Witamy w narzędziu online do samodzielnej nauki zagadnień dotyczących sygnalistów

Witamy w narzędziu do nauki online Eurocadres dotyczącym sygnalistów To narzędzie online jest częścią programu Eurocadres dla Sygnalistów, w ramach projektu European Facylitatorem

EC_whistle
europe

Narzędzie pozwoli Wam dowiedzieć się:

  • Czym jest sygnalizacja [whistleblowing] i w jaki sposób stanowi ona część kultury swobodnej wypowiedzi
  • Czym jest Dyrektywa UE dotycząca sygnalistów, jak wyglądają uregulowania prawne w poszczególnych krajach oraz jak wygląda jej ocena prawna z perspektywy profesora prawa i stanowiska ekspertów z różnych organizacji związkowych
  • W jaki sposób organizacje związkowe mogą wspierać mężów zaufania, członków rad pracowniczych oraz kadry specjalistyczne i kierownicze w tworzeniu dobrych procesów sygnalizacji obaw i nieprawidłowości w organizacjach
  • W nauce poszczególnych modułów towarzyszyć Wam będzie sześciu ekspertów z pięciu krajów, którzy podzielą się swoimi lokalnymi doświadczeniami w zakresie tworzenia i prowadzenia tzw. „domu sygnalistów,” najlepszych praktyk w planowaniu dobrych polityk sygnalizacji oraz sposobów, w jakie organizacje zawodowe mogą, wspólnie z mężami zaufania i członkami rad pracowniczych wpływać na pracodawców i tworzyć dobre kanały wewnętrznego zgłaszania obaw i nieprawidłowości, a także kanałów zewnętrznego raportowania do instytucji nadzoru.
  • Obecny prezes Eurocadres, Martin Jefflén pokaże nam, dlaczego ten temat jest ważny dla organizacji związkowych oraz dla kadr specjalistycznych i kierowniczych oraz jak Eurcadres angażuje się w to zagadnienie na szczeblu europejskim

 

015-recruitment_orange

Dziękujemy Protect (poprzednio Public Concern at Work) za ekspercką współpracę w czasie projektu.

Dziękujemy pani Dr Nicole Helmerich, ekspertce w dziedzinie e-learningu za zaprojektowanie, zorganizowanie i wdrożenie tego narzędzia do szkoleń online oraz panu Simonowi Schultzowi, który zapewnił produkcję medialną i konsultacje kulturowe za techniczne wsparcie przy programowaniu narzędzia oraz produkcję audio i video.

Dr. Nicole Helmerich
nicole-helmerich.com
LinkedIn

Simon Schultz, M.A.
simonschultz.net

Ten kurs pokaże Wam w siedmiu modułach dlaczego sygnalizacja obaw i nieprawidłowości jest tak ważnym zagadnieniem

Dowiecie się wszystkiego, co musicie wiedzieć o sygnalizacji [whistleblowingu]. Szkolenie zostało przygotowane przez członków organizacji związkowych, z uwzględnieniem potrzeb członków innych organizacji związkowych.

Szczegółowy przewodnik dla kard kierowniczych

Przewodnik krok po kroku dla mężów zaufania

Dwie analizy praktycznych przypadków dla pogłębienia Waszych umiejętności

Dogłębna analiza z udziałem sześciu ekspertów z całej Europy

Informacje potrzebne Wam do wspierania wdrażania dyrektywy UE do Waszych krajowych regulacji prawnych

029-puzzle_weiss

Szkolenie zostało dla Was przygotowane prze

Module 2: The Role of Eurocadres