntespapper Generalförsamlingsrapporter Generell användning 01/09/2000 EN DE FR
Common paper CEC and EUROCADRES on lifelong training and learning TA_EDUT TA_RECO DT_POSI INT_LIAI INT_COMM INT_SOPA Y_2000 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Positionspapper Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC, Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 28/07/2000 EN
Cadres en Europe 1999 TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2000 Data och ordlista Arbetsdokument Generell användning 15/07/2000 FR
Lettre d'EUROCADRES à la Commission européenne: reconnaissance des qualifications et diplômes TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI DT_POSI INT_COMM Y_2000 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET Positionspapper Europeiska Kommissionen 11/07/2000 FR
Brian Bercusson (Netlex) legal opinion on P&MS in the working time directive TA_TIME TA_SODI DT_WOPA INT_GENE Y_2000 Arbetstid, Social dialog Arbetsdokument Generell användning 15/06/2000 EN
EUROCADRES opinion on the proposal for a recommandation on mobility of students, teachers etc TA_RECO TA_MOBI TA_YOUN TA_EDUT DT_POSI INT_COMM Y_2000 Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Unga specialister & START-PRO, Utbildning och yrkesutbildning Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/05/2000 EN
EUROCADRES contribution to the new social agenda TA_SODI TA_EMPL TA_EQUA TA_MOBI TA_WORK TA_ESPO DT_POSI INT_COMM Y_2000 Social dialog, Sysselsättning, Jämställdhet och FEMANET, Mobilitet och MOBILNET, Arbetsvillkor, Ekonomisk och social politik Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/05/2000 EN FR
EUROCADRES response to the programme on gender equality TA_EQUA TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2000 Jämställdhet och FEMANET, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 11/04/2000 EN
EUROCADRES Flash 20 TA_SYNT TA_INNO TA_RESE TA_PENS TA_TIME TA_SIMP TA_ANAR TA_EDUT TA_MOBI DT_NEWS INT_GENE INT_EUPR INT_COMM INT_COUN Y_2000 Syntespapper, Innovation, Forskning, Pensioner, Arbetstid, Förenkling, Utbildning och yrkesutbildning, Mobilitet och MOBILNET Nyhetsbrev Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap, Europeiska Kommissionen, Europeiska rådet och EU råd 01/04/2000 EN DE FR
EUROCADRES response to the report on the implementation of the working time directive TA_TIME TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_2000 Arbetstid, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 28/03/2000 EN
M. Rousselot: Comité permanent de l'emploi TA_EMPL TA_RECO TA_RESE TA_SODI DT_SPEE INT_GENE INT_COUN INT_LIAI INT_PARL Y_2000 Sysselsättning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Forskning, Social dialog Tal Generell användning, Europeiska rådet och EU råd, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC, Europaparlamentet 13/03/2000 FR
Meeting: EUROCADRES and the Portuguese presidency of the EU TA_RECO TA_EMPL TA_EDUT DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_2000 Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Sysselsättning, Utbildning och yrkesutbildning Press Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap 08/03/2000 EN FR
Conclusions of the FORHINV project (Investment in human ressources training) TA_EDUT TA_SODI DT_WOPA INT_GENE Y_2000 Utbildning och yrkesutbildning, Social dialog Arbetsdokument Generell användning 01/03/2000 EN
Final report (1) of the FORHINV project (Investment in human ressources training) TA_EDUT TA_SODI DT_BOOK INT_GENE Y_2000 Utbildning och yrkesutbildning, Social dialog Böcker Generell användning 01/03/2000 EN FR
Final report (2) of the FORHINV project (Investment in human ressources training) TA_EDUT TA_SODI DT_BOOK INT_GENE Y_2000 Utbildning och yrkesutbildning, Social dialog Böcker Generell användning 01/03/2000 EN FR
Rapport final (3) de FORHINV (investissement dans la formation des ressources humaines) TA_EDUT TA_SODI DT_BOOK INT_GENE Y_2000 Utbildning och yrkesutbildning, Social dialog Böcker Generell användning 01/03/2000 FR
Introduction to the EUROCADRES network for female managers TA_EQUA DT_WOPA INT_GENE Y_2000 Jämställdhet och FEMANET Arbetsdokument Generell användning 02/02/2000 EN DE FR
Mémorandum d'EUROCADRES à la Présidence portugaise de l'UE TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_SYNT TA_ENLA TA_INNO DT_MEMO INT_EUPR Y_2000 Social dialog, Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Jämställdhet och FEMANET, Syntespapper, Utvidgning, Innovation PM Europeiska Unionens ordförandeskap 01/02/2000 FR
M. Rousselot: Congrès UGICT-CGT (Paris) TA_SYNT TA_EURO TA_EMPL TA_TIME TA_MOBI TA_EDUT TA_EQUA TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE Y_2000 Syntespapper, Europa, Sysselsättning, Arbetstid, Mobilitet och MOBILNET, Utbildning och yrkesutbildning, Jämställdhet och FEMANET, Fackföreningsrörelse Tal Generell användning 01/02/2000 FR
Usually weekly working hours of managers 1998 TA_DAWO DT_WOPA INT_GENE Y_2000 Data och ordlista Arbetsdokument Generell användning 15/01/2000 EN
First meeting of the pension forum TA_PENS TA_SODI DT_WOPA INT_COMM INT_GENE Y_2000 Pensioner, Social dialog Arbetsdokument Europeiska Kommissionen, Generell användning 13/01/2000 EN
EUROCADRES for a European area of mutual recognition of qualifications and diplomas TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA INT_GENE INT_COMM Y_2000 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Arbetsdokument Generell användning, Europeiska Kommissionen 01/01/2000 EN FR
Charter EUROCADRES MOBILNET TA_SODI TA_MOBI TA_TRUN DT_AGRE DT_GACO INT_GENE Y_1999 Social dialog, Mobilitet och MOBILNET, Fackföreningsrörelse Överenkommelser/avtal, Generalförsamlingsslutsatser Generell användning 16/12/1999 EN DE FR
Conclusions du séminaire EUROCADRES sur le temps de travail TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_SPEE DT_WOPA INT_GENE Y_1999 Arbetstid, Social dialog, Arbetsvillkor Tal, Arbetsdokument Generell användning 11/12/1999 EN
Séminaire EUROCADRES sur le temps de travail, document préparatoire (Jean Yves Boulin) TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_WOPA INT_GENE Y_1999 Arbetstid, Social dialog, Arbetsvillkor Arbetsdokument Generell användning 08/12/1999 FR
EUROCADRES MOBILNET TA_TRUN TA_MOBI DT_PRES INT_GENE Y_1999 Fackföreningsrörelse, Mobilitet och MOBILNET Press Generell användning 01/12/1999 EN FR
J. Lapeyre: AG 1999 TA_EURO TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_1999 Europa, Fackföreningsrörelse Tal Generell användning, EFS 30/11/1999 FR
Final declaration symposium"Lifelong learning" 1999 TA_EDUT DT_SYMP INT_GENE Y_1999 Utbildning och yrkesutbildning Symposier & konferenser Generell användning 30/11/1999 EN DE FR
Activity report EUROCADRES 1999 TA_TRUN TA_SYNT TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_PENS TA_EQUA TA_SODI TA_ENGI TA_EURO TA_WORK DT_GARE INT_GENE Y_1999 Fackföreningsrörelse, Syntespapper, Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Pensioner, Jämställdhet och FEMANET, Social dialog, Ingenjörer, Europa, Arbetsvillkor Generalförsamlingsrapporter Generell användning 30/11/1999 EN DE FR
Report Symposium 1999 "Lifelong learning for the 21st century" TA_SODI TA_TRUN TA_EDUT TA_RECO DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_1999 Social dialog, Fackföreningsrörelse, Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Böcker, Symposier & konferenser Generell användning 30/11/1999 EN DE FR
M. Rousselot: symposium 1999 "cadres et formation permanente" TA_EDUT TA_MANA DT_SPEE DT_SYMP INT_GENE Y_1999 Utbildning och yrkesutbildning, Europeisk ledning Tal, Symposier & konferenser Generell användning 29/11/1999 FR
M. Rousselot: Assemblée générale CEC, 1999 TA_SODI TA_EURO TA_MANA TA_MOBI TA_EQUA DT_SPEE INT_GENE INT_LIAI Y_1999 Social dialog, Europa, Europeisk ledning, Mobilitet och MOBILNET, Jämställdhet och FEMANET Tal Generell användning, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC 29/11/1999 FR
Background report, Symposium "Lifelong learning" 1999, C. Zeuner TA_EDUT TA_TRUN DT_SYMP INT_GENE Y_1999 Utbildning och yrkesutbildning, Fackföreningsrörelse Symposier & konferenser Generell användning 29/11/1999 EN FR
Agenda Symposium"Lifelong learning" 1999 TA_EDUT TA_TRUN DT_SYMP INT_GENE Y_1999 Utbildning och yrkesutbildning, Fackföreningsrörelse Symposier & konferenser Generell användning 29/11/1999 EN DE FR
P&MS and lifelong learning TA_EDUT DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_1999 Utbildning och yrkesutbildning Press, Symposier & konferenser Generell användning 18/11/1999 EN FR
D. Ameel: congrès UCI-FO, Paris 1999 TA_EURO TA_TIME TA_MOBI TA_EMPL TA_EDUT DT_SPEE INT_GENE Y_1999 Europa, Arbetstid, Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning, Utbildning och yrkesutbildning Tal Generell användning 18/11/1999 FR
European P&MS favour a supplementary pension forum TA_SODI TA_PENS DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_LIAI INT_COMM Y_1999 Social dialog, Pensioner Press, Positionspapper Generell användning, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC, Europeiska Kommissionen 12/11/1999 EN FR
Agenda EUROCADRES engineers Working group TA_ENGI DT_WOPA INT_GENE Y_1999 Ingenjörer Arbetsdokument Generell användning 11/10/1999 EN
Summary EURORECORD project: record of achievement for engineers TA_ENGI TA_RECO DT_WOPA INT_GENE Y_1999 Ingenjörer, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Arbetsdokument Generell användning 07/10/1999 EN
EUROCADRES Flash 19 TA_SYNT TA_SODI TA_TIME TA_ENGI TA_EQUA TA_DAWO DT_NEWS DT_AGRE INT_GENE INT_SOPA INT_COMM Y_1999 Syntespapper, Social dialog, Arbetstid, Ingenjörer, Jämställdhet och FEMANET, Data och ordlista Nyhetsbrev, Överenkommelser/avtal Generell användning, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europeiska Kommissionen 01/10/1999 EN DE FR
Social security and supplementary pensions TA_PENS TA_SODI TA_SPRO TA_MOBI DT_WOPA INT_COMM INT_GENE Y_1999 Pensioner, Social dialog, Socialt skydd, Mobilitet och MOBILNET Arbetsdokument Europeiska Kommissionen, Generell användning 13/09/1999 EN
EUROCADRES - CEC protocol TA_SODI DT_AGRE INT_SOPA INT_LIAI Y_1999 Social dialog Överenkommelser/avtal Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC 08/07/1999 EN FR
EUROCADRES-CECprotocol TA_SODI DT_PRES DT_AGRE INT_GENE INT_LIAI INT_SOPA Y_1999 Social dialog Press, Överenkommelser/avtal Generell användning, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 08/07/1999 EN FR
M. Rousselot: Congrès CES, Helsinki, 1999 TA_EURO TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_1999 Europa, Fackföreningsrörelse Tal Generell användning, EFS 01/07/1999 FR
EUROCADRES Memorandum to the Finnish Presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_SODI TA_SYNT TA_PENS TA_ESPO TA_TIME DT_MEMO INT_EUPR Y_1999 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Social dialog, Syntespapper, Pensioner, Ekonomisk och social politik, Arbetstid PM Europeiska Unionens ordförandeskap 30/06/1999 EN
Mobility: Guarantees for supplementary pensions TA_MOBI TA_PENS TA_SODI DT_BOOK INT_GENE Y_1999 Mobilitet och MOBILNET, Pensioner, Social dialog Böcker Generell användning 02/06/1999 EN DE FR
EUROCADRES Flash 18 TA_SYNT TA_EURO TA_EDUT TA_EMPL TA_ENGI TA_RESE TA_DAWO DT_NEWS INT_GENE INT_EUPR INT_COUN Y_1999 Syntespapper, Europa, Utbildning och yrkesutbildning, Sysselsättning, Ingenjörer, Forskning, Data och ordlista Nyhetsbrev Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap, Europeiska rådet och EU råd 01/06/1999 EN DE FR
Elections for the European parliament TA_EURO TA_ESPO TA_MOBI TA_MANA DT_PRES INT_GENE INT_PARL Y_1999 Europa, Ekonomisk och social politik, Mobilitet och MOBILNET, Europeisk ledning Press Generell användning, Europaparlamentet 14/05/1999 EN FR
EUROCADRES Memorandum to the German Presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_SODI TA_SYNT TA_PENS TA_ESPO DT_MEMO INT_EUPR Y_1999 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Social dialog, Syntespapper, Pensioner, Ekonomisk och social politik PM Europeiska Unionens ordförandeskap 01/05/1999 EN
Cadres européens pour maitriser la mondialisation (M. Rousselot) TA_EURO TA_MANA TA_MOBI TA_RECO DT_PRES INT_GENE Y_1999 Europa, Europeisk ledning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Press Generell användning 01/04/1999 FR
Agreement: fixed-term work TA_SODI TA_TIME TA_WORK TA_EMPL DT_AGRE INT_SOPA Y_1999 Social dialog, Arbetstid, Arbetsvillkor, Sysselsättning Överenkommelser/avtal Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 18/03/1999 EN FR
EUROCADRES Flash 17 TA_SYNT TA_EMPL TA_TIME TA_TRUN TA_MOBI TA_EDUT TA_WORK DT_NEWS INT_GENE Y_1999 Syntespapper, Sysselsättning, Arbetstid, Fackföreningsrörelse, Mobilitet och MOBILNET, Utbildning och yrkesutbildning, Arbetsvillkor Nyhetsbrev Generell användning 01/01/1999 EN DE FR
Modernising work organisation through collective bargaining TA_WORK TA_FLEX TA_ANAR TA_SODI DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_1998 Arbetsvillkor, Flexicurity, Social dialog Press, Symposier & konferenser Generell användning 30/10/1998 EN FR
Conclusions Symposium "Renewing the organisation of work" 1998 TA_WORK TA_MANA TA_FLEX TA_ANAR TA_INSO TA_ANAR DT_SYMP INT_GENE Y_1998 Arbetsvillkor, Europeisk ledning, Flexicurity, Informationssamhället Symposier & konferenser Generell användning 30/10/1998 EN FR
P. Lamb: Conclusions Symposium 1998 TA_WORK TA_MANA TA_FLEX TA_ANAR TA_SODI DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_1998 Arbetsvillkor, Europeisk ledning, Flexicurity, Social dialog Symposier & konferenser, Tal Generell användning 30/10/1998 EN
Summary of survey findings on Flexibility, Symposium 1998, T.U. Qvale TA_FLEX TA_ANAR TA_TRUN TA_WORK TA_TIME DT_SYMP INT_GENE Y_1998 Flexicurity, Fackföreningsrörelse, Arbetsvillkor, Arbetstid Symposier & konferenser Generell användning 30/10/1998 EN
Report Symposium 1998 "Renewing the organisation of work" TA_WORK TA_MANA TA_FLEX TA_ANAR TA_INSO TA_ANAR TA_TIME DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_1998 Arbetsvillkor, Europeisk ledning, Flexicurity, Informationssamhället, Arbetstid Böcker, Symposier & konferenser Generell användning 30/10/1998 EN DE FR
M. Rousselot: symposium 1998 "organisation du travail, nouvelles technologies, flexibilité" TA_WORK TA_FLEX TA_ANAR TA_INSO TA_ANAR DT_SPEE DT_SYMP INT_GENE Y_1998 Arbetsvillkor, Flexicurity, Informationssamhället Tal, Symposier & konferenser Generell användning 29/10/1998 FR
Agenda Symposium "Renewing the organisation of work" 1998 TA_WORK TA_MANA TA_FLEX TA_ANAR TA_INSO TA_ANAR DT_SYMP INT_GENE Y_1998 Arbetsvillkor, Europeisk ledning, Flexicurity, Informationssamhället Symposier & konferenser Generell användning 29/10/1998 EN DE FR
EUROCADRES 1998 GA: resolution TA_EMPL TA_PUBL TA_TIME TA_WORK TA_EQUA TA_SODI DT_GACO INT_GENE Y_1998 Sysselsättning, Offentlig service, Arbetstid, Arbetsvillkor, Jämställdhet och FEMANET, Social dialog Generalförsamlingsslutsatser Generell användning 28/10/1998 EN FR
M. Rousselot: AG 1998 TA_SODI TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE Y_1998 Social dialog, Fackföreningsrörelse Tal Generell användning 28/10/1998 FR
Activity report EUROCADRES 1998 TA_TRUN TA_SYNT TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_PENS TA_EQUA TA_EDUT TA_SODI TA_WORK TA_TIME TA_INSO TA_ANAR DT_GARE INT_GENE Y_1998 Fackföreningsrörelse, Syntespapper, Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Pensioner, Jämställdhet och FEMANET, Utbildning och yrkesutbildning, Social dialog, Arbetsvillkor, Arbetstid, Informationssamhället Generalförsamlingsrapporter Generell användning 28/10/1998 EN DE FR
Work organisation and flexibility TA_WORK TA_FLEX TA_ANAR DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_1998 Arbetsvillkor, Flexicurity Press, Symposier & konferenser Generell användning 22/10/1998 EN FR
EUROCADRES letter to the European Commission on communication on social dialogue: representation of P&MS TA_SODI TA_EMPL DT_POSI INT_COMM INT_SOPA INT_COUN Y_1998 Social dialog, Sysselsättning Positionspapper Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europeiska rådet och EU råd 13/10/1998 EN
EUROCADRES message on communication on social dialogue: representation of P&MS TA_SODI TA_EMPL DT_WOPA INT_COMM INT_SOPA INT_COUN Y_1998 Social dialog, Sysselsättning Arbetsdokument Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europeiska rådet och EU råd 12/10/1998 EN
EUROCADRES letter to the European Commission on ermployment guidelines TA_EMPL TA_SODI TA_MOBI TA_EQUA TA_TIME DT_POSI INT_COMM Y_1998 Sysselsättning, Social dialog, Mobilitet och MOBILNET, Jämställdhet och FEMANET, Arbetstid Positionspapper Europeiska Kommissionen 07/10/1998 EN
Audition d'EUROCADRES au Comité économique et social: libre circulation des personnes TA_MOBI TA_SODI TA_RECO TA_PENS DT_POSI INT_EESC Y_1998 Mobilitet och MOBILNET, Social dialog, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Pensioner Positionspapper Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén 15/09/1998 FR
EUROCADRES Flash 16 TA_SYNT TA_WORK TA_FLEX TA_ANAR TA_PENS TA_RECO TA_TRUN TA_FAMI TA_DAWO DT_NEWS INT_GENE INT_EUPR Y_1998 Syntespapper, Arbetsvillkor, Flexicurity, Pensioner, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Fackföreningsrörelse, Balans arbete fritid, Data och ordlista Nyhetsbrev Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap 01/09/1998 EN DE FR
EUROCADRES response to Commission's proposal on sectors not covered by the working time directive TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_POSI INT_COMM Y_1998 Arbetstid, Social dialog, Arbetsvillkor Positionspapper Europeiska Kommissionen 28/08/1998 EN
EUROCADRES comments on simplification of social security rules TA_SPRO TA_SIMP TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_1998 Socialt skydd, Förenkling Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/08/1998 EN
EUROCADRES message on communication on social dialogue: representation of P&MS TA_SODI TA_EMPL DT_WOPA INT_COMM INT_SOPA INT_COUN Y_1998 Social dialog, Sysselsättning Arbetsdokument Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europeiska rådet och EU råd 08/07/1998 EN
EUROCADRES letter on communication on social dialogue: representation of P&MS TA_SODI TA_EMPL TA_EQUA TA_MOBI TA_WORK TA_ESPO DT_POSI INT_COMM INT_SOPA Y_1998 Social dialog, Sysselsättning, Jämställdhet och FEMANET, Mobilitet och MOBILNET, Arbetsvillkor, Ekonomisk och social politik Positionspapper Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 07/07/1998 EN
EUROCADRES calls on the Austrian Presidency to reinforce EU employment policy TA_EMPL TA_ESPO DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_1998 Sysselsättning, Ekonomisk och social politik Press Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap 06/07/1998 EN DE FR
A firts step to facilitate transfer of supplementary pension rights TA_PENS TA_MOBI DT_PRES DT_POSI INT_GENE Y_1998 Pensioner, Mobilitet och MOBILNET Press, Positionspapper Generell användning 08/06/1998 EN FR
EUROCADRES Memorandum to the Austrian Presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EQUA TA_SODI TA_SYNT TA_PENS TA_ESPO TA_ENLA TA_FAMI TA_RESE DT_MEMO INT_EUPR Y_1998 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Jämställdhet och FEMANET, Social dialog, Syntespapper, Pensioner, Ekonomisk och social politik, Utvidgning, Balans arbete fritid, Forskning PM Europeiska Unionens ordförandeskap 01/06/1998 EN DE
EUROCADRES response to the consultation on an action plan for free movement of workers TA_MOBI TA_SODI TA_RECO TA_PENS DT_POSI INT_COMM Y_1998 Mobilitet och MOBILNET, Social dialog, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Pensioner Positionspapper Europeiska Kommissionen 29/05/1998 EN
EUROCADRES' sumission to the High level group on Industrial change TA_CHAN TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_1998 Industriell omvandling Positionspapper Europeiska Kommissionen 11/05/1998 EN
Quatre défis pour les cadres européens (M. Rousselot) TA_EURO TA_MANA TA_MOBI TA_RECO DT_PRES INT_GENE Y_1998 Europa, Europeisk ledning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Press Generell användning 01/05/1998 FR
Mobile technologies TA_INSO TA_ANAR TA_WORK TA_TIME TA_SODI DT_BOOK INT_GENE Y_1998 Informationssamhället, Arbetsvillkor, Arbetstid, Social dialog Böcker Generell användning 01/05/1998 EN DE FR
Lettre d'EUROCADRES au rapporteur du Parlement européen sur les secteurs exclus de la directive temps de travail TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_POSI INT_PARL Y_1998 Arbetstid, Social dialog, Arbetsvillkor Positionspapper Europaparlamentet 17/04/1998 FR
Réunion EUROCADRES CEC avec la Commission européenne sur les retraites TA_PENS TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA DT_MINU INT_COMM INT_SOPA INT_LIAI Y_1998 Pensioner, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Arbetsdokument, Protokoll Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Samarbetskommittén EUROCADRES-CEC 01/04/1998 FR
Promoting emplyment and facilitating mobility TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_TIME DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_1998 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Arbetstid Press Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap 10/03/1998 EN FR
TUC - EUROCADRES, P&MS in the labour force TA_SODI TA_TRUN TA_EMPL TA_WORK TA_TIME TA_MOBI TA_EQUA TA_DAWO DT_BOOK INT_GENE Y_1998 Social dialog, Fackföreningsrörelse, Sysselsättning, Arbetsvillkor, Arbetstid, Mobilitet och MOBILNET, Jämställdhet och FEMANET, Data och ordlista Böcker Generell användning 01/03/1998 EN
EUROCADRES Flash 15 TA_SYNT TA_EMPL TA_ENGI TA_INSO TA_ANAR TA_SODI TA_ESPO TA_TIME TA_DAWO DT_NEWS INT_GENE INT_COMM INT_COUN INT_SOPA Y_1998 Syntespapper, Sysselsättning, Ingenjörer, Informationssamhället, Social dialog, Ekonomisk och social politik, Arbetstid, Data och ordlista Nyhetsbrev Generell användning, Europeiska Kommissionen, Europeiska rådet och EU råd, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 01/03/1998 EN DE FR
M. Rousselot: conférence CES "nouvelle époque, nouveaux syndicats" 1998 TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_1998 Fackföreningsrörelse Tal Generell användning, EFS 07/02/1998 FR
EUROCADRES Memorandum to the British Presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EQUA TA_SODI TA_SYNT TA_PENS TA_ESPO TA_ENLA TA_TIME TA_FAMI DT_MEMO INT_EUPR Y_1998 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Jämställdhet och FEMANET, Social dialog, Syntespapper, Pensioner, Ekonomisk och social politik, Utvidgning, Arbetstid, Balans arbete fritid PM Europeiska Unionens ordförandeskap 01/02/1998 EN
M. Rousselot: Congrès APQ CISL (Roma) 1998 TA_TRUN TA_EMPL TA_MANA TA_MOBI TA_SODI DT_SPEE INT_GENE Y_1998 Fackföreningsrörelse, Sysselsättning, Europeisk ledning, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Tal Generell användning 21/01/1998 FR
EUROCADRES letter on the consultation on information and consultation of workers TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_1997 Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 23/12/1997 EN
Report Symposium 1997 "Changing work and working time" TA_SODI TA_WORK TA_TIME DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_1997 Social dialog, Arbetsvillkor, Arbetstid Böcker, Symposier & konferenser Generell användning 03/12/1997 EN DE FR
Controlling the work load of P&MS TA_TIME TA_WORK DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_1997 Arbetstid, Arbetsvillkor Press, Symposier & konferenser Generell användning 03/12/1997 EN FR
Conclusions Symposium "Working time" 1997 TA_WORK TA_TIME DT_SYMP INT_GENE Y_1997 Arbetsvillkor, Arbetstid Symposier & konferenser Generell användning 03/12/1997 EN DE FR
J.P. Cot: AG 1997 TA_EMPL TA_WORK TA_TIME DT_SPEE INT_GENE INT_PARL Y_1997 Sysselsättning, Arbetsvillkor, Arbetstid Tal Generell användning, Europaparlamentet 02/12/1997 FR
M. Rousselot: symposium 1997 "changer le travail et le temps de travail" TA_WORK TA_TIME DT_SPEE DT_SYMP INT_GENE Y_1997 Arbetsvillkor, Arbetstid Tal, Symposier & konferenser Generell användning 02/12/1997 FR
Agenda Symposium "Working time" 1997 TA_WORK TA_TIME DT_SYMP INT_GENE Y_1997 Arbetsvillkor, Arbetstid Symposier & konferenser Generell användning 02/12/1997 EN DE FR
Introductory report, Symposium "Working time" 1997 JY. Boulin, R. Plasman TA_TIME TA_WORK TA_DAWO TA_SODI DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_1997 Arbetstid, Arbetsvillkor, Data och ordlista, Social dialog Böcker, Symposier & konferenser Generell användning 02/12/1997 EN DE FR
EUROCADRES 1997 GA: resolution 1 TA_EMPL TA_WORK TA_TIME DT_GACO INT_GENE Y_1997 Sysselsättning, Arbetsvillkor, Arbetstid Generalförsamlingsslutsatser Generell användning 01/12/1997 EN FR
EUROCADRES 1997 GA: resolution 2 TA_MOBI TA_RECO TA_PENS DT_GACO INT_GENE Y_1997 Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Pensioner Generalförsamlingsslutsatser Generell användning 01/12/1997 EN FR
EUROCADRES 1997 GA: resolution 3 TA_TRUN DT_GACO INT_GENE Y_1997 Fackföreningsrörelse Generalförsamlingsslutsatser Generell användning 01/12/1997 EN FR
E. Gabaglio: AG 1997 TA_EURO TA_TRUN TA_TIME TA_MOBI DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_1997 Europa, Fackföreningsrörelse, Arbetstid, Mobilitet och MOBILNET Tal Generell användning, EFS 01/12/1997 FR
M. Rousselot: AG 1997 TA_EMPL TA_MOBI TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE Y_1997 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Fackföreningsrörelse Tal Generell användning 01/12/1997 FR
Activity report EUROCADRES 1997 TA_TRUN TA_SYNT TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_PENS TA_EQUA TA_EDUT TA_MANA TA_SODI TA_EURO TA_TIME TA_DAWO DT_GARE INT_GENE Y_1997 Fackföreningsrörelse, Syntespapper, Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Pensioner, Jämställdhet och FEMANET, Utbildning och yrkesutbildning, Europeisk ledning, Social dialog, Europa, Arbetstid, Data och ordlista Generalförsamlingsrapporter Generell användning 01/12/1997 EN DE FR
EUROCADRES' Team 1997-2001 TA_TRUN DT_TEAM INT_GENE INT_SOPA Y_1997 Fackföreningsrörelse Team Generell användning, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 01/12/1997 EN FR
EUROCADRES comments on the green Paper on supplementary pensions TA_PENS DT_POSI INT_COMM Y_1997 Pensioner Positionspapper Europeiska Kommissionen 28/11/1997 EN
EUROCADRES general assembly and symposium on working time TA_TIME TA_TRUN DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_1997 Arbetstid, Fackföreningsrörelse Press, Symposier & konferenser Generell användning 24/11/1997 EN FR
EUROCADRES comments on the green paper for a new organisation of work TA_WORK TA_SODI TA_MANA TA_EDUT TA_EPAY TA_ANAR TA_TIME TA_SPRO TA_EQUA TA_PUBL TA_SYNT DT_POSI INT_COMM Y_1997 Arbetsvillkor, Social dialog, Europeisk ledning, Utbildning och yrkesutbildning, Likalön, Arbetstid, Socialt skydd, Jämställdhet och FEMANET, Offentlig service, Syntespapper Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/11/1997 EN
EUROCADRES Flash 14 TA_SYNT TA_EMPL TA_TRUN TA_RECO TA_TIME TA_RESE TA_EPAY TA_ANAR TA_DAWO DT_NEWS INT_GENE Y_1997 Syntespapper, Sysselsättning, Fackföreningsrörelse, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Arbetstid, Forskning, Likalön, Data och ordlista Nyhetsbrev Generell användning 01/11/1997 EN DE FR
EUROCADRES reply to the consultation on excluder sectors of working time directive TA_TIME TA_SODI TA_WORK DT_POSI INT_COMM Y_1997 Arbetstid, Social dialog, Arbetsvillkor Positionspapper Europeiska Kommissionen 22/10/1997 EN FR
Lettre d'EUROCADRES au Président du parlement européen TA_EMPL TA_MOBI TA_DAWO TA_TIME DT_POSI INT_COMM INT_SOPA INT_COUN INT_PARL Y_1997 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Data och ordlista, Arbetstid Positionspapper Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europeiska rådet och EU råd, Europaparlamentet 14/10/1997 FR
Proposal for a directive on supplementary pension TA_MOBI TA_PENS DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_COMM Y_1997 Mobilitet och MOBILNET, Pensioner Press, Positionspapper Generell användning, Europeiska Kommissionen 14/10/1997 EN FR
EUROCADRES' proposals for the special European council on employment employment TA_EMPL TA_MOBI TA_DAWO TA_TIME DT_WOPA INT_COMM INT_SOPA INT_COUN INT_PARL Y_1997 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Data och ordlista, Arbetstid Arbetsdokument Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europeiska rådet och EU råd, Europaparlamentet 10/10/1997 EN FR
EUROCADRES comments on the communication of the European Commission on social protection TA_SPRO TA_PENS DT_POSI INT_COMM Y_1997 Socialt skydd, Pensioner Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/10/1997 EN
EUROCADRES comments on communication on social protection TA_SPRO DT_POSI INT_COMM Y_1997 Socialt skydd Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/10/1997 EN
EUROCADRES hearing on mobility of P&MS and pensions TA_PENS TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA INT_COMM INT_SOPA Y_1997 Pensioner, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Arbetsdokument Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 15/09/1997 EN
EUROCADRES proposals on amendment to regulation1408-71: extension to non EU nationals TA_SPRO DT_POSI INT_COMM Y_1997 Socialt skydd Positionspapper Europeiska Kommissionen 12/09/1997 EN
EUROCADRES meets the President of the European Parliament TA_EMPL TA_TIME TA_RECO TA_MOBI TA_PENS DT_PRES INT_GENE INT_PARL Y_1997 Sysselsättning, Arbetstid, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Pensioner Press Generell användning, Europaparlamentet 12/09/1997 EN FR
Mémorandum d'EUROCADRES pour le Parlement européen TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EQUA TA_SODI TA_SYNT TA_PENS TA_ESPO TA_ENLA TA_TIME TA_WORK DT_MEMO INT_PARL Y_1997 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Jämställdhet och FEMANET, Social dialog, Syntespapper, Pensioner, Ekonomisk och social politik, Utvidgning, Arbetstid, Arbetsvillkor PM Europaparlamentet 11/09/1997 FR
EUROCADRES demands new initiatives on employment from the Luxembourg Presidency TA_EMPL TA_MOBI DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_1997 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET Press Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap 03/09/1997 EN FR
EUROCADRES comments on the consultation on information and consultation of workers TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_1997 Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 29/07/1997 EN
Lettre d'EUROCADRES, accord travail à temps partiel TA_SODI DT_POSI DT_AGRE INT_COMM INT_SOPA Y_1997 Social dialog Positionspapper, Överenkommelser/avtal Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 02/07/1997 FR
Mémorandum d'EUROCADRES à la Présidence luxembourgeoise de l'UE TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_SODI TA_SYNT TA_PENS TA_ESPO TA_ENLA DT_MEMO INT_EUPR Y_1997 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Jämställdhet och FEMANET, Social dialog, Syntespapper, Pensioner, Ekonomisk och social politik, Utvidgning PM Europeiska Unionens ordförandeskap 01/07/1997 FR
Middle managers in Europe, M. Rousselot (extract:Livian, Burgoyne, Routledge - London) TA_SODI TA_TRUN TA_MANA TA_MOBI DT_BOOK INT_GENE Y_1997 Social dialog, Fackföreningsrörelse, Europeisk ledning, Mobilitet och MOBILNET Böcker Generell användning 01/07/1997 EN
EUROCADRES letter to the European commission on pensions TA_PENS DT_POSI INT_COMM Y_1997 Pensioner Positionspapper Europeiska Kommissionen 19/06/1997 EN FR
Agreement: part-time work TA_SODI TA_TIME TA_WORK DT_AGRE INT_SOPA Y_1997 Social dialog, Arbetstid, Arbetsvillkor Överenkommelser/avtal Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 06/06/1997 EN FR
EUROCADRES Flash 13 TA_SYNT TA_MOBI TA_EMPL TA_TRUN TA_TIME TA_PENS TA_SODI TA_PUBL TA_DAWO DT_NEWS DT_AGRE INT_GENE INT_COMM Y_1997 Syntespapper, Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning, Fackföreningsrörelse, Arbetstid, Pensioner, Social dialog, Offentlig service, Data och ordlista Nyhetsbrev, Överenkommelser/avtal Generell användning, Europeiska Kommissionen 01/06/1997 EN DE FR
M. Rousselot: conférence Commission européenne "dialogue social" TA_SODI DT_SPEE INT_GENE INT_COMM Y_1997 Social dialog Tal Generell användning, Europeiska Kommissionen 28/04/1997 FR
Revision of article 49 of the treaty and recognition of qualifications and diplômas TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI TA_EURO DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_COUN INT_SOPA Y_1997 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog, Europa Positionspapper Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU råd, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 28/03/1997 EN
Modification article 49 du du traité et reconnaissance des diplômes et qualifications TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI TA_EURO DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_COUN INT_SOPA Y_1997 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog, Europa Positionspapper Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU råd, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 28/03/1997 FR
Modification article 49 du du traité et reconnaissance des diplômes et qualifications TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI TA_EURO DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_COUN INT_SOPA Y_1997 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog, Europa Positionspapper Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU råd, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 28/03/1997 FR
Modification article 49 du du traité et reconnaissance des diplômes et qualifications TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI TA_EURO DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_COUN INT_SOPA Y_1997 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog, Europa Positionspapper Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU råd, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 28/03/1997 FR
Modification article 49 du du traité et reconnaissance des diplômes et qualifications TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI TA_EURO DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_COUN INT_SOPA Y_1997 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog, Europa Positionspapper Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU råd, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 28/03/1997 FR
Modification article 49 du du traité et reconnaissance des diplômes et qualifications TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI TA_EURO DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_COUN INT_SOPA Y_1997 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog, Europa Positionspapper Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU råd, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 28/03/1997 FR
Reform of the treaty and recognition of qualifications and diplômas TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI TA_EURO DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_COUN INT_SOPA Y_1997 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog, Europa Positionspapper Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU råd, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 25/03/1997 EN FR
Mesures for recognition of qualifications and diplomas TA_MOBI TA_RECO DT_PRES DT_POSI INT_GENE Y_1997 Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Press, Positionspapper Generell användning 19/03/1997 EN FR
EUROCADRES urges Dutch Presidency TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_PENS DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_1997 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Pensioner Press Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap 05/02/1997 EN FR
EUROCADRES Memorandum to the Dutch Presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_EURO TA_FAMI TA_SODI TA_SYNT TA_ESPO TA_PENS DT_MEMO INT_EUPR Y_1997 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Jämställdhet och FEMANET, Europa, Balans arbete fritid, Social dialog, Syntespapper, Ekonomisk och social politik, Pensioner PM Europeiska Unionens ordförandeskap 04/02/1997 EN
EUROCADRES opinion on the European Commission greenpaper on education, training research obstacle to transnational mobility TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_1997 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/02/1997 EN
EUROCADRES' comments on the Green paper on information society TA_INSO TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_1996 Informationssamhället Positionspapper Europeiska Kommissionen 27/12/1996 EN
EUROCADRES comments on the communication on the social dialogue TA_SODI DT_POSI INT_SOPA INT_COMM Y_1996 Social dialog Positionspapper Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europeiska Kommissionen 27/12/1996 EN FR
EUROCADRES reply to the consultation on the information society TA_WORK TA_SODI TA_INSO TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_1996 Arbetsvillkor, Social dialog, Informationssamhället Positionspapper Europeiska Kommissionen 27/12/1996 EN
Modèle européen de management (M. Rousselot) TA_MANA DT_PRES DT_POSI INT_GENE Y_1996 Europeisk ledning Press, Positionspapper Generell användning 22/12/1996 FR
Building a European management model TA_MANA DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_1996 Europeisk ledning Press, Symposier & konferenser Generell användning 12/12/1996 EN DE FR
EUROCADRES 1996 GA: resolution 1 TA_EQUA TA_FAMI DT_GACO INT_GENE Y_1996 Jämställdhet och FEMANET, Balans arbete fritid Generalförsamlingsslutsatser Generell användning 11/12/1996 EN FR
EUROCADRES 1996 GA: resolution 2 TA_TIME TA_WORK DT_GACO INT_GENE Y_1996 Arbetstid, Arbetsvillkor Generalförsamlingsslutsatser Generell användning 11/12/1996 EN FR
EUROCADRES 1996 GA: resolution 3 TA_EDUT TA_RECO DT_GACO INT_GENE Y_1996 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Generalförsamlingsslutsatser Generell användning 11/12/1996 EN FR
EUROCADRES 1996 GA: resolution 4 TA_WORK TA_INSO TA_ANAR TA_MOBI DT_GACO INT_GENE Y_1996 Arbetsvillkor, Informationssamhället, Mobilitet och MOBILNET Generalförsamlingsslutsatser Generell användning 11/12/1996 EN FR
Conclusions Symposium "Building a European management model" 1996 TA_MANA TA_SPRO TA_PUBL TA_SODI TA_EURO DT_SYMP INT_GENE Y_1996 Europeisk ledning, Socialt skydd, Offentlig service, Social dialog, Europa Symposier & konferenser Generell användning 10/12/1996 EN DE FR
Report Symposium 1996 "Towards a European management model" TA_MANA TA_SPRO TA_PUBL TA_SODI TA_EURO TA_TRUN DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_1996 Europeisk ledning, Socialt skydd, Offentlig service, Social dialog, Europa, Fackföreningsrörelse Böcker, Symposier & konferenser Generell användning 10/12/1996 EN DE FR
M. Rousselot: Symposium 1996 "modèle européen de management" TA_MANA DT_SPEE DT_SYMP INT_GENE Y_1996 Europeisk ledning Tal, Symposier & konferenser Generell användning 09/12/1996 FR
Background briefing Symposium "Management" 1996 (M. Allen, C. Brewster) TA_MANA DT_SYMP INT_GENE Y_1996 Europeisk ledning Symposier & konferenser Generell användning 09/12/1996 EN DE FR
Agenda Symposium "Building a European management model" 1996 TA_MANA DT_SYMP INT_GENE Y_1996 Europeisk ledning Symposier & konferenser Generell användning 09/12/1996 EN DE FR
Supplementary pensions it is time for the Commission to act TA_PENS TA_MOBI DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_COMM Y_1996 Pensioner, Mobilitet och MOBILNET Press, Positionspapper Generell användning, Europeiska Kommissionen 03/12/1996 EN FR
Recognition of qualifications and mobility (M. Hemmer) TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA INT_GENE Y_1996 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Arbetsdokument Generell användning 29/11/1996 EN DE FR
Building a European management model TA_MANA DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_1996 Europeisk ledning Press, Symposier & konferenser Generell användning 29/11/1996 EN FR
EUROCADRES letter to the European commission on pensions TA_PENS DT_POSI INT_COMM Y_1996 Pensioner Positionspapper Europeiska Kommissionen 07/11/1996 EN
EUROCADRES letter to the European commission on pensions TA_PENS DT_POSI INT_COMM Y_1996 Pensioner Positionspapper Europeiska Kommissionen 07/11/1996 EN
EUROCADRES' answer to the consultation: prevention of sexual harassment TA_SEXH TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_1996 Sexuella trakasserier Positionspapper Europeiska Kommissionen 22/10/1996 EN
Activity report EUROCADRES 1996 TA_EMPL TA_TIME TA_WORK TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_PENS TA_EQUA TA_FAMI TA_INSO TA_ANAR TA_MANA TA_EURO TA_SODI TA_SYNT DT_GARE INT_GENE Y_1996 Sysselsättning, Arbetstid, Arbetsvillkor, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Pensioner, Jämställdhet och FEMANET, Balans arbete fritid, Informationssamhället, Europeisk ledning, Europa, Social dialog, Syntespapper Generalförsamlingsrapporter Generell användning 15/10/1996 EN FR
EUROCADRES Flash 11 (3-96) TA_SYNT TA_EURO TA_MANA TA_EMPL TA_ENGI DT_NEWS INT_GENE INT_EUPR Y_1996 Syntespapper, Europa, Europeisk ledning, Sysselsättning, Ingenjörer Nyhetsbrev Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap 01/10/1996 EN DE FR
European employment initiatives urged on the Irish Presidency TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_1996 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Press Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap 26/09/1996 EN
EUROCADRES signature of the European works council SEMA TA_SODI DT_AGRE INT_SOPA Y_1996 Social dialog Överenkommelser/avtal Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 20/09/1996 EN
EUROCADRES Memorandum to the Irish Presidency of the EU TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_EURO TA_FAMI TA_SODI TA_SYNT TA_ESPO TA_PENS DT_MEMO INT_EUPR Y_1996 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Jämställdhet och FEMANET, Europa, Balans arbete fritid, Social dialog, Syntespapper, Ekonomisk och social politik, Pensioner PM Europeiska Unionens ordförandeskap 01/09/1996 EN
Lettre à Mme S. Veil, Groupe de haut niveau sur la libre circulation TA_MOBI TA_SODI TA_RECO TA_PENS DT_POSI INT_GENE INT_COMM Y_1996 Mobilitet och MOBILNET, Social dialog, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Pensioner Positionspapper Generell användning, Europeiska Kommissionen 28/06/1996 FR
EUROCADRES Memorandum to the European Commission (Larsson, Flynn) TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_FAMI TA_SODI TA_SYNT TA_ESPO TA_PENS DT_MEMO INT_COMM Y_1996 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Jämställdhet och FEMANET, Balans arbete fritid, Social dialog, Syntespapper, Ekonomisk och social politik, Pensioner PM Europeiska Kommissionen 19/06/1996 EN
EUROCADRES Flash 10 (2-96) TA_SYNT TA_EMPL TA_MOBI TA_INSO TA_ANAR TA_SODI TA_PUBL TA_RECO DT_NEWS INT_GENE INT_EUPR Y_1996 Syntespapper, Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Informationssamhället, Social dialog, Offentlig service, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Nyhetsbrev Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap 01/06/1996 EN DE FR
EUROCADRES' letter on Information society TA_INSO TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_1996 Informationssamhället Positionspapper Europeiska Kommissionen 20/05/1996 EN
EUROCADRES rencontre la Présidence italienne de UE TA_EMPL TA_ESPO TA_RECO TA_MOBI DT_PRES INT_GENE INT_EUPR Y_1996 Sysselsättning, Ekonomisk och social politik, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET Press Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap 07/05/1996 FR IT
Signature par EUROCADRES: Comité d'entreprise européen TRACTEBEL TA_SODI DT_AGRE INT_SOPA Y_1996 Social dialog Överenkommelser/avtal Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 30/04/1996 FR
Intervention d'EUROCADRES: table ronde pacte pour l'emploi M. Rousselot TA_EMPL TA_TIME TA_MOBI TA_EQUA TA_SPRO TA_EDUT TA_SODI DT_SPEE INT_COMM INT_SOPA INT_COUN Y_1996 Sysselsättning, Arbetstid, Mobilitet och MOBILNET, Jämställdhet och FEMANET, Socialt skydd, Utbildning och yrkesutbildning, Social dialog Tal Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europeiska rådet och EU råd 28/04/1996 FR
EUROCADRES letter to the European Commission on free movement TA_PENS TA_MOBI TA_RECO DT_POSI INT_COMM Y_1996 Pensioner, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Positionspapper Europeiska Kommissionen 18/04/1996 EN
Réponse d'EUROCADRES pour préparation table ronde sur l'emploi TA_EMPL TA_TIME TA_MOBI TA_EQUA TA_SPRO TA_EDUT TA_SODI DT_WOPA INT_COMM Y_1996 Sysselsättning, Arbetstid, Mobilitet och MOBILNET, Jämställdhet och FEMANET, Socialt skydd, Utbildning och yrkesutbildning, Social dialog Arbetsdokument Europeiska Kommissionen 01/04/1996 FR
Reconnaissance des diplômes et qualifications et réforme des traités TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_COMM INT_PARL INT_COUN INT_SOPA Y_1995 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU råd, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 23/02/1996 FR
Supplementary pensions: recognised problems, deyed solutions TA_PENS TA_MOBI DT_PRES DT_POSI INT_GENE INT_COMM Y_1996 Pensioner, Mobilitet och MOBILNET Press, Positionspapper Generell användning, Europeiska Kommissionen 12/02/1996 EN FR
EUROCADRES Flash 09 (1-96) TA_SYNT TA_EMPL TA_MOBI TA_INSO TA_ANAR TA_TRUN TA_PENS TA_RECO TA_EQUA TA_TIME DT_NEWS INT_GENE INT_EUPR INT_COMM Y_1996 Syntespapper, Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Informationssamhället, Fackföreningsrörelse, Pensioner, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Jämställdhet och FEMANET, Arbetstid Nyhetsbrev Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap, Europeiska Kommissionen 01/02/1996 EN DE FR
EUROCADRES Flash 12 TA_SYNT TA_MANA TA_EDUT TA_SODI TA_INSO TA_ANAR TA_PENS DT_NEWS INT_GENE INT_EUPR Y_1996 Syntespapper, Europeisk ledning, Utbildning och yrkesutbildning, Social dialog, Informationssamhället, Pensioner Nyhetsbrev Generell användning, Europeiska Unionens ordförandeskap 01/02/1996 EN FR
Mémorandum d'EUROCADRES à la Présidence italienne de l'UE TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_SODI TA_SYNT TA_ESPO TA_PENS DT_MEMO INT_EUPR Y_1996 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Social dialog, Syntespapper, Ekonomisk och social politik, Pensioner PM Europeiska Unionens ordförandeskap 05/01/1996 FR IT
EUROCADRES' letter to theEuropean commission on Information society TA_INSO TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_1995 Informationssamhället Positionspapper Europeiska Kommissionen 22/12/1995 EN
EUROCADRES' letter to the European commission on Social aspects of the information society TA_INSO TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_1995 Informationssamhället Positionspapper Europeiska Kommissionen 22/12/1995 EN
Lettre d'EUROCADRES à la Commission européenne relative à l'accord sur le congé parental TA_SODI TA_FAMI DT_AGRE INT_COMM INT_SOPA Y_1995 Social dialog, Balans arbete fritid Överenkommelser/avtal Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 20/12/1995 FR
EUROCADRES letter to the European commision supporting an initiative on supplementary pensions TA_PENS TA_EMPL TA_SPRO DT_POSI INT_COMM Y_1995 Pensioner, Sysselsättning, Socialt skydd Positionspapper Europeiska Kommissionen 20/12/1995 EN
Agreement: parental leave TA_SODI TA_FAMI TA_WORK TA_EQUA DT_AGRE INT_SOPA Y_1995 Social dialog, Balans arbete fritid, Arbetsvillkor, Jämställdhet och FEMANET Överenkommelser/avtal Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 14/12/1995 EN FR
Equilibre vie familiale vie professionnelle TA_FAMI TA_EQUA DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_1995 Balans arbete fritid, Jämställdhet och FEMANET Press, Symposier & konferenser Generell användning 14/12/1995 FR
EUROCADRES 1995 GA: resolution 1 TA_EMPL TA_TIME TA_EDUT DT_GACO INT_GENE Y_1995 Sysselsättning, Arbetstid, Utbildning och yrkesutbildning Generalförsamlingsslutsatser Generell användning 13/12/1995 EN FR
EUROCADRES 1995 GA: resolution 2 TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_PENS DT_GACO INT_GENE Y_1995 Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Pensioner Generalförsamlingsslutsatser Generell användning 13/12/1995 EN FR
EUROCADRES 1995 GA: resolution 3 TA_TRUN DT_GACO INT_GENE Y_1995 Fackföreningsrörelse Generalförsamlingsslutsatser Generell användning 13/12/1995 EN FR
EUROCADRES 1995 GA: resolution 4 TA_INSO TA_ANAR TA_WORK DT_GACO INT_GENE Y_1995 Informationssamhället, Arbetsvillkor Generalförsamlingsslutsatser Generell användning 13/12/1995 EN FR
J. Lapeyre: AG 1995 TA_EURO TA_TRUN TA_EQUA TA_INSO TA_ANAR DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_1995 Europa, Fackföreningsrörelse, Jämställdhet och FEMANET, Informationssamhället Tal Generell användning, EFS 13/12/1995 FR
Minutes General Assembly 1995 TA_TRUN TA_SYNT DT_MINU INT_GENE Y_1995 Fackföreningsrörelse, Syntespapper Protokoll Generell användning 13/12/1995 EN
Activity report EUROCADRES 1995 TA_TRUN TA_SYNT TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_PENS TA_EQUA TA_SODI DT_GARE INT_GENE Y_1995 Fackföreningsrörelse, Syntespapper, Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Pensioner, Jämställdhet och FEMANET, Social dialog Generalförsamlingsrapporter Generell användning 13/12/1995 EN FR
Conclusions Symposium "career and family life" 1995 (M. Hemmer) TA_EQUA TA_FAMI TA_WORK TA_MOBI TA_TRUN DT_SYMP INT_GENE Y_1995 Jämställdhet och FEMANET, Balans arbete fritid, Arbetsvillkor, Mobilitet och MOBILNET, Fackföreningsrörelse Symposier & konferenser Generell användning 12/12/1995 EN DE FR
Report Symposium 1995 "career and family life" TA_EQUA TA_FAMI TA_WORK TA_MOBI TA_TRUN DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_1995 Jämställdhet och FEMANET, Balans arbete fritid, Arbetsvillkor, Mobilitet och MOBILNET, Fackföreningsrörelse Böcker, Symposier & konferenser Generell användning 12/12/1995 EN DE FR IT
M. Rousselot: Symposium 1995 "Vie familiale et professionnelle" TA_EQUA TA_FAMI TA_SODI DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_1995 Jämställdhet och FEMANET, Balans arbete fritid, Social dialog Symposier & konferenser, Tal Generell användning 11/12/1995 FR
Agenda Symposium "career and family life" 1995 TA_EQUA TA_FAMI TA_WORK TA_MOBI TA_TRUN DT_SYMP INT_GENE Y_1995 Jämställdhet och FEMANET, Balans arbete fritid, Arbetsvillkor, Mobilitet och MOBILNET, Fackföreningsrörelse Symposier & konferenser Generell användning 11/12/1995 EN DE FR
M. Rousselot: Congrès CES, Bruxelles, 1995 TA_SODI TA_EMPL TA_MOBI DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_1995 Social dialog, Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET Tal Generell användning, EFS 10/12/1995 FR
EUROCADRES report on P&MS employment and unemployment TA_EMPL TA_DAWO DT_OREP INT_GENE Y_1995 Sysselsättning, Data och ordlista Övriga rapporter Generell användning 01/12/1995 EN FR
EUROCADRES Flash 08 (4-95) TA_SYNT TA_MOBI TA_FAMI TA_TRUN TA_PENS TA_RECO DT_NEWS DT_AGRE INT_GENE INT_SOPA INT_COMM Y_1995 Syntespapper, Mobilitet och MOBILNET, Balans arbete fritid, Fackföreningsrörelse, Pensioner, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Nyhetsbrev, Överenkommelser/avtal Generell användning, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europeiska Kommissionen 01/12/1995 EN DE FR
M. Rousselot: AC Congress (Copenhagen) 1995 TA_EURO TA_ESPO TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_PENS DT_SPEE INT_GENE Y_1995 Europa, Ekonomisk och social politik, Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Pensioner Tal Generell användning 01/12/1995 EN
EUROCADRES' reply to the consultation on a Code for equal pay TA_EPAY TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_1995 Likalön Positionspapper Europeiska Kommissionen 20/11/1995 EN
Burden of proof in sex discrimination cases TA_EQUA DT_POSI INT_COMM Y_1995 Jämställdhet och FEMANET Positionspapper Europeiska Kommissionen 03/11/1995 EN
EUROCADRES' reply to the consultation on early retirements benefits and unemployment benefits TA_PENS TA_EMPL TA_SPRO DT_POSI INT_COMM Y_1995 Pensioner, Sysselsättning, Socialt skydd Positionspapper Europeiska Kommissionen 09/10/1995 EN
EUROCADRES Flash 07 (3-95) TA_SYNT TA_FAMI TA_EQUA TA_EMPL TA_TIME DT_NEWS DT_AGRE INT_GENE INT_SOPA INT_COMM Y_1995 Syntespapper, Balans arbete fritid, Jämställdhet och FEMANET, Sysselsättning, Arbetstid Nyhetsbrev, Överenkommelser/avtal Generell användning, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europeiska Kommissionen 01/10/1995 EN FR
Note d'EUROCADRES au Comité permanent pour l'emploi TA_EMPL TA_SODI DT_POSI INT_GENE INT_COUN Y_1995 Sysselsättning, Social dialog Positionspapper Generell användning, Europeiska rådet och EU råd 19/06/1995 FR
Representation of P&MS in European works councils TA_SODI DT_WOPA INT_ETUC INT_SOPA Y_1995 Social dialog Arbetsdokument EFS, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 13/06/1995 EN FR
EUROCADRES Flash 06 (2-95) TA_SYNT TA_ESPO TA_MOBI TA_EQUA TA_TRUN TA_EMPL TA_SPRO TA_RECO DT_NEWS INT_GENE INT_COMM Y_1995 Syntespapper, Ekonomisk och social politik, Mobilitet och MOBILNET, Jämställdhet och FEMANET, Fackföreningsrörelse, Sysselsättning, Socialt skydd, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Nyhetsbrev Generell användning, Europeiska Kommissionen 01/05/1995 EN FR
EUROCADRES' comment on the fourth action programme on equality between men and women TA_EQUA DT_POSI INT_COMM Y_1995 Jämställdhet och FEMANET Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/04/1995 EN
EUROCADRES response to the consultation on reconciling professional andfamily life TA_FAMI TA_EQUA DT_POSI INT_COMM Y_1995 Balans arbete fritid, Jämställdhet och FEMANET Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/04/1995 EN
Amendments, draft directive pensions rights TA_PENS DT_WOPA INT_GENE INT_COMM Y_1995 Pensioner Arbetsdokument Generell användning, Europeiska Kommissionen 09/03/1995 EN FR
EUROCADRES comments on the communication of the European communication on recognition of diplomas TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_1995 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 01/03/1995 EN FR
EUROCADRES Flash 05 (1-95) TA_SYNT TA_RECO TA_PENS TA_INSO TA_ANAR TA_SIMP TA_ANAR DT_NEWS INT_GENE INT_COUN INT_SOPA Y_1995 Syntespapper, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Pensioner, Informationssamhället, Förenkling Nyhetsbrev Generell användning, Europeiska rådet och EU råd, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 01/02/1995 EN DE FR
EUROCADRES' reply to the consultation on simplifying administrative and legislative measures TA_SIMP TA_ANAR DT_POSI INT_COMM Y_1994 Förenkling Positionspapper Europeiska Kommissionen 22/12/1994 EN
Lettre d'EUROCADRES à la Commission européenne sur la politique sociale TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL TA_PENS TA_RECO TA_ESPO DT_POSI INT_COMM Y_1994 Social dialog, Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning, Pensioner, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Ekonomisk och social politik Positionspapper Europeiska Kommissionen 21/12/1994 FR
EUROCADRES reply to the consultation on supplementary pensions TA_PENS TA_MOBI DT_POSI INT_COMM Y_1994 Pensioner, Mobilitet och MOBILNET Positionspapper Europeiska Kommissionen 06/12/1994 EN FR
Minutes General Assembly 1994 TA_TRUN TA_SYNT DT_MINU INT_GENE Y_1994 Fackföreningsrörelse, Syntespapper Protokoll Generell användning 14/11/1994 EN
EUROCADRES Flash 04 (3-94) TA_SYNT TA_RECO TA_PENS TA_EMPL DT_NEWS INT_GENE INT_ETUC INT_COMM INT_COUN INT_SOPA Y_1994 Syntespapper, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Pensioner, Sysselsättning Nyhetsbrev Generell användning, EFS, Europeiska Kommissionen, Europeiska rådet och EU råd, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 01/11/1994 EN FR
M. Rousselot: Comité exécutif CES TA_TRUN TA_EMPL TA_WORK TA_EDUT TA_MOBI TA_RECO DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_1994 Fackföreningsrörelse, Sysselsättning, Arbetsvillkor, Utbildning och yrkesutbildning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Tal Generell användning, EFS 13/10/1994 FR
EUROCADRES comments on the report on recognition of diplomas TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_POSI INT_COMM Y_1994 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Positionspapper Europeiska Kommissionen 03/10/1994 EN FR
Employment of P&MS TA_EMPL DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_1994 Sysselsättning Press, Symposier & konferenser Generell användning 20/09/1994 EN FR
AG 1994 d'EUROCADRES: résolution TA_PUBL TA_EMPL TA_EDUT TA_MOBI TA_RECO TA_PENS TA_EQUA TA_SODI TA_TRUN TA_SYNT DT_GACO INT_GENE Y_1994 Offentlig service, Sysselsättning, Utbildning och yrkesutbildning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Pensioner, Jämställdhet och FEMANET, Social dialog, Fackföreningsrörelse, Syntespapper Generalförsamlingsslutsatser Generell användning 14/09/1994 FR
M. Rousselot: AG EUROCADRES 1994 TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE Y_1994 Fackföreningsrörelse Tal Generell användning 14/09/1994 FR
M. Rousselot: Cloture Symposium 1994 "Emploi des cadres" TA_EMPL TA_EDUT TA_MOBI DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_1994 Sysselsättning, Utbildning och yrkesutbildning, Mobilitet och MOBILNET Symposier & konferenser, Tal Generell användning 13/09/1994 FR
Conclusions Symposium "Employment" 1994 TA_EMPL TA_ENLA TA_MOBI DT_SYMP INT_GENE Y_1994 Sysselsättning, Utvidgning, Mobilitet och MOBILNET Symposier & konferenser Generell användning 13/09/1994 EN DE FR
Report Symposium 1994 "Employment" TA_EMPL TA_ENLA TA_MOBI DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_1994 Sysselsättning, Utvidgning, Mobilitet och MOBILNET Böcker, Symposier & konferenser Generell användning 13/09/1994 EN DE FR
P. Flynn: Symposium 1994 "Employment of P&MS" TA_EMPL TA_ESPO TA_MANA DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE INT_COMM Y_1994 Sysselsättning, Ekonomisk och social politik, Europeisk ledning Symposier & konferenser, Tal Generell användning, Europeiska Kommissionen 12/09/1994 EN
Agenda Symposium "Emploi" 1994 TA_EMPL TA_ENLA TA_MOBI DT_SYMP INT_GENE Y_1994 Sysselsättning, Utvidgning, Mobilitet och MOBILNET Symposier & konferenser Generell användning 12/09/1994 FR DE
Rapport d'activité EUROCADRES 1993-1994 TA_TRUN TA_SYNT TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_PENS TA_EQUA TA_SODI DT_GARE INT_GENE Y_1994 Fackföreningsrörelse, Syntespapper, Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Pensioner, Jämställdhet och FEMANET, Social dialog Generalförsamlingsrapporter Generell användning 18/08/1994 FR
Poster EUROCADRES TA_SYNT DT_POST INT_GENE Y_1994 Syntespapper Affischer Generell användning 01/07/1994 EN DE FR
EUROCADRES Flash 03 (2-94) TA_SYNT TA_SODI TA_RECO TA_MOBI TA_PUBL TA_MANA TA_EQUA TA_RESE TA_ESPO DT_NEWS INT_GENE INT_COMM INT_SOPA Y_1994 Syntespapper, Social dialog, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Offentlig service, Europeisk ledning, Jämställdhet och FEMANET, Forskning, Ekonomisk och social politik Nyhetsbrev Generell användning, Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 01/06/1994 EN DE FR
EUROCADRES rencontre le commissaire Flynn TA_EMPL TA_MOBI TA_MANA TA_RECO DT_PRES INT_GENE INT_COMM Y_1994 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Europeisk ledning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis Press Generell användning, Europeiska Kommissionen 05/05/1994 FR
EUROCADRES reply to the consultation on information and consultation of workers, European works councils TA_SODI TA_CHAN TA_ANAR DT_POSI INT_COMM INT_SOPA Y_1994 Social dialog, Industriell omvandling Positionspapper Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 05/04/1994 EN
EUROCADRES contribution to the White paper: growth, competitivness, empolyment TA_EMPL TA_EDUT TA_MOBI TA_RESE TA_MANA TA_SYNT DT_POSI INT_GENE INT_COMM Y_1994 Sysselsättning, Utbildning och yrkesutbildning, Mobilitet och MOBILNET, Forskning, Europeisk ledning, Syntespapper Positionspapper Generell användning, Europeiska Kommissionen 01/04/1994 EN FR
EUROCADRES Flash 02 (1-94) TA_SYNT TA_SODI TA_RECO TA_EDUT DT_NEWS INT_GENE INT_SOPA INT_COMM Y_1994 Syntespapper, Social dialog, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning Nyhetsbrev Generell användning, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, Europeiska Kommissionen 01/03/1994 EN DE FR
EUROCADRES working paper: Women in decision making in Europe TA_EQUA DT_WOPA INT_GENE Y_1994 Jämställdhet och FEMANET Arbetsdokument Generell användning 02/02/1994 EN
Lever les obstacles à la libre circulation des cadres TA_MOBI TA_SODI TA_RECO TA_PENS DT_WOPA INT_GENE Y_1994 Mobilitet och MOBILNET, Social dialog, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Pensioner Arbetsdokument Generell användning 15/01/1994 FR
EUROCADRES et le dialogue social TA_SODI DT_WOPA INT_SOPA INT_ETUC Y_1994 Social dialog Arbetsdokument Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå, EFS 15/01/1994 FR
EUROCADRES comments on the green paper: social policy TA_SODI TA_MOBI TA_EMPL TA_PENS TA_RECO TA_ESPO TA_EDUT TA_SPRO TA_EQUA TA_SYNT DT_POSI INT_COMM Y_1994 Social dialog, Mobilitet och MOBILNET, Sysselsättning, Pensioner, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Ekonomisk och social politik, Utbildning och yrkesutbildning, Socialt skydd, Jämställdhet och FEMANET, Syntespapper Positionspapper Europeiska Kommissionen 15/01/1994 EN FR
EUROCADRES partner in the social dialogue TA_EURO TA_SODI DT_PRES INT_GENE INT_COMM INT_SOPA Y_1994 Europa, Social dialog Press Generell användning, Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 14/01/1994 EN FR
List of European social partners TA_SODI TA_ESPO DT_OREP INT_COMM INT_SOPA Y_1993 Social dialog, Ekonomisk och social politik Övriga rapporter Europeiska Kommissionen, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 14/12/1993 EN FR
P&MS skills and responsibilities TA_EDUT TA_MANA TA_EQUA TA_MOBI DT_PRES DT_SYMP INT_GENE Y_1993 Utbildning och yrkesutbildning, Europeisk ledning, Jämställdhet och FEMANET, Mobilitet och MOBILNET Press, Symposier & konferenser Generell användning 10/12/1993 EN FR
Conclusions Symposium "Skills and responsibilities" 1993 TA_EMPL TA_MANA TA_WORK TA_EDUT TA_EQUA DT_SYMP INT_GENE Y_1993 Sysselsättning, Europeisk ledning, Arbetsvillkor, Utbildning och yrkesutbildning, Jämställdhet och FEMANET Symposier & konferenser Generell användning 07/12/1993 EN DE FR
Report Symposium 1993 "Skills and responsibilities" TA_EMPL TA_MANA TA_WORK TA_EDUT TA_EQUA DT_BOOK DT_SYMP INT_GENE Y_1993 Sysselsättning, Europeisk ledning, Arbetsvillkor, Utbildning och yrkesutbildning, Jämställdhet och FEMANET Böcker, Symposier & konferenser Generell användning 07/12/1993 EN DE FR
M. Rousselot: Symposium 1993 "évolution des compétences et responsabilités des cadres" TA_EMPL TA_MANA TA_WORK TA_EDUT DT_SYMP DT_SPEE INT_GENE Y_1993 Sysselsättning, Europeisk ledning, Arbetsvillkor, Utbildning och yrkesutbildning Symposier & konferenser, Tal Generell användning 06/12/1993 FR
Agenda Symposium "Skills and responsibilities" 1993 TA_EMPL TA_MANA TA_WORK TA_EDUT TA_EQUA DT_SYMP INT_GENE Y_1993 Sysselsättning, Europeisk ledning, Arbetsvillkor, Utbildning och yrkesutbildning, Jämställdhet och FEMANET Symposier & konferenser Generell användning 06/12/1993 EN
EUROCADRES Flash 01 (1-93) TA_SYNT TA_EURO TA_RECO TA_WORK DT_NEWS INT_GENE INT_PARL INT_EUPR INT_COUN Y_1993 Syntespapper, Europa, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Arbetsvillkor Nyhetsbrev Generell användning, Europaparlamentet, Europeiska Unionens ordförandeskap, Europeiska rådet och EU råd 01/10/1993 EN DE FR
M. Rousselot: congrès JBR SOLIDARNOSC (Katowice) 1993 TA_TRUN TA_EURO DT_SPEE INT_GENE Y_1993 Fackföreningsrörelse, Europa Tal Generell användning 25/09/1993 FR
Resolution of the European Parliament on managers TA_SODI TA_RECO TA_PENS TA_MOBI TA_EQUA TA_EMPL DT_PRES INT_GENE INT_PARL Y_1993 Social dialog, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Pensioner, Mobilitet och MOBILNET, Jämställdhet och FEMANET, Sysselsättning Press Generell användning, Europaparlamentet 01/07/1993 EN FR
European Parliament resolution on managerial staff (J.M. Gil Robles) TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_SODI TA_SYNT TA_WORK DT_OREP INT_PARL Y_1993 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Social dialog, Syntespapper, Arbetsvillkor Övriga rapporter Europaparlamentet 25/06/1993 EN FR
Supplementary pensions schemes and mobility TA_PENS TA_MOBI TA_FAMI DT_WOPA INT_GENE Y_1993 Pensioner, Mobilitet och MOBILNET, Balans arbete fritid Arbetsdokument Generell användning 22/06/1993 EN FR
Recognition of qualifications and diplomas in Europe TA_EDUT TA_RECO TA_MOBI TA_SODI DT_WOPA INT_GENE Y_1993 Utbildning och yrkesutbildning, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Arbetsdokument Generell användning 22/06/1993 EN FR
EUROCADRES claims TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_EQUA TA_SODI TA_SYNT TA_WORK DT_WOPA INT_GENE Y_1993 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Jämställdhet och FEMANET, Social dialog, Syntespapper, Arbetsvillkor Arbetsdokument Generell användning 22/06/1993 EN FR
European Parliament report on managerial staff (J.M. Gil Robles) TA_EMPL TA_MOBI TA_RECO TA_EDUT TA_SODI TA_SYNT TA_WORK DT_OREP INT_PARL Y_1993 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Utbildning och yrkesutbildning, Social dialog, Syntespapper, Arbetsvillkor Övriga rapporter Europaparlamentet 18/06/1993 EN FR
Unemployment on the rise among P&MS TA_EMPL DT_PRES INT_GENE INT_COMM Y_1993 Sysselsättning Press Generell användning, Europeiska Kommissionen 15/06/1993 EN
M. Rousselot: Comité exécutif CES TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_1993 Fackföreningsrörelse Tal Generell användning, EFS 10/06/1993 FR
Access to information on mobility, EURES TA_MOBI TA_SODI TA_EMPL DT_WOPA INT_GENE INT_COMM Y_1993 Mobilitet och MOBILNET, Social dialog, Sysselsättning Arbetsdokument Generell användning, Europeiska Kommissionen 27/05/1993 EN
EUROCADRES constitutive GA: objectives TA_TRUN DT_GACO INT_GENE Y_1993 Fackföreningsrörelse Generalförsamlingsslutsatser Generell användning 24/02/1993 EN FR
EUROCADRES constitutive GA: priorities TA_EMPL TA_MOBI TA_EDUT TA_MANA TA_WORK TA_TIME TA_EQUA TA_SODI TA_RECO TA_PENS TA_SYNT DT_GACO INT_GENE Y_1993 Sysselsättning, Mobilitet och MOBILNET, Utbildning och yrkesutbildning, Europeisk ledning, Arbetsvillkor, Arbetstid, Jämställdhet och FEMANET, Social dialog, Erkännande av kvalifikationer och utbildningsbevis, Pensioner, Syntespapper Generalförsamlingsslutsatser Generell användning 24/02/1993 EN FR
Minutes AG constituante d'EUROCADRES TA_SYNT DT_GACO DT_MINU INT_GENE Y_1993 Syntespapper Generalförsamlingsslutsatser, Protokoll Generell användning 24/02/1993 FR
Putting jobs at the heart of Europe TA_EMPL DT_PRES INT_GENE INT_ETUC Y_1993 Sysselsättning Press Generell användning, EFS 24/02/1993 EN DE FR
EUROCADRES GA TA_SYNT TA_TRUN DT_PRES DT_GACO INT_GENE INT_ETUC Y_1993 Syntespapper, Fackföreningsrörelse Press, Generalförsamlingsslutsatser Generell användning, EFS 24/02/1993 EN DE FR
M. Rousselot: Assemblée plénière constituante d'EUROCADRES 1993 TA_TRUN DT_SPEE INT_GENE Y_1993 Fackföreningsrörelse Tal Generell användning 24/02/1993 FR
EUROCADRES' Team 1993-1997 TA_TRUN DT_TEAM INT_GENE INT_SOPA Y_1993 Fackföreningsrörelse Team Generell användning, Arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 24/02/1993 EN FR
E. Gabaglio: Conférence EURO-FIET Cadres, Bruxelles 1992 TA_TRUN TA_MOBI TA_SODI DT_SPEE INT_GENE INT_ETUC Y_1992 Fackföreningsrörelse, Mobilitet och MOBILNET, Social dialog Tal Generell användning, EFS 01/12/1992 FR